Betydelsen av utbildning enligt Zygmunt Bauman

I vår nya moderna värld har livslångt lärande ersatts och kastats ut. Idag ska vi prata om innebörden av utbildning enligt filosofen Zygmunt Bauman.
Betydelsen av utbildning enligt Zygmunt Bauman
Natalia Cobos Serrano

Skriven och verifierad av socialpedagogen Natalia Cobos Serrano.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Under de senaste decennierna har en ny trend fått styrka och vunnit mark – en tendens att värdera och betrakta utbildning som en produkt, snarare än en process. Enligt Zygmunt Bauman är detta på grund av samhällets otålighet och vad han kallade “flytande modernitet”. Med andra ord, en värld där den omedelbara tillfredsställelsen av behov och njutning har blivit prioritet.

Zygmunt Bauman och “flytande modernitet”

Zygmunt Bauman var en polsk sociolog och filosof som fokuserade sin karriär på olika sociala frågor, som modernitet, globalisering och olika associerade problem.

Han är än idag mycket inflytelserik och erkänd för ett flertal olika bidrag. Bland dessa är konceptet som han skapade och myntade som flytande modernitet.

utbildning enligt Zygmunt Bauman: barn utomhus

Flytande modernitet hänvisar till ständiga förändringar i samhället, till inkonsekvensen och instabiliteten på alla nivåer i ett samhälle där den kollektiva naturen och känslan av tillhörighet flyttas till bakgrunden. Istället prioriterar dessa samhällen individualitet.

Nu för tiden lever människor i stunden och flyr från allt som kräver en längre tid att genomföra. Vi flyr från allt som vi inte är helt säkra på att vi kan uppnå. Med andra ord söker vi kortsiktiga planer och säker framgång.

Kunskapen som lärs ut i ett formellt utbildningssystem är inte längre attraktivt för människor som lever med flytande modernitet. Nu för tiden vill man vara unik, inte som alla andra. Det finns därför en tendens att vända sig bort från den formella utbildningen på skolor och universitet för att undvika en utbildning som lär ut just uniformitet. Män och kvinnor som lever med denna modernitet strävar efter att väcka sina egna dygder och kunskaper utanför utbildningssystemet.

”Vi måste lära oss konsten att leva i en värld som är övermättad med information. Och vi måste också lära oss den ännu svårare konsten att förbereda kommande generationer för livet i en sådan värld.”

~ – Zygmunt Bauman – ~

utbildning enligt Zygmunt Bauman: barn räcker upp handen

Syftet med utbildning

I ett samhälle där livslång kunskap och visdom har tappat sin användbarhet och betydelse konceptualiserar vi nu värdet av lärande som en produkt. Det är något vi drar nytta av för att veta hur man gör saker och för att ta reda på hur man ska leva… men inte bara för att veta.

Bauman förespråkar istället för det tidigare utbildningssystemet ett kontinuerligt lärande. Med andra ord, konstant och livslångt lärande. Dessutom har han uttryckt vikten av att utbilda elever i lusten att lära sig… Ju mer jag vet, desto mer vill jag veta.

Utbildning och Zygmunt Bauman

Slutligen delegerar sociologen detta ansvar till pedagoger och lärare. Han har uttryckt att syftet med utbildning bör inriktas på att bygga ett nytt medborgarskap, långt ifrån ekonomisk påverkan.
Det kanske är något som tilltalar dig?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bauman, Z. (2002). Modernidad Líquida. S.L. Fondo de Cultura Económica de España. Madrid: España.
  • Bauman, Z. (2009). Los retos de la educación en la modernidad líquida. Gedisa. Madrid: España.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.