Hur kan barn lära sig bli bra på matte?

Vet du hur barn kan lära sig bli bra på matte? En av de bästa metoderna för att de ska lära sig förstå de grundläggande begreppen är genom lön.
Hur kan barn lära sig bli bra på matte?
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Barn börjar utveckla sina matematiska färdigheter när de fortfarande är små genom att utforska sin miljö. Denna process fortsätter sedan när de kommer upp i förskoleåldern. När de således börjar lära sig formella matematiska färdigheter i första klass är grunden för deras matteframgångar redan på plats. Detta är med andra ord en grund för att ditt barn ska lära sig bli bra på matte.

Vad är tidig matematik?

Tidig matte avser matematiska begrepp och färdigheter som barnet utvecklar informellt under de första åren. Vi kan också kalla det förkunskaper i matematik eller tidig aritmetik. Det är viktigt att små barn får lära sig och utveckla grundläggande matematiska färdigheter innan de introduceras för mer avancerade begrepp.

Tycker du att det är dags att ditt barn ska börja lära sig matte? Då tänker du säkert först på siffror och försöker lära ut hur man räknar, känner igen siffror, adderar och subtraherar. Detta är dock i själva verket bland de mer avancerade tidiga matematiska färdigheterna som du borde avvakta med att lära ut.

Det är viktigt att du förstår hur barn lär sig matematiska begrepp, så vi ska gå vidare med att förklara detta.

barn lär sig att bli bra på matte genom att leka med former

Hur barn lär sig att bli bra på matte

De tre stadierna för hur barn lär sig att bli bra på matte är konkreta, visuella och abstrakta. Nedan går vi igenom dessa tre steg så att du kan lista ut i vilket stadium dina barn befinner sig.

Det konkreta stadiet

Under det konkreta stadiet måste barn fysiskt uppleva ett koncept. För att utveckla sin förståelse för ett visst element behöver de till exempel hålla en kloss. Genom att leka med konkreta föremål bildar barn förståelse för konceptet att det kan finnas ett objekt, eller flera, färre, större osv.

Flera matematiska processer äger rum när ett barn bygger ett torn med klossar med en kompis. Genom att bygga med klossar kan barn bland annat lära sig begrepp som mer, mindre, en till, inte tillräckligt, hur många, många, mindre, addera och subtrahera. Barn jämför objekten och lär sig att de kan tilldelas ett värde.

Det visuella stadiet

I det visuella stadiet, som följer det konkreta stadiet, kan barnet titta på en bild med olika föremål och förstå att bilden representerar verkliga föremål. Till exempel kan ett barn titta på en teckning och förstå att fyra ritade löv representerar 4 riktiga löv.

Senare kan de titta på en tärning med 4 prickar och tilldela den värdet 4 och veta att prickarna hypotetiskt kan representera vilket objekt som helst. Sedan kan de addera de 4 prickarna på en tärning med 3 prickar på en annan tärning och säga att det totalt blir 7 prickar.

Det abstrakta stadiet

Detta är det sista stadiet för att förstå ett matematiskt begrepp som lär barn att bli bra på matte. Det innebär att barnet kan titta på ett additionstal, till exempel 4 + 3, skrivet med siffror, och addera dessa utan att behöva se konkreta föremål eller bilder. Barnet har nu mognat tillräckligt för att förstå att symbolerna 4 och 3 representerar flera olika objekt som ska läggas ihop.

Vilket stadium är förskolebarn i?

Förskolebarn befinner sig generellt på det konkreta stadiet. Faktum är att inför tredje klass, bör alla lärare med grundläggande kunskap förstå att introducera ett nytt koncept på ett konkret sätt innan de går vidare till böcker eller arbetsblad med problem att lösa.

När barn förstår ett koncept på ett konkret sätt är det mycket lättare att lösa abstrakta problem. Med andra ord är det för tidigt att försöka få ett barn att räkna bilder på föremål eller förstå värdet på siffror under förskoleåren, och detta kommer bara att leda till frustration.

Du kanske försöker få ditt barn att lära sig siffror (t.ex. genom att leka med träsiffror) eller rim som lär dem att räkna. Men förvänta dig inte att ditt barn ska förstå värdet av dessa siffror än.

Hur lär man matte till förskolebarn?

Det bästa sättet att lära ut matematik till förskolebarn är genom deras primära sätt att lära sig, dvs. genom lek. Lek är hur förskolebarn bör lära sig absolut allting.

Detta innebär att barn under dessa tidiga år inte behöver formella lektioner, aktivitetsblad och arbetsböcker. Faktum är att de inte behöver något som ser ut som “riktigt arbete.”

Lek är hur förskolebarn bör lära sig absolut allting.

Detta kan verka förvirrande, eftersom det finns många formella program och arbetsböcker utformade för föräldrar till förskolebarn. Detta gör att många föräldrar känner att de borde göra mer för att förbereda sina barn för skolan; dvs. ge dem fler formella aktiviteter.

Men förskolstadiet är en tid för informellt lärande. När ditt barn har skaffat sig tillräckligt mycket informella kunskaper genom lek, blir formellt lärande naturligtvis lättare när de kommer till den dagen.

Att bli bra på matte genom lek

När ett barn inte fått tillräckligt mycket lärande genom lek och för många påtvingade formella färdigheter, kommer de senare att ha svårt i skolan när dessa kunskapsluckor börjar visa sig och det blir uppenbart att de saknar grundläggande färdigheter.

Anpassa därför dina barns förmågor enligt deras lekfulla intressen. Det är viktigt att ägna mer tid åt informellt lärande genom spel och aktiviteter, till exempel:

Med dessa tips kan du bättre förstå hur dina barn lär sig matematik och blir bra på matte. För att kunna hjälpa dem att lära sig olika begrepp är det alltid viktigt att först börja med informellt lärande baserat på lek.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Goldsmith, M. (2013) Matemática mente. Editorial: SM

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.