Hur viktigt är det att visa att man bryr sig?

Hur viktigt är det att visa att man bryr sig?

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är viktigt att man visar barnen att man bryr sig och att man tar hand om deras grundläggande behov. När man älskar ett barn bör man göra allt man kan för att skapa en säker miljö och ge det ett bra liv.

Visa det även att du bryr dig med söta ord, pussar och uppmuntran.

Man stärker barnets självkänsla genom att visa att man bryr sig

Ett barn behöver alltid omtanke. Det spelar ingen roll hur många kramar man har gett det, för det kommer ändå alltid att försöka komma ännu närmre sin mamma.

Det fina kärleksbandet mellan en mamma och ett barn varar därför för evigt.

När barnen kommer till dig för att få en puss eller kram handlar det inte bara om att de ska känna sig lugna just för tillfället, utan det stärker även deras självkänsla, självrespekt och självförtroende. Och det stärker deras emotionella säkerhet för framtiden.

Familj som sitter ner.

Man hjälper barnen att utvecklas genom att visa sin kärlek

Om man tänker tillbaka på sin egen barndom och jämför det med den man är idag inser man att ens känslor, värderingar och ens sätt att reagera på olika stimuli har sin grund redan i barndomen.

Om dina föräldrar visste hur man uppmuntrar barn på ett bra sätt växte du antagligen upp i ett harmoniskt hem med mycket kärlek.

Idag har du i så fall antagligen en bra självkänsla som ett resultat av din uppväxt; din emotionella utveckling har formats av den omtanke dina föräldrar visade dig.

Söta ord, beröm när du lyckades med något och vänliga gester lade grunden för den person du är idag, så om det var viktigt under din barndom kommer det såklart också vara viktigt för dina barn.

Uppfostra ditt barn på ett sätt som kommer ha en bra emotionell påverkan genom att ge det mycket kärlek. Ditt barn kommer då att ha en lycklig uppväxt.

Det är viktigt att visa att man bryr sig för att barnet ska kunna relatera till andra

Det finns vissa som har väldigt svårt att relatera till andra.

I vissa fall grundades oförmågan redan i barndomen för att barnet inte fick tillräckligt med emotionellt stöd.

Det är därför viktigt att visa barn att man bryr sig så att de bygger upp en vana av att relatera till andra.

Den omtanke du ger dem kommer inspirera dem att visa andra omtanke, både genom materiella gåvor och emotionellt stöd: om de får kärlek själva kommer de även kunna visa andra kärlek.

Mor som pussar dotter.

Är det viktigt att visa att man bryr sig?

Ja, det är det! Det är väldigt viktigt. Det är nog ännu viktigare än vad du tror.

Tveka inte att visa ditt barn omtanke och att du bryr dig. Du kommer inte skämma bort dem genom att krama och pussa dem, utan det kommer bara att förstärka deras självkänsla.

Vissa anser att man ska minska ner på det när barnet börjar växa upp, men det stämmer inte alls. Ge det ännu mer kärlek ju äldre det blir!

Medan barnet växer upp kommer det att börja skapa sina egna värderingar och utveckla sin egen emotionella intelligens och sina egna resonemang.

Om man tidigt har visat att man bryr sig om dem blir barnen också mer benägna att visa respekt för sina kompisar. Var samtidigt noga med att sätta gränser och säg till dem om de beter sig på ett sätt som inte är acceptabelt.

Visa barnen att du bryr dig, lyssna på deras problem och lägg vikt vid dem. Försöka att spendera så mycket tid du kan med dina barn och försök att förstå deras åsikter.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.