Hur du uppnår ett bra emotionellt klimat i ditt hem

Hur du uppnår ett bra emotionellt klimat i ditt hem
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 08 januari, 2019

Att uppnå ett bra emotionellt klimat i ditt hem är väldigt viktigt. Även om varje familj har sin egen struktur och sina egna sätt att kommunicera bör du alltid garantera lyckan och välmåendet hos alla medlemmar.

Ett hem är ett miniuniversum som reflekterar vårt samhälle. Vad som händer inom de fyra väggarna är en extremt kraftfull kombination av värden, beteenden och känslor som influerar varje familjemedlem på sitt speciella sätt.

Emotionell utbildning blir ännu viktigare när det finns barn hemma.

Det är alltid rekommenderat att tala med dina barn om deras känslor och sinnesstämningar när de är upprörda. Detta kommer att hjälpa till att förhindra obehagliga situationer som kan göra att du får ett sämre emotionellt klimat i ditt hem.

Händer formar hjärtan

Faktorer som influerar emotionellt klimat i ditt hem

Experter i miljöpsykologi vidhåller att alla hem har en miljö som består av tre fundamentala och essentiella element.

  • Materiella faktorer: Det finns fysiska element som ger ett hem en viss atmosfär. Det harmoniska arrangemanget av utrymmet har en viss effekt på folks känslor.
  • Personliga faktorer: Dessa bestäms av relationerna mellan invånarna i utrymmet, genom deras vanor och deras sätt att etablera kontakter.
  • Mentala faktorer: De är, utan tvekan, de viktigaste processerna i familjedynamiken. Inom dem etableras paradigm, tro, värderingar och betingelser eller normer för varje familjemedlem.

5 tips på hur du kan förbättra det emotionella klimatet i ditt hem

De följande 5 tipsen kommer att hjälpa dig att uppnå ett bättre emotionellt klimat i ditt hem. Kom dock ihåg att du är den främste ansvarige för att bibehålla en konsekvent, harmonisk och framförallt positiv rytm:

1. Uppmärksamma hur du visar tillgivenhet

Vi behöver alla lyssna på någon som talar till oss med tillgivenhet och förståelse. På det sättet måste kommunikationen mellan hemmets invånare utföras med känsla och respekt.

På grund av stressen och rutinerna av det dagliga livet, kan vi ofta tala till våra nära och kära i en opassande ton. Detta nöter på förtroendet som byggts upp och påverkar som en logisk konsekvens det emotionella klimatet i ditt hem.

2. Allas välmående är en prioritet

För att förbättra det emotionella klimatet i ditt hem är det viktigt för familjemedlemmarna att dela ögonblick av glädje och stötta varandra i svåra stunder.

Det enkla akten av att visa intresse i andra är ett utmärkt sätt att förbättra mänskliga relationer. Att visa intresse för en annan persons liv är en tröstande social förmåga som förebygger ett skadligt emotionellt klimat.

“Värdefulla känslor kan bara frodas i en miljö där individers olikheter uppskattas, misstag tolereras, kommunikationen är öppen och reglerna flexibla; den typen av atmosfär man finner i en närande familj.”

-Virginia Satir-

3. Ömsesidigt förtroende och respekt

Ett hem är ett utrymme där vi kan vara oss själva och agera naturligt. Risken finns dock att regler ibland kan överskridas.

Detta innebär att vanor kan få oss att glömma vissa basprinciper såsom respekt och förtroende. Aspekter som bör vara ömsesidiga mellan familjemedlemmarna.

Hjärtan i olika färger

4. Bry sig om känslor

Att bry sig om känslor och välmående är fundamentalt för att bevara det emotionella klimatet i ditt hem. Det är ännu viktigare när det finns barn i hemmet. Det är de som lider mest av konflikter.

Du måste även främja emotionell intelligens inom hemmet eftersom det är den bästa garantin för en lycklig och behaglig omgivning.

5. Hysa empati

Empati gynnar gott emotionellt klimat i ditt hem och för med sig klara fördelar för utvecklingen av relationer mellan familjemedlemmarna.

Empati är en kapacitet som tillåter oss att känna igen, förstå och knyta an till andras känslor. På så sätt kan vi beakta andra människors åsikter och sätt att uppleva händelser.

Kort sagt, ditt ansvar som mor är att säkerställa ett gott emotionellt klimat i ditt hem. På så sätt garanterar du att dina barn uppnår personligt välmående.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Carpena, A. (2008). Emociones y salud. Aula de Innovación Educativa, 173-174 (pp. 61-64).
  • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
  • Navas, M. D. C. O. (2010). La educación emocional y sus implicaciones en la salud. Revista Española de orientación y psicopedagogía, 21(2), 462-470. https://www.redalyc.org/pdf/3382/338230785025.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.