Hjälp dina små att komma över sina barndomsrädslor

Rädslor, ångest och fobier. Det är alla normala känslor under barndomen så länge som de håller sig inom rimliga gränser. Rädslorna som barnen upplever kan dock bli riktiga psykologiska problem. Om så är fallet kanske barnet behöver professionell hjälp.
Hjälp dina små att komma över sina barndomsrädslor
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 13 april, 2019

I dagens artikel kommer vi att tala om hur föräldrar kan hjälpa sina små att överkomma sina barndomsrädslor.

Barndomsrädslor är relativt normala fram till en viss ålder. I varierande grad upplever ett stort antal barn rädsla av någon sort. Dessa rädslor utgör del av deras tillväxt och tillhör ett specifikt tillväxtstadium. Dessa evolutiva rädslor inkluderar saker som att vara rädd för mörker, främlingar eller att vara ensam.

Rädsla är en naturlig reaktion bland levande varelse och dess uppgift är att skydda oss från fara. Detta inkluderar både omedelbar fara och eventuella faror som kan sätta vår överlevnad på spel.

De flesta rädslor som barn upplever är vanliga. De har en tendens att vara temporära och varierar i intensitet enligt barns utvecklingsfas.

Barndomsrädslor i enlighet med åldern

Barndomsrädslor varierar enligt barnets ålder. Under de första levnadsåren har rädslorna mest att göra med höga ljus, okända människor och att separeras från sina föräldrar.

När barnen når föreskoleåldern blir dessa rädslor mer framträdande. Barn i den här åldern har en mer utvecklad fantasi och deras rädslor blir mer abstrakta. De börjar till exempel bli rädda för spöken, monster, häxor m.m

Under grundskolan – från 7 till 11 år – har de vanliga rädslorna mest att göra med verkligheten. Barn kan vara rädda för fysisk skada, sjukdom, gå till doktorn etc. Ett barn kan också vara rädd för att föräldrarna till exempel ska skiljas eller för att inte anpassa sig socialt.

Under förpuberteten börjar de ovannämnda rädslorna att minska. Under den här fasen börjar rädslor som ha med skolan att göra blir mer framträdande. Tidiga tonåringar kan till exempel vara rädda för att att bli avvisade av föräldrarna, ogillande från desamma, att få dåliga betyg och att det går dåligt i skolan.

att överkomma sina barndomsrädslor

När barndomsrädslor blir till fobier

Barndomsrädslor är inte detsamma som fobier. Därför är det viktigt för föräldrar att vara uppmärksamma. Det finns symptom som kan indikera att ett barn lider av en fobi. Om så är fallet är det viktigt att du kommer till undsättningen för att få ditt barn den hjälp han eller hon behöver.

Termen fobi refererar till en konstant, överdriven och irrationell rädsla. Folk kan uppleva fobier både vad det gäller situationer och objekt. 

Vad det gäller rädslor kommer barn att försöka skydda sig från upplevda hot. När det handlar om en fobi är den irrationella rädslan okontrollerbar. Fobier begränsar barn och kan till och med vara paralyserande.

Att identifiera skillnaden mellan en rädsla och en fobi kan vara svårt. Normalt sett uppstår en fobi som en känsla som härrör från ångest. Den här känslan uppstår när ett barn möter särskilda situationer och särskilda objekt.

Det är viktigt att ha i åtanke att det finns tre typer av fobier. Skillnaden mellan varje kategori har att göra med utlösaren bakom varje fobi:

  • Generell. Barnet upplever rädsla och ångest inför et varierande uppsättning situationer.
  • Specifik. Specifika fobier refererar till rädsla för situationer som har att göra med djur eller insekter. Det har också att göra med ens naturliga omgivningar såsom klimatförhållande, medicinska interventioner m.m.
  • Sociala. I dessa fall producerar ångest eller stor obekvämhet hos barn. Ett bar kan till exempel känna sig ångestladdat när det befinner sig i stora grupper eller när det interagerar med främlingar etc.

De flesta rädslor barn upplever är vanliga. De har en tendens att vara temporära och varierar i intensitet i enlighet med barnets utvecklingsfas.

Hur man hjälper sitt barn att överkomma sina rädslor

Det är extremt viktigt för föräldrar att ackompanjera sina barn och hjälpa de överkomma sina rädslor under barndomen. Misslyckas man med detta kan det få konsekvenser i  det vuxna livet. Dessa konsekvenser inkluderar en större sannolikhet till lidande av generell ångest när man möter olika utmaningar och situationer i livet.

För att vara på den säkra sidan, är det bäst att söka hjälp för problemet. En specialist kommer att rekommendera den adekvata behandlingen för att hjälpa ditt barn överkomma sina barndomsrädslor.

att överkomma sina barndomsrädslor

Det finns flera riktlinjer för föräldrar måste ha i åtanke när de hjälper sina barn hemma:

  • Identifiera situationerna eller föremålen som orsakar rädslan.
  • Kommunicera aktivt med ditt barn. Lyssna på ditt barn och erbjud stöd.
  • Ingjut hopp och säkerhet i dina små och hjälp dem att överkomma rädslan och situationerna som producerar frustration.
  • Lär dig metoder för att kontrollera ångest och ge ditt barn verktygen att överkomma obekväma situationer Om ditt barn till exempel är mörkrädd kan du ge hen ett gosedjur så att hen känner sig säker.
  • Föregå med gott exempel och erbjud ditt barn ett positivt perspektiv vad det gäller rädsla. Det är väldigt fördelaktigt.

Föräldrar bör dock aldrig oroa sig för mycket om sina barns rädslor så länge som de inte blir mer allvarliga.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.