Stimulering för barn att utveckla sina sinnen: 0-6 månader

Stimulering för barn att utveckla sina sinnen: 0-6 månader
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 26 april, 2018

Att stimulera barns hjärnor spelar stor roll för att de ska kunna utveckla sina sinnen under de första skedena av sina liv, från födseln upp till sex månader.

Under den perioden börjar barn identifiera känslor i sin kropp och kräva att man tillfredsställer deras grundläggande behov, som näring och sömn. Och de behöver någon som guidar dem.

Det är ofta något som många föräldrar finner svårt, så vi kommer här att dela med oss av några tips för att börja stimulera barnen och få dem att utveckla sina sinnen.

Stimulering för barn från födseln upp till 6 månader

0 till 3 månader

Under den här perioden är det viktigt att stimulera följande områden i ditt barns hjärna:

 • Det taktila området: stimulera ditt barns beröringskänsla; du kan bada det genom att använda olika föremål med olika ytor, som svampar, handskar, m.m. Det kommer lära sig att identifiera de olika beröringarna. Du kan även ge barnet en varsam massage efter badet, där du först fokuserar på en sida och sedan den andra.
 • Det vestibulära området: det har att göra med rörelse. För att stimulera den här delen av hjärnan kan du gunga barnet väldigt försiktigt från sida till sida och upp och ner. Ge det leksaker med olika vikter och utsätt det för olika ljud.
 • Det motoriska området: hjälp barnet att röra sina lemmar. Håll upp ditt barn så att det kan se sin omgivning, och låt det cykla med sina ben.
 • Synen: visa barnet bilderböcker med ljusa färger och föremål som de kan följa med sina ögon.
Barn som tittar på mor

4 till 6 månader

Under den här perioden kan du stimulera följande områden:

 • Det taktila området: krama ditt barn försiktigt, och sedan lite hårdare. På så sätt kommer det kunna skilja på olika känslor i sina muskler.
 • Hörseln: det är viktigt att du läser för ditt barn och sjunger sånger för det.

Att lära barnen utveckla sina sinnen, upp till 6 månaders ålder

Stimulans av sinnena kan komma från olika områden av den mänskliga kroppen och det behöver varieras för att vara effektivt.

Det finns många olika stimulansområden för barn som hjälper dem att utveckla sina sinnen. Det är känt som sinnesstimulans, och det går hand i hand med aktiviteter som vi kommer att beskriva här nedan.

Hörselstimulans:

För att aktivera ditt barns hörselsinne rekommenderar vi:

 • Använd leksaker som ger ifrån sig olika ljud.
 • Imitera ljuden som dina barn gör.
 • Prata högt när du är med ditt barn.
 • Förvräng din röst.
 • Spela musik för ditt barn.
 • Prata med ditt barn.

Visuell stimulans

Följande aktiverar barnets syn:

 • Använd ljusa färger i barnrummet.
 • Lek framför en spegel.
 • Lek med leksaker som lyser.
 • Göm leksaker från ditt barn och låt barnet hitta dem.
 • Se på tv.

Taktil stimulans

Dessa aktiviteter kan hjälpa dig att stimulera ditt barns känsel:

 • Lär ditt barn att leka med lera, m.m.
 • Visa dem olika föremål med olika ytor.
 • Peka ut föremål av olika storlekar och formar och uppmuntra ditt barn till att leka med dem.

Stimulera luktsinnet

Här är några saker du kan göra för att stimulera ditt barns luktsinne:

 • Lukta på parfymer eller andra lukter.
 • Innan barnet äter för du maten nära barnets näsa så att det kan känna lukten av olika frukter och livsmedel.
 • Använd doftljus.
 • Lär dem att identifiera lukter i vardagen.

Stimulera smaksinnet

Här är de bästa sätten att stimulera barnets smaksinne:

 • Utsätt barnet för olika smaker: surt, salt, sött, bittert.
Barn som badar

Medan du gör olika saker, säg till barnet vad du gör. Det hjälper det att bekanta sig med olika ljud och känna igen aspekter av sin omgivning.

Att stimulera barn är ett viktigt sätt att komplettera deras utveckling och hjälpa dem att växa upp hälsosamt och utveckla sina sinnen.

Du kommer behöva mycket tålamod och entusiasm, men det kommer vara värt det. Så lek med de små och hjälp dem att utveckla alla sina sinnen!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Al-Qarut Carreño, K. (2022). Desarrollo normal y anormal de las funciones visuales en niños (Bachelor’s thesis, Universitat Politècnica de Catalunya). Disponible en: https://upcommons.upc.edu/handle/2117/365822
 • Español, S. (2010). Performances en la infancia: cuando el habla parece música, danza y poesía. Epistemus. Revista de Estudios en Música, Cognición y Cultura1(1), 57-95. Disponible en: https://revistas.unlp.edu.ar/Epistemus/article/view/2702
 • Ferronato, P. A., Domellöf, E., & Rönnqvist, L. (2014). Early influence of auditory stimuli on upper-limb movements in young human infants: an overview. Frontiers in psychology5, 1043. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4166959/
 • Mammen, M. A., Moore, G. A., Scaramella, L. V., Reiss, D., Shaw, D. S., Leve, L. D., & Neiderhiser, J. M. (2016). Infant patterns of reactivity to tactile stimulation during parent-child interaction. Infant behavior & development44, 121–132. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5125942/
 • Nava, E., Grassi, M., Brenna, V., Croci, E., & Turati, C. (2017). Multisensory Motion Perception in 3-4 Month-Old Infants. Frontiers in psychology8, 1994. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5694769/
 • Pedrosa, C., Caçola, P., & Carvalhal, M. I. (2015). Fatores preditores do perfil sensorial de lactentes dos 4 aos 18 meses de idade [Factors predicting sensory profile of 4 to 18 month old infants]. Revista paulista de pediatria : orgao oficial da Sociedade de Pediatria de Sao Paulo33(2), 160–166. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4516369/
 • Tello Urgilés, E. (2008). Programa de estimulación táctil para niños de cero a seis meses (Bachelor’s thesis, Univesidad del Azuay). Disponible en: https://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7642

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.