Friedrich Fröbel och förskolans historia

Dagis, föris, lekis - kärt barn har många namn, men visste du att den första förskolan är cirka 200 år gammal? Läs vidare för att lära dig om förskolans historia.
Friedrich Fröbel och förskolans historia
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogik María Matilde.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Nuförtiden är förskolor av yttersta vikt för att tillgodose små barns specifika utbildningsbehov. I den här artikeln berättar vi hur pedagogen Friedrich Fröbel hade en central roll i förskolans historia.

Friedrich Fröbel, född 21 april 1782 i Tyskland, var en utbildad pedagog som skapade begreppet förskola, eller Kindergarten som han kallade den. Fröbel utvecklade ett pedagogiskt program baserat på behovet av att i undervisningssyfte nå fram till förskolebarn genom lek.

Många anser att Fröbel är grundaren av utbildning för små barn. Han var ansvarig för att tänka igenom och organisera barns utbildning under denna tidiga fas i livet, och han gjorde det enligt specifika kriterier, metoder, resurser och läromedel.

Friedrich Fröbel och förskolans historia

Förskolan uppstod som ett alternativ till traditionell barnpassning. Det var ett sätt att ändra inställning till institutioner med en stängd arkitektur – platser i vilka barnen inte fick direkt kontakt med sin naturliga miljö.

Utöver detta förändrade Fröbel också de etablerade idéerna om familjestrukturen, och även föräldraskapet och uppfostran i hemmet. Enligt honom bör utbildningen som ett barn får hemma förstärkas av en professionell offentlig utbildning i en byggnad avsatt för ändamålet.

Fröbel var en lärjunge till Pestalozzi. Han menade att det var en mammas ansvar att tillgodose den större delen av barnets utbildning i familjens hem. Men Fröbel argumenterade för en utbildning som sedan fortsatte utanför hemmet.

förskolans historia: barn leker på förskola

Genom att begränsa förskoleundervisningen till tre eller fyra timmar om dagen skulle den enligt honom komplettera, och inte ersätta, familjen.

1837 öppnade han sin första förskola. Tre år senare kallade han det en “Kindergarten”, vilket betyder “barnträdgård.” Namnet valde han troligen för att platsen de använde hade en trädgård med växter, och läraren även arbetade som trädgårdsmästare.

Fröbels pedagogiska idéer har sedan dess spridit sig över hela Europa och resten av världen och man använder hans idéer i stor utsträckning än idag.

Målet med förskolor

Huvudmålet med förskolorna var att erbjuda en naturlig och inkluderande utbildning. Den skulle äga rum i en lokal som var organiserad, men samtidigt öppen, dynamisk och flexibel. Ett klassrum där barn kunde växa och utvecklas snabbt.

Fröbels pedagogiska metoder syftade till att väcka barns medvetenhet om mångfalden i allt omkring dem. De gjorde detta genom sånger, lekar och leksaker, uttrycksfulla kroppsrörelser och även samarbete med andra.

Han tyckte att man skulle nära ett barns natur och inte begränsa den, och alltid prioritera barns spontanitet. Således försökte Fröbel ge barnen en fullständig utbildning genom att koncentrera sig på alla aspekter av deras utveckling:

 • Aktiviteter. Uppnå deras potential genom handlingar och lek, och därmed lära dem att få kontakt med världen.
 • Sensorisk utveckling. Främja deras uppfattning och utvecklingen av sina sensoriska organ med hjälp av deras kontakt med omvärlden, andra människor och föremålen som omger dem.
 • Kognitiv utveckling. Resultatet av kontakten med omgivningen och med andra barn och vuxna.

Vad barn lär sig på förskolan

För att uppnå barnens utbildningsmål utvecklade Fröbel en metodik baserad på användningen av enkla material. Han skapade således vad han kallade ”gåvor” och ”sysselsättningar”.

Dessa var solida föremål baserade på geometriska figurer (kuber, cylindrar och sfärer), med en växande komplexitet. Barnen skulle använda dessa föremål som pedagogiska material att leka med och genomföra olika aktiviteter.

Fröbels avsikt var att barn genom dessa material skulle förvärva manuella färdigheter och använda sina sinnen. Samtidigt skulle de lära sig om former, färger, rörelser, material och ordassociationer.

förskolans historia: pojke i förskolemiljö gör tummen upp

“Gåvorna” introducerade följande begrepp:

 • Färg: Sex garnbollar i regnbågens alla färger.
 • Form: En boll, en cylinder och även en träkub.
 • Antal: En sammansatt kub med åtta mindre kuber.
 • Förlängning: En sammansatt kub med åtta parallellepipeder.
 • Symmetri: En sammansatt kub med 27 kuber.
 • Andel: En avtagbar kub med 27 små parallellpipeder.
 • Yta: Trälameller, hela rutor och halva rutor i olika färger.
 • Linjer och konturer: Pinnar i olika längder, kompletta metallcirklar, halvcirklar och även fyrkanter, alla i olika färger.
 • Poäng: Småstenar, linser, ärtor, kartongbitar.
 • Rekonstruktion: Pinnar och plasticinbollar för att skapa figurer.

Slutliga överväganden om förskolans historia

Förutom lekar och arbetet med ”gåvorna” använde Fröbel också två andra aktiviteter för sina utbildningsändamål. Dessa var lekar som var “kinetiska” och som handlade om “trädgårdsskötsel”.

Dessa kinetiska lekar bestod av tävlingar, danser och fysiska övningar som lät barnen uttrycka sig genom rörelse. Trädgårdsaktiviteterna gav barnen dessutom möjlighet att uppleva hur en växt växer, från att den planteras tills den äntligen blommar. Barnen behövde också lära sig att ta hand om dem för att de skulle nå sin fulla potential. På det här sättet försökte Fröbel ge barnen en nära relation till naturen genom trädgårdsskötsel.

Detta kanske intresserar dig
De många fördelarna med att gå på förskola
Att vara mamma
Läs det Att vara mamma
De många fördelarna med att gå på förskola

Det är viktigt för föräldrar att veta vilka fördelar som finns med att barnen går på förskola. Att gå på förskola är viktigt för barns utveckling. • Heisland, H. (1993). Friefrich Fröbel. Perspectivas Revista Trimestral de Educación. (3-4). Vol. XXIII. pp. 501-519. Recuperado de http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/frobels.PDF
 • Gervilla Castillo, A. (2006): Didáctica básica de la educación infantil: conocer y comprender a los más pequeños. Editorial Narcea. Madrid.

Innehållet hos Att vara mamma är endast skrivet i utbildande och informativt syfte. Det kan under inga omständigheter ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.