Kan barn lära sig ett språk genom att titta på undertextade filmer?

Om du vill att dina barn ska lära sig ett språk genom undertextade filmer förklarar vi hur man får ut det mesta av denna resurs.
Kan barn lära sig ett språk genom att titta på undertextade filmer?
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Du kanske gillar att titta på undertextade filmer och serier på Netflix eller andra plattformar. Dels för att njuta av den ursprungliga dialogen men även för att förstärka din inlärning av ett annat språk. Samma sak gäller för dina barn och det är underhållande för dem att lära sig ett språk på det sättet.

Att titta på film är dessutom ett bra sätt att tillbringa en eftermiddag med familjen, för att stärka familjebandet och dela med sig av upplevelser av alla de slag.

Här nedanför berättar vi hur du får ut det mesta av den här resursen för att förstärka skolans språkutbildning.

Lär dig ett språk i tidig ålder

Barndomen är den bästa tiden för detta lärande, eftersom assimileringen av innehåll är större under detta skede. På samma sätt kan de små komma ihåg och producera nya ljud relativt enkelt.

När det gäller engelska har tidig undervisning visat sig förbättra kommunikativ kompetens genom detta språk. Och det man lär sig i spädbarnsåldern ger barn en underbar grund för framtiden.

Slutligen, undervisning i språk genom en rolig aktivitet förbättrar barns acceptans av detta lärande. Att vara involverad i denna del av barnuppfostran gör att minderåriga känner sig mer förstådda och uppskattade av sina föräldrar. Och detta kommer att leda till förvärv av fler och bättre språkkunskaper.

En tecknad bild av barn som ler när bokstäverna kommer ut ur en högtalare.

Hur man uppnår språkinlärning med undertextade filmer

Oavsett om du tittar på textade spelfilmer eller tecknade filmer spelar formatet ingen roll, utan snarare innehållet och sammanhanget.

Till att börja med kan du experimentera med filmens mest framträdande låtar på deras originalspråk och på så sätt underlätta internaliseringen av ljud och ord. Senare kan du hjälpa dina barn att förstå innebörden av texterna.

Introducera dem sedan till korta avsnitt av deras favoriter bland tecknade serier och välj de som har ett ordförråd som är lätt att förstå. På så sätt får barn självförtroende och motiveras att fortsätta med mer komplexa uppgifter.

När de har uppnått läskunnighet och redan har ett mer eller mindre etablerat ordförråd kan man gå vidare till undertextade filmer, som tenderar att vara längre och ha längre dialoger, med något mer komplicerade meningar.

Praktiska tips

Om du vill att dina barn ska lära sig ett språk med undertextade filmer följer här är några tips att tänka på:

  • Enkelt och tydligt språk: Det är viktigt att orden och uttrycken i dialogerna är lätta att förstå. Innan du ser avsnittet eller filmen med dina barn är det viktigt att barnen har ett grundläggande ordförråd så att de bättre kan känna igen termerna.
  • Med undertexter: De första gångerna kan du sätta på undertexterna. När de mer eller mindre behärskar språket bör du ta bort dem. Visuellt stöd kan vara nödvändigt i början, men det är bäst att uppmuntra fonetisk förståelse så snart som möjligt.
  • Serier och filmer av deras intresse: använd som en resurs de filmer eller serier som är attraktiva för dina barn, eftersom motivation är avgörande för lärandet.
  • Formellt språk: Förvänta dig inte att dina barn ska lära sig ett informellt språk utan att först ha lärt sig ett formellt språk. I denna mening, leta efter serier och filmer som har ett lämpligt språk för varje steg i undervisningen.
En öppen anteckningsbok med film och en klaff på toppen.

Till sist

Kom ihåg att känslor är vägvisare till bra lärande och det är därför du måste motivera dina barn, få dem intresserade och visa dem att de har förmågan att lära sig språket när den pedagogiska resursen är intressant för dem.

Audiovisuellt material, som textade filmer eller serier, är mycket effektiva verktyg för att undervisa ungdomar. Det hjälper dem att lära sig visuellt och auditivt, vilket också hjälper dem att memorera ordförråd och användningen av vissa idiomatiska uttryck.

Hur som helst skadar det aldrig att se en film eller en serie med dina barn bara för att ha det trevligt tillsammans med din familj.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.