Varför barn bits och hur man stoppar dem

Varför barn bits och hur man stoppar dem
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 10 november, 2018

Många föräldrar frågar sig varför barn bits. Att bitas är en vanlig vana och kan uppstå av olika anledningar hos barn mellan 1 och 3 år.

Bebisar och småbarn använder sin mun till att utforska, lära sig och förhålla sig till världen runtomkring dem. Munnen är en av de första ställena av kroppen som utvecklar full känslighet.

Dessutom, när tänderna kommer, behöver bebisarna lindra sin gom. Utan självkontrollen som vuxna har, biter eller tuggar de på praktiskt taget allt de får tag på.

Samtidigt använder barn på mellan 1 och 3 år det här beteendet för att socialisera. Men varför biter barnen folk? Normalt sett är detta ett sätt att få uppmärksamhet, eller för att få tag på en önskad leksak.

De kan också bitas om de är nervösa eller frustrerade. Till exempel under en radikal förändring i deras liv. Den här vanan kommer normalt sett att försvinna när de börjar på dagis eller förskola och börjar utveckla andra kommunikationsförmågor.

Självklart kan det finnas andra underliggande orsaker till bitande, såsom känslomässiga problem. Det innebär att det alltid är bra att vara uppmärksam på barnet för att se vad det är som motiverar dess beteende.

Nedan kommer vi att tala om de vanligaste anledningarna till varför barn bits:

Bebis biter mor

5 anledningar till att barn bits

Enligt studier av amerikanska National Association for the Education of Young Children, finns det 5 huvudsakliga anledningar till att småbarn bits.

Utforskande

Bebisar kan börja bitas tidigt på grund av deras naturliga nyfikenhet på objekten som omger dem. Som tidigare nämnts utvecklas munnen tidigt.

Bebisar och småbarn använder alla sina sinnen för att lära sig om världen runtomkring dem. Detta innebär att de kanske biter sin jämnåriga lekkamrats hand hårt. Om detta händer får man helt enkelt tala om för barnet att inte göra om det.

Uppmärksamhet

En anledning till att barn bits är för att få uppmärksamhet av sina föräldrar eller kamrater. I det här fallet är det väldigt viktigt att förklara att det är fel eftersom det skadar andra.

Tala bestämt om för dem att det inte går att upprepa sådant beteende. Lär dina barn att de bör uttrycka sig med ord, och utan att göra andra illa.

Självförsvar

Om barn börjar lära känna andra barn i en okänd omgivning, kan de försöka bita andra.

Ofta kommer barn att se bitandet som en form av självförsvar mot äldre barn. I det här fallet får du försäkra dem om att de är säkra och att ingen försöker göra dem illa.

Kontroll

Barn har ett stort behov av autonomi och kontroll. När de upptäcker effekten som ett bett har på omgivningen kan de känna sig starka och mer kraftfulla.

För att korrigera det här beteendet bör vi försäkra oss om att ge dem lika mycket uppmärksamhet när de delar med sig av leksaker, säger tack och är snälla mot andra. Lär dina barn att de kan få respekt från sina kamrater utan att använda våld.

Förändring

Ytterligare en anledning till att barn bits är förekomsten av ett underliggande känslomässigt problem eller en större förändring i barnens liv. Detta kan till exempel inträffa när de får en ny bror eller syster.

Andra vanliga anledningar inkluderar flytt eller att möta barn på nytt dagis. Att bitas är ett sätt för barnet att uttrycka sig och få uppmärksamhet angående situationen.

Hur hanterar man det här beteendet?

Att tala om för barnen att inte göra någonting betyder inte att de förstår att något är rätt eller fel. När de växer upp kopierar de beteendet av dem runt omkring dem.

Av den anledningen är det viktigt för föräldrar att föregå med gott exempel. Visa dem att det finns andra sätt att relatera till andra.

Använd språket för att lösa problem, turas om, be om att få låna leksaker, ge kramar, vara snäll och respektera andra – alla dessa handlingar och attityder som kan läras genom exempel.

När dina barn beter sig väl, lovorda dem så att de vet att det de gör är bra och önskvärt. Till exempel, försäkra dig om att du gratulerar ditt barn när det leker fridsamt med en vän.

Barn bör aldrig lära sig att svara på våld med mer våld. Bara för att någon biter dig bör du inte bitas tillbaka.

Bebis biter finger

Hur man hindrar barn från att bitas

Det första du gör är att observera ditt barn och tar reda på varför det bits. Detta är ett beteende som kanske inte får en lösning övernatten, så tålamod och förståelse är nyckeln till resultaten på lång sikt.

Vad kan vi göra för att få barnen att sluta bitas?

  • Tänk efter när och varför ditt barn bits.
  • Släpp inte ditt barn ur sikte när det leker med andra barn. Din närvaro kommer att ha positiv inverkan.
  • Håll dig lugn även ifall det biter någon. Förklara för ditt barn att det gjorde fel. Tala om för det att det aldrig får bita andra barn. Mat är det enda man bör stoppa i munnen!
  • Be andra föräldrar om råd för att se hur de gör med sina barn. De kanske kan hjälpa.
  • Bestraffa inte och skrik inte heller på ditt barnFörsök att förstå det.

Kom ihåg att när barn växer och lär sig, kan de lägga sig till med andra vanor som vi måste hjälpa dem att korrigera. Det viktigaste är att förstå anledningarna bakom beteendet.

Stötta alltid ditt barn. Om du fortfarande känner dig osäker kan du prata med andra föräldrar eller varför inte någon som arbetar professionellt med barn och har lång erfarenhet. De kanske har några råd eller någon metod som inte har fallit dig in än.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.