Hur du kan säga till dina barn så att de lyssnar

Det är många gånger vi behöver ställa krav eller framföra önskemål och våra barn bara ignorerar oss. Skulle du vilja veta hur du säger till dina barn så att de lyssnar på vad du säger och gör det du ber dem om?
Hur du kan säga till dina barn så att de lyssnar
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Hur många gånger har du bett dina barn att göra något men istället för att göra det så ignorerar de dig bara? Med stor sannolikhet sker det oftare än du vill. I dagens artikel ska vi ge några tips på hur du gör för att säga till dina barn så att de lyssnar.

Att vara förälder är ingen lätt uppgift. Ingen lär oss hur man gör det, och det finns ingen bruksanvisning eller instruktionsbok. Vad vi dock vet är att vi alla vill uppfostra våra barn på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att uppfostra barn med positiv disciplin som domineras av respekt, kärlek och omsorg. Detta uppmuntrar samtidigt självständighet och ger våra barn en lycklig och sund barndom.

Förgånget är disciplin baserad på straff, jämförelser, meningslösa föreläsningar, hot och förolämpningar. Men ofta inser vi inte vilka negativa och långvariga konsekvenser som denna typ av föräldraskap kan få för våra barn.

Hur man inte ska säga till

Det första steget är att alltid tala med självförtroende och pondus. Vi bör säga till, ställa förfrågningar och ge instruktioner på ett lugnt och vänligt, men bestämt sätt.

Det är ingen mening att skrika på dina barn – du får dem inte att lyssna på dig genom att höja rösten. Dessutom är vi som föräldrar våra barns förebilder. Med detta beteende kommer dina barn också att börja skrika och gapa som ett sätt att uttrycka sin ilska och missnöje med andra – inklusive dig.

Hur du kan säga till dina barn så att de lyssnar

mamma ger order till barn

Välj rätt tidpunkt när du säger till

Innan du ber om något måste du se till att ditt barn är mottagligt. Rätt tidpunkt är inte när han eller hon är arg, trött, ledsen osv. Du bör då i stället vänta till ett bättre ögonblick för att prata med ditt barn.

Se ditt barn i ögonen när du pratar med honom eller henne

Detta är en mycket viktig aspekt när det gäller att kommunicera klart och effektivt med våra barn. Att skrika order från andra sidan huset är inte lika effektivt som att prata med ditt barn ansikte mot ansikte.

Var uppmärksam på hur du tilltalar ditt barn

Det är viktigt att du använder en bestämd och vänlig ton, men som sagt utan att skrika. Och samtidigt måste du använda ett enkelt språk så att dina barn förstår precis vad det är du förväntar dig av dem.

Var tydlig och kortfattad när du säger till om något

För att säga till dina barn så att de lyssnar, bör du  använda korta fraser som är lätta att förstå. Då blir det lättare för dina barn att förstå vad du ber dem om att göra.

Var alltid konsekvent

Om du inte vill använda den auktoritet du har fått, måste du vara bestämd när du ställer krav på våra barn. Om du till exempel säger till ditt barn en dag att ett visst beteende inte är tillåtet, kan du inte motsäga dig själv nästa dag genom att tillåta det.

Stå enade som föräldrar

Om den ena föräldern säger till om något som den andra föräldern inte håller med om, är det trots det viktigt att stötta varandra. Ni kan diskutera frågan senare privat, men inte inför era barn.

ger order till barn på soffa

Beröm alltid ditt barn när han eller hon har gjort rätt

Om du säger till ditt barn att göra något och ditt barn omedelbart följer detta eller uppvisar andra positiva beteenden, bör du alltid ge beröm och visa din uppskattning.

Gå inte till överdrift när det gäller att säga till dina barn

Be om en sak i taget och motsäg aldrig dig själv. Om du vill säga till om flera olika saker bör du göra det över tid. Detta är mycket bättre än att säga till om allt på en gång.

Välj dina ord med omsorg

När du vill säga till dina barn så att de lyssnar och följer anvisningarna bör du vara uppmärksam på att du inte bara säger nej hela tiden. Undvik också att bara skrika ut order. På samma sätt som vi som vuxna vill att andra ska prata med oss ​​på ett artigt och respektfullt sätt, så vill barnen det också.

Kom inte med hot när du säger till om något

Att använda sig av hot för att få barn att göra saker kommer inte att vara effektivt, särskilt inte när det gäller mindre barn. Du bör inte heller hota med straff som du inte kommer att genomföra. Säg till exempel inte “plocka upp dina leksaker, annars får du inte gå till lekparken” om du till slut kommer att plocka upp leksakerna själv och sedan ta dem till parken ändå. Så genom att göra sådana uttalanden minskar du i själva verket trovärdigheten på ditt eget ord och din auktoritet.

Slutsats

Det kommer utan tvekan, trots ovanstående råd, fortfarande att finnas tillfällen då dina barn inte lyder dig. Det kan bero på att de inte förstår dina förväntningar på grund av deras utvecklingsnivå. Med andra ord är de då helt enkelt inte redo att förstå vad du ber dem göra.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.