Hur är en bra lärare? Vilka egenskaper står ut?

Lärare utgör grunden för att man ska få en bra utbildning. Varje lärare är annorlunda, men idag kommer vi att peka ut några viktiga egenskaper som alla lärare bör ha.
Hur är en bra lärare? Vilka egenskaper står ut?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 19 januari, 2021

Som lärare måste man göra mer än att bara lära ut kunskap. En bra lärare måste också veta hur man skapar rätt miljö för inlärning och hjälper eleverna att anta vissa värderingar.

En bra lärare bör skapa en miljö som gör det enkelt för eleverna att lära sig utveckla sina egna idéer om världen omkring dem.

Denna miljö utgör grunden till en bra utbildning. För att uppnå detta måste lärare ha några specifika personliga och professionella egenskaper.

Utöver ämneskunskaper och passion för sitt arbete måste lärare veta hur de ska relatera till sina elever. Varje lärare har sin egen stil och sina egna förmågor.

Idag kommer vi prata om de viktigaste egenskaperna som gör en bra lärare.

Vilka professionella egenskaper gör en bra lärare?

“En lärare är en kompass som aktiverar nyfikenhetens, kunskapens och visdomens magnet hos eleverna.” – Ever Garrison

Under en lärares egna studier kommer han eller hon att ta till sig en hel del kunskap, inte bara teoretisk kunskap utan även praktisk. Detta räcker dock inte alltid.

Utöver att förbereda sig för sin roll måste en lärare ständigt, även efter sin utbildning, hålla sig uppdaterad om sitt ämne, som hela tiden utvecklas.

Utöver det uppkommer alltid nya utbildningsmetoder och teknologiska framsteg som man kan använda i klassrummet. En bra lärare måste lära sig lika mycket som sina elever – om inte mer.

Lärare som har lektion.

En lärare måste samtidigt veta hur man gör lektionerna mer dynamiska och intressanta för eleverna.

Läraren måste observera dem noga för att lära sig hur han eller hon ska kunna guida dem och utvärdera dem – inte bara för att sätta deras betyg, utan även för att identifiera och lösa problem som eleverna kan ha i hemmet.

Att vara en bra lärare kräver också att man har en förmåga att organisera och planera; att hålla koll på scheman och klassrum är bara en del av detta. Den andra delen består av att planera och koppla ihop material och göra övergången mellan olika ämnen mindre förvirrande.

Lärare måste också hålla en takt som är fördelaktig för hela klassen. Detta inkluderar elever som kan ha inlärningssvårigheter och även de som kan anses vara speciellt begåvade.

Vilka personliga egenskaperna gör en bra lärare?

Lärare måste också ha vissa personliga egenskaper. Varje person är såklart unik och det innebär inte att en person är bättre än en annan. Men det finns fortfarande vissa egenskaper som hjälper lärare att relatera bättre till sina elever.

“En bra lärare kan inspirera hopp, tända fantasin och göra att eleven älskar att lära sig.”
-Brad Henry-

10 viktiga egenskaper

  • Artighet och närhet. Lärare måste kunna kommunicera med sina elever på ett sätt som får dem att känna sig bekväma med att ställa frågor och be om råd.
  • Auktoritet. Det behöver finnas respekt i klassrummet och läraren bör vara en referenspunkt.
  • Bra kommunikation. Läraren måste inte bara kunna lära eleverna utan måste också kunna kommunicera med andra lärare och föräldrar. Bra kommunikation är en fundamental del av att vara en lärare.
  • Hängivelse. Om en lärare har en passion för att lära ut kommer han eller hon att ge 100%. En bra utbildare tar sig an dagliga utmaningar och ger alltid allt för eleverna.
  • Tålamod. Varje barn är annorlunda. En lärare måste därför kunna vara öppen och anpassa sig till dessa behov.
  • Ödmjukhet. Utöver att kultivera ömsesidig respekt måste en lärare också vara ödmjuk. Precis som andra människor kan även en lärare göra misstag. Om han eller hon erkänner detta för eleverna får han eller hon deras förtroende – och det stärker deras självförtroende.
Undervisning av barn.
  • Kreativitet. Det här är fundamentalt när det kommer till att göra informationen intressant och det är även viktigt inom problemlösning. Oavsett om det är för att lektionen ska bli roligare eller för att ämnet måste förklaras mer ingående måste en lärare vara kreativ.
  • Självförtroende. En lärare måste visa självförtroende. Detta kommer också att göra eleverna lugnare.
  • Hårt arbetande. Det är en myt att det är lätt att vara lärare. Det är ett yrke som kräver mycket ansträngning, både under skoltiden och utanför jobbet. En bra lärare försöker alltid hitta sätt att förbättra lektionerna och hjälpa sina elever. Detta kräver mycket tid och hårt arbete.
  • Ansvar. Det är viktigt att ta ansvar inom alla karriärer och inom alla områden i livet. Men för lärare är det ännu viktigare. Låt oss inte glömma att föräldrarna lämnar över sina barn till läraren under en stor del av dagen.

Elever glömmer aldrig en bra lärare, oavsett hur många år som har gått. De lämnar ett avtryck i våra liv och formar oss som människor så länge vi lever.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.