Vid vilken ålder brukar ett barn kunna uttrycka sig i tal?

Från 2 års ålder kan de flesta barn uttrycka sig till stor del i tal. Utvecklingen kan ibland ske hackigt och med långa pauser.
Vid vilken ålder brukar ett barn kunna uttrycka sig i tal?

Senaste uppdateringen: 24 april, 2022

Barn kan normalt uttrycka sig i tal från omkring 2 års ålder. De kommer att lära sig att använda ord för att beskriva vad de ser, hör, känner och tänker i sin alltjämt begränsade värld. De kommer att göra detta gradvis allteftersom de rör sig framåt i sin mentala och känslomässiga utveckling.

Tack vare forskning i ämnet vet vi nu att ett barn lär sig språkets regler och hur vuxna använder det för att kommunicera långt innan de säger sina första ord.

Det första barnen använder för att kommunicera är deras tunga, läppar, gom och alla tänder som har trätt fram för att göra ljud. Strax efter kommer de att börja babbla. Så småningom börjar dessa ljud förvandlas till ord. Från och med detta ögonblick kommer ditt barn att lära sig fler ord och kommer därefter att börja bilda meningar med två eller tre ord.

Hur utvecklas talet?

Att gråta är barns första utforskning av språkets värld. När de gråter uttrycker de hur överraskande det är att vara på en ny plats som inte alls liknar sin mammas livmoder. Från och med då kommer de att absorbera ljud, toner och ord som senare kommer att forma hur de talar.

En bebis som täcker sitt ansikte med händerna medan den gråter.

Tal är direkt kopplat till hörsel. Genom att lyssna på andras tal lär sig ditt barn hur ord låter och hur meningar är uppbyggda. Många forskare tror att språkförståelsen börjar i livmodern.

Tänk på att ditt barn blir bekant med ljudet av din röst, precis som det en gång gjorde med ditt hjärtas slag. Några dagar efter födseln kan barnet redan skilja din röst från andras.

Vad kan du göra för att dina barn ska lära sig att uttrycka sig i tal?

För att hjälpa dina barn att uttrycka sig i tal behöver du helt enkelt prata med dem. Var medveten om att ju mer du pratar, desto mer kommer du att stimulera dina barn till att själva prata. Barn som hör sina föräldrar prata mycket är mer benägna att utveckla talförmågan tidigare.

Detta gör att de också kan hantera ett rikare ordförråd än andra barn som inte får samma stimulans. Du kan börja prata med dem under graviditeten så att ditt barn vänjer sig vid ljudet av din röst. Läs en bok eller sjung för dem, till exempel när du är i duschen.

Kom ihåg att dina barn endast kommer att uttrycka sig väl i tal om du talar väl till dem. Undvik inte komplicerade ord. Även om du många gånger förenklar ditt sätt att tala så att de förstår vad du säger, är det bästa sättet att utöka deras ordförråd genom att de får lyssna på ditt användande av nya ord.

När ska du börja oroa dig om ditt barn inte uttrycker sig i tal?

Om ditt barn inte tittar på dig när du talar till det, eller inte yttrar några ljud, då kan det ha problem med hörseln. Vid tveksamhet, rådfråga din läkare, eftersom tidig upptäckt är avgörande för att kunna erbjuda barnet den lämpliga behandlingen som gör att det kan utveckla språket i tid.

Ett barns öra.

Det finns en del barn som börjar bilda ord runt 9 månader och andra som gör det så sent som 13 eller 14 månader. Om ditt barn inte säger några ord eller om du inte kan förstå ett enda ord det säger och det redan är 15 månader gammalt, då är det bäst att träffa er barnläkare. Det kan ha ett tillstånd som påverkar utvecklingen av talet, såsom autism eller talapraksi.

Då det kommer till att uttrycka sig i tal utvecklas pojkar normalt något senare än flickor, detsamma gäller barn som växer upp med två eller fler språk i hemmet.

Om barnet vid 3 års ålder fortfarande inte uttalar alla konsonanter eller ersätter ett ljud eller en stavelse med ett annat, då kan det föreligga ett problem med tal eller hörsel.

Det är normalt att barn hakar sig eller stammar när de pratar då och då. Ibland har de så mycket entusiasm att orden inte kommer fram. I den situationen bör du låta ditt barn avsluta meningen och undvik att ingripa för att hjälpa till. Om du gör det kan du få barnet att förlora självförtroende, eller tappa tråden.

Rekommendationer

Om stamningen blir permanent rekommenderas att du konsulterar en logoped. Det är lättare för barn att utvecklas korrekt om de behandlas under de första 6 månaderna och upp till ett år, räknat från det ögonblick då stamningen uppträdde, oavsett ålder.

En pojke med en logoped.

Om du är orolig för ditt barns talutveckling kan du be din läkare om remiss.

Kom ihåg att varje barn lär sig i sin egen takt och har sitt eget sätt att kommunicera. Språkutvecklingen är progressiv: efter att ditt barn säger sitt första ord kommer det lite i taget att förbättra sin förmåga att uttrycka sig verbalt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Baddeley, A. (2007). Working Memory, Thought and Action. Oxford: Oxford UP.
  • Brose, N. (2009). “Autismo”, Mente y Cerebro, 38: 36-41.
  • Tordera Yllescas, J. C. (2007). “El trastorno de espectro autista: delimitación lingüística”, ELUA, 21: 301-314.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.