Familjer byggs med hjärtat

Familjer byggs med hjärtat
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 09 november, 2019

Äkta familjer tar hand om de yngsta medlemmarnas välfärd och de byggs med hjärtat. De består av empati och kärlek som ger barn chansen att växa upp med värdighet och lycka.

Det är bara att inse det, begreppet “familj” har fått en annan innebörd och det är verkligen bra eftersom vi alla kan erkänna att det finns många olika typer av familjer. Alla är de lika mycket värda så länge de byggs med hjärtat.

Familjer med ensamstående föräldrar har blivit så vanliga att det inte ens står ut att se en pappa som uppfostrar sina barn själv, något som brukade vara ovanligt för bara några decennier sedan.

Storleken på familjen spelar ingen roll, och inte heller om man bor i ett stort hus eller i en mer ödmjuk boning… det som bygger de bästa hemmen i världen är kärleken som familjemedlemmarna delar med varandra. Äkta familjer byggs med hjärtat.

Hur är det med dig? Vilken typ av familj har du byggt?

Skillnaden mellan en funktionell och dysfunktionell familj

familj ritar teckning tillsammans

En funktionell familj bidrar till alla familjemedlemmars sociala och psykologiska utveckling. En dysfunktionell familj stör däremot den affektiva och sociala utvecklingen.

Efter att ha klargjort den här skillnaden kan vi sedan klassificera familjeenheterna enligt medlemmarnas förhållande till varandra. Det är också viktigt att påpeka att de olika storlekar, former eller band som utgör dessa relationer i hushållet inte spelar någon roll.

Det spelar ingen roll om mamman uppfostrar sitt barn ensam eller om barnet är adopterat. Om det är en kärnfamilj eller en familj som har både bio- och bonusbarn. Familjens kvalitet består av äktheten i dess känslomässiga band.

Olika typer av familjer

 • Kärnfamilj: Det här är den typiska familjen som består av ett par och deras barn.
 • Ensamstående familj: Det här är en modell vi ser allt oftare. Det är när mamman eller pappan tar hela ansvaret för familjeenheten. Uppgiften att ta hand om och utbilda de små är upp till bara en av föräldrarna.
 • Adoptivfamilj: Det här är när ett par bestämmer sig för att adoptera ett barn.
 • Familj med skilda föräldrar: Det här är en annan dynamik som också är mycket vanlig. Det är viktigt att skilja dem från ensamstående föräldrar. I det här fallet tar de hand om barnet tillsammans och delar de olika uppgifterna och ansvaren, trots att paret inte bor under samma tak.
 • Blandad familj: En familj där de har gemensamma barn samt att en eller båda parterna har barn från tidigare äktenskap.
 • Utökad familj: Det här är när flera kärnfamiljer samexisterar under samma tak. En blandad familj kan även betraktas som ett specialfall av en utökad familj.
 • Samkönad familj: Det här är då två pappor eller två mammor av samma kön uppfostrar ett eller flera barn. Det här är en annan typ av familj som ses oftare i världen.

Tre saker som skapar en lycklig familj

3 barn och hund hoppar i säng där föräldrarna sover

När vi skapar vår egen familj är det mycket vanligt att använda vår egen barndom som referens. Det var familjen som på gott och ont definierade oss och formade de människor vi är idag.

Detta gör det ofta klart för oss vilka riktlinjer som ska följas och vilka som ska undvikas för att ge våra barn bästa möjliga uppfostran och utbildning.

Äkta familjer byggs med hjärtat. Men även om det är klart att grunden för de lyckligaste familjerna är kärlek vet vi ibland inte hur vi ska visa det.

Vi uttrycker det inte alltid tillräckligt klart, eller ibland kan inte de andra familjemedlemmarna uppfatta det helt enkelt. Därför är det viktigt att göra följande:

Bandet som håller ihop en äkta familj är inte blod, utan snarare ömsesidig respekt och glädje.

-Richard Bach-

Dela stunder tillsammans

Att dela stunder tillsammans handlar om att veta hur man gör andra lyckliga. Det räcker inte att bara “vara”, man måste “veta hur man ska vara.”

Det innebär att veta hur man tar hand om sina barn, tittar in i deras ansikten, läser av deras känslor, lyssnar på dem, gör dem glada och ger dem stöd, hopp och kärlek.

Prata om hur dagen har varit

Varje dag är unik. Och för våra barn kommer varje dag med nya upptäckter och utmaningar.

Att visa intresse för deras erfarenheter och känslor är ett viktigt sätt att bygga upp ett äkta förtroende hos våra barn, och hos våra partners med.

Var uppmärksam på detaljerna

En förälder som tänker på de små detaljerna tar också hand om livskvaliteten för sig själv och andra. Föräldrar som uppmärksammar de fina nyanserna och små detaljerna tar även hand om saker på en stor skala.

Föräldrar som utnyttjar de små subtiliteterna i livet kan leva på ett mer medvetet, jordnära och lyckligt sätt.

För barn är varje detalj ett fantastiskt universum att utforska och njuta av. Om vi är där för att dela dessa saker med dem investerar vi i deras lycka.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bowlby, J. (1986). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata.
 • Bowlby, J. (1995). Teoría del apego. Lebovici, Weil-HalpernF.
 • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
 • Marrone, M., Diamond, N., Juri, L., & Bleichmar, H. (2001). La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática.
 • Moneta, M. (2003). El Apego. Aspectos clínicos y psicobiológicos de la díada madre-hijo. Santiago: Cuatro Vientos

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.