Tips för att lära barn hur man multiplicerar

Här är några tips som hjälper dig att lära ditt barn hur man multiplicerar. Tålamod och repetition är viktigt.
Tips för att lära barn hur man multiplicerar
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 16 december, 2018

När det gäller att undervisa barn i hur man multiplicerar, finns det specifika tips som kan vara till stor hjälp.

Matematik kommer ganska naturligt för en del människor. Detta gäller även för vissa barn, som kan utföra matematiska ekvationer utan svårighet.

Detta är dock definitivt inte alltid fallet. För vissa barn är matte en enorm utmaning.

När barnen lärt sig hur man adderar och subtraherar, är de redo att införliva ett nytt räknesätt: multiplikation.

Att veta hur man multiplicerar, kommer att vara en användbar kunskap under hela deras utbildning och under resten av deras liv.

Att lära sig hur man multiplicerar är dock inte alltid lätt. Så vad kan vi göra för att hjälpa våra barn?

Råd för att lära barn hur man multiplicerar

Är det dags för dig att lära ut det här komplexa räknesättet till ett barn? Här är några rekommendationer som gör det lättare för er båda:

1. Förklara resonemanget bakom multiplikation

Som så många andra aspekter här i livet är det inte tillräckligt att berätta för någon vad som ska göras. Att förklara varför något ska göras på ett visst sätt är mycket effektivare.

Du kan till exempel visa barnet att multiplikation är en genväg till att få fram komplexa eller successiva summor.

Om barn kan uppskatta värdet och logiken av multiplikation, kommer det vara lättare för dem att lära sig.

Dessutom motiverar detta dem att försöka förstå konceptet. Barn har en naturlig passion för att lära sig saker, även om det inte alltid verkar vara så.

Att veta varför denna process är så viktig i livet, gör att lärandet blir mer attraktivt.

2. Börja inte med multiplikationstabeller

Om ditt barn har svårt att förstå vad multiplikation handlar om, är det värsta du kan göra att tortera honom med en tabell full av siffror.

Det är bättre att börja med isolerade uppgifter.

Öva med enkla uppgifter som 2 × 2, 2 × 3, 3 × 3 etc. När ditt barn har behärskat dessa kan du gå vidare till högre nummer.

Tips: Hjälp ditt barn att förstå “gånger”-delen av operationen. Till exempel så är “fem gånger tre” detsamma som “fem, tre gånger”.

Om ditt barn kan förstå detta begrepp, kommer det att bli mycket lättare att lära det hur man multiplicerar.

Räknar på fingrarna

3. Övning ger färdighet

Det finns en hel del sanning bakom det gamla talesättet “övning ger färdighet”. Att lära sig hur man multiplicerar är inget undantag från den regeln.

Många gånger är den akademiska miljön inte det bästa stället att lära barn hur man multiplicerar.

Så om föräldrarna vill att deras barn ska lyckas, måste de avsätta tid varje dag för att hjälpa sina barn att träna.

4. Använd multiplikationstabeller

Multiplikationstabeller – eller “gångertabeller” – kan vara mycket användbara för att hjälpa ditt barn att tänka på multiplikation från ett annat perspektiv.

Dessa verktyg visar tydligt den kommutativa egenskapen för multiplikation. Med andra ord är 5 × 3 lika med 3 × 5.

Vid första anblicken kan det tyckas mycket svårt att förstå.

Men med tålamod och övning kan ditt barn lära sig att rätta sitt eget arbete med hjälp av detta verktyg.

5. Använd minnet

När det gäller att förstå multiplikationstabeller är det mycket effektivt att tänka på dem på ett helt annat sätt.

Vad menar vi med det? Lär ditt barn att när du multiplicerar med noll (0) är resultatet alltid noll.

Vid multiplicering med 1 är resultatet alltid detsamma som det andra numret (1 × 7 = 7).

När man multiplicerar med 2, är resultatet dubbelt så stort som det andra numret. Du kan påpeka att när du multiplicerar med 5, ökar resultaten med 5 (5, 10, 15 etc).

En annan hemlighet du kan avslöja för ditt barn är att när man multiplicerar med 10, lägger man helt enkelt till en nolla på slutet av numret som multipliceras.

6. Använd sånger, lekar, spel och sagor

Detta är ett perfekt komplement till de tidigare tipsen. Det finns många didaktiska sånger tillgängliga online för att hjälpa till med matematiska färdigheter. Några har gått från generation till generation, och du kommer säkert att känna igen dem, och andra är helt nya.

Du kan också hitta spel på internet för att göra lärandet enklare och roligare.

Pojke läser omgiven av ekvationer och ritningar

Ytterligare rekommendationer

Det är viktigt att klargöra att du ska vänta på rätt tid för att lära ditt barn multiplikation.

Om ett barn inte är redo kommer hon bara att bli frustrerad och kanske till och med utveckla en aversion mot matematik.

Men kom samtidigt ihåg att alltid utrusta dig med mycket tålamod och omtänksamhet när du lär ditt barn.

Förlora inte kontrollen när det går dåligt och kritisera inte ditt barns försök. Tvärtom, ge ditt barn positiv feedback, värdera hennes ansträngningar och fira hennes framsteg.

På så sätt ökar ditt barns självförtroende och entusiasm, och erfarenheten av att lära in blir effektivare och mer acceptabel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Rodrigo-Huete, N. (2017). Enseñar a multiplicar mediante el juego y el aprendizaje cooperativo (Bachelor’s thesis). https://reunir.unir.net/handle/123456789/4777
  • Almache Tello, D. A. (2013). Aporte de nuevos métodos y técnicas para facilitar el aprendizaje de las tablas de multiplicar en los niños del cuarto, quinto, sexto y séptimo años de educación básica de la escuela―buenos aires‖ del cantón azogues (Bachelor’s thesis). https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/3610
  • Muñoz Ortíz, C. L. (2010). Estrategias didácticas para desarrollar el aprendizaje significativo de las tablas de multiplicar en niños del grado 3–B de la Institución Educativa José Holguín Garcés–sede Ana María de Lloreda (Bachelor’s thesis, Universidad de La Sabana). https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/1453

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.