När ditt barns lilla hand griper tag om ditt finger

När ditt barns lilla hand griper tag om ditt finger
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 19 september, 2018

Det sägs ofta att det är de små sakerna i livet som räknas mest. Och för föräldrar är en av de mest magiska och oförglömliga stunderna när deras nyfödda barn griper tag om fingret för första gången och håller fast hårt med sin lilla hand.

Vår fascination vet inga gränser – för resten av våra liv – över denna instinktiva gest. Det är en begynnelse som ingen förälder kan glömma. Det väcker känslor och griper tag i oss för alltid.

Det är som om vår bebis känner igen oss som en del av sitt liv och säger, “Nu har jag dig, nu är du min mamma, nu är du min pappa“.

Och allt vi kan göra är att kapitulera inför det uppenbara. Bandet har knutits och det kan aldrig brytas…

En gång var det en liten hand…

När ditt barns lilla hand griper tag om ditt finger

En gång i tiden fanns styrka, liv och rädsla i en liten hand som sökte tillflykt i din.

Allt vi behöver göra är att placera vårt finger i handflatan på vår nyfödda bebis hand. Då kommer den att gripa tag omedelbart, på en gång, för att lugna sig och känna sig trygg.

Vi är en del av dem, och de små, små varelserna är en del av oss…

Att gripa tag med sin hand är en reflex hos spädbarn

Inget känslomässigt värde kan tas bort från den här gesten när vi säger att denna handling är en naturlig reflex. Det är en instinkt som ärvs från våra förfäder.

Genom denna snabba reflex som gör att våra nyfödda griper fast vid allt som berör deras händer, känner våra barn sig trygga.

Faktum är att de griper så starkt att vi kan ställa dem upp och lyfta dem medan de fortfarande håller fast i fingrarna.

  • Det är naturligt, och det är något som läkarna själva undersöker hos nyfödda tillsammans med deras övriga reflexer. Alla dessa reflexer är utan tvekan nödvändiga för deras utveckling.
  • Faktum är att dessa reflexer ganska snart försvinner när barnets hjärna utvecklas. Hjärnan mognar och låter bebisen gripa saker med avsikt och större precision.

Att hålla ditt barns lilla hand under dessa första månader är något som rekommenderas

Det är mycket vanligt att mammor håller fast i den lilla handen medan de ammar, så att deras barn kan krama mammas finger.

Under de första månaderna här i livet är det vanligt att se att barn alltid har sina nävar knutna.

Men med tiden kommer du att lägga märke till förunderliga förändringar. Till exempel klämmer din bebis inte längre lika hårt. Ibland så kan den till och med skaka eller böja fingrarna när du erbjuder den något att greppa.

Vi bör försöka fortsätta denna stimulans när vi fattar deras små händer varje gång vi ammar dem eller badar dem. På så sätt kan denna goda vana utan tvekan bidra positivt till deras utveckling.

Vid den åttonde månaden är barn redan medvetna om sina händer

Bebis

När den mer sofistikerade öga-hand-koordinationen utvecklas kommer du att lägga märke till att beteendet förändras. Vid den åttonde eller nionde månaden, kommer din bebis inte längre låta sina händer vila stilla.

Det är nu våra barn börjar dra oss i håret och plötsligt vill ta tag i allting och alla som passerar framför deras ögon och som fångar deras uppmärksamhet.

Under detta skede nöjer de sig inte längre med att helt enkelt hålla saker. De älskar saker som låter och ger ljud ifrån sig.

De älskar att mamma eller pappa gestikulerar med sina händer medan de kommunicerar med dem, sjunger för dem och viskar till dem…

Det är en remarkabel tid när barn är mottagliga för en hel del stimuli. Snart kommer de förfina sitt pincettgrepp ytterligare. De använder då tummen och pekfingret för att utveckla och förbättra sina finmotoriska färdigheter.

Våra händer är en väg till våra känslor, en typ av magiskt språk

När ditt barns lilla hand griper ditt finger

Att känna vår partners utsträckta hand som erbjuder stöd, tillgivenhet, förståelse, kärlek… Med vår mor- eller farförälders hand i vår när vi hjälper dem att gå eller när vi pratar med dem för att visa dem att vi är nära…

Allt detta ger upphov till en rad positiva känslor som förstärker banden mellan oss och bygger meningsfulla relationer. Vi får även en känsla av mänsklighet där vi känner igen och bryr oss om varandra.

Det bästa sättet att göra barn goda är att göra dem lyckliga.

-Oscar Wilde-

Att beröra är att känna. Att beröra de människor som är viktiga för oss är att validera dem med kärlek och erkänna dem som speciella varelser i våra hjärtan.

Därför bör vi aldrig försumma vikten av detta språk när vi har att göra med våra barn.

Det som började som en historia om magisk och enorm kärlek när du först kände att den lilla handen grep tag om din med så mycket styrka, kan inte sluta där.

Det är bara början på en lång historia av ömhet, uppmärksamhet, lek, bläddrande i en bok, promenader hand i hand…

Utan tvekan kommer vi att njuta av och värdesätta dessa stunder. Dessa stunder är ovärderliga.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bowlby, J. (1986). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata.
  • Bowlby, J. (1995). Teoría del apego. Lebovici, Weil-HalpernF.
  • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
  • Marrone, M., Diamond, N., Juri, L., & Bleichmar, H. (2001). La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática.
  • Moneta, M. (2003). El Apego. Aspectos clínicos y psicobiológicos de la díada madre-hijo. Santiago: Cuatro Vientos.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.