Sandifers syndrom hos barn

Sandifers syndrom är ett tillstånd där barn uppvisar anfallsliknande episoder av vridningar och konvulsioner under matning.
Sandifers syndrom hos barn
Maria del Carmen Hernandez

Skriven och verifierad av Hudläkare Maria del Carmen Hernandez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2023

Sandifers syndrom är ett sällsynt tillstånd hos barn som kan vara alarmerande för föräldrar men som man kan hantera med rätt behandling och omsorg.

Även om det kan verka skrämmande vid första anblicken, är det inte ett farligt tillstånd för barn och prognosen är god. Nedan beskriver vi symptomen och hur man diagnostiserar det.

Vad är Sandifers syndrom?

Sandifers syndrom är en sällsynt neurobeteendesjukdom hos småbarn som kombinerar matsmältningssymptom, såsom gastroesofageal reflux (GERD), med onormala huvud- och nackrörelser.

De senare anses vara en form av kompensation eller skyddande reaktion från kroppen på irritation av matstrupen orsakad av reflux. En annan egenskap är att det vanligtvis drabbar barn mellan 18 och 24 månader.

De vanligast förekommande tecknen hos dessa barn är vridning och välvning av nacken, vridning av kroppen och vridning i sidled av huvudet.

Dessa rörelser kan verka ovanliga och oroande, och många föräldrar tror ofta att de är anfall. Men till skillnad från anfall är Sandifers syndrom inte associerat med onormal elektrisk aktivitet i hjärnan.

Föräldrar tittar på sitt gråtande barn.

Orsakerna till Sandifers syndrom

Även om det inte finns någon säkerhet om den exakta orsaken, tros det finnas ett nära samband med problem med matstrups-, mag- och hiatalbråck. Alla dessa kan utlösa gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), vilket är vanligt i barndomen, enligt en publikation i International Journal of Molecular Sciences.

GERD orsakar ofta bröstsmärtor och obehag i halsen. Därför tror man att dessa rörelser bara är barnets reaktion på smärtan eller ett sätt att lindra den. Enligt undersökningen visade att 16 % av deltagarna med paroxysmala episoder (dvs. episoder som liknar ett anfall) hade GERD som en underliggande orsak.

Det saknas fortfarande vetenskapliga bevis för dess ursprung i nervsystemet, även om episoderna liknar ett anfall.

De vanligaste symptomen på syndromet

De huvudsakliga symptomen på detta sällsynta syndrom är dystoni och torticollis. Dystoni är rörelser och vridningar orsakade av ofrivilliga muskelsammandragningar medan torticollis avser ofrivilliga rörelser av nacken. Kombinationen av dessa rörelser resulterar ofta att barnet kröker ryggen bakåt.

Följande är några andra vanliga effekter vid Sandifers syndrom:

 • Gurglande ljud
 • Rosslande
 • Hosta
 • Framåtskakningar av huvudet
 • Sömnproblem
 • Isittande irritabilitet
 • Återkommande lunginflammation
 • Ingen viktökning
 • Andningssvårigheter
 • Inget matintag

Episoderna kännetecknas av rörelser där barnet vrider på halsen, kröker ryggraden och kastar huvudet bakåt. Denna rörelse är vad som liknar ett anfall. De varar cirka 3 minuter eller mindre och kan förekomma upp till 10 gånger under dagen.

Hur ställes diagnosen Sandifers syndrom?

Vissa av symptomen är svåra att skilja från andra neurologiska tillstånd, som epilepsi. Därför kommer läkaren att beställa ett elektroencefalogram (EEG) för att analysera hjärnans elektriska aktivitet och utesluta andra orsaker.

Om EEG:t är normalt kan läkaren beställa ett pH-test som tas genom matstrupen för att bekräfta eventuella tecken på halsbränna under 24 timmar. Magsäcksrefluxtestet MII/pH (Multichannel Intraluminal Impedance Test) är också effektivt för att diagnostisera gastroesofageal reflux, och är ett test där man mäter flödet av vätskor, luft och fasta ämnen i matstrupen.

Det kan också vara till hjälp att hålla ett register över matningstider och när symptom uppträder. Detta underlättar för läkaren att kunna upptäcka om det finns något karakteristiskt mönster av syndromet.

Du kanske är intresserad av: Icke-epileptiska paroxysmala anfall hos barn

En bebis som gråter och vrider huvudet åt sidan.

Terapeutiska behandlingar vid Sandifers syndrom

Behandling av Sandifers syndrom innebär att man minskar symptomen på gastroesofageal refluxsjukdom. Enligt en artikel publicerad i tidskriften Drugs in Context , rekommenderas att göra vissa förändringar i matvanor, såsom följande:

 • Övermata inte barnet.
 • Håll barnet i upprätt läge efter matning i minst en halvtimme.
 • Om läkaren misstänker känslighet för komjölksprotein, avlägsna alla mejeriprodukter från den ammande mammans kost eller ändra barnvällingen till en vattenbaserad blandning.

I händelse av att inget av detta är till hjälp, kan läkaren ordinera följande medicin:

 • H2-blockerare
 • Antacida
 • Protonpumpshämmare

Rådfråga alltid en läkare gällande möjliga risker som denna typ av medicinering kan orsaka hos spädbarn. Dessa läkemedel minskar nämligen inte alltid symptomen på syndromet.

I sällsynta fall kan det krävas ett kirurgiskt ingrepp som kallas Nissen fundoplication, där man lindar den övre delen av magsäcken runt den nedre matstrupen. Detta förhindrar syra från att stiga upp i matstrupen och orsaka smärta. Om barnet har ett hiatusbråck, kan korrigerande operation av defekten också vara ett alternativ, eftersom resultaten vanligtvis är mycket gynnsamma.

Sandifers syndrom: Ett övergående tillstånd

Gastroesofageal reflux försvinner vanligtvis av sig själv vid 18 till 24 månaders ålder, när matstrupsmusklerna är färdigutvecklade. Därför försvinner även Sandifers syndrom när detta inträffar.

Även om det inte är ett allvarligt tillstånd, kan det vara smärtsamt och orsaka matsmältningsproblem, vilket påverkar tillväxten. Därför, om du upptäcker något av ovanstående symptom, tveka inte att uppsöka läkare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Leung AK, Hon KL. Gastroesophageal reflux in children: an updated review. Drugs Context. 2019 Jun 17;8:212591. doi: 10.7573/dic.212591. PMID: 31258618; PMCID: PMC6586172.
 • Patil S, Tas V. Sandifer Syndrome. 2023 Feb 21. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 32644332.
 • Rybak A, Pesce M, Thapar N, Borrelli O. Gastro-Esophageal Reflux in Children. Int J Mol Sci. 2017 Aug 1;18(8):1671. doi: 10.3390/ijms18081671. PMID: 28763023; PMCID: PMC5578061.
 • Hernani, M. D. M. T., Calatayud, G. Á., & Sánchez, C. S. (2013). Impedanciometría intraluminal multicanal esofágica: indicaciones y técnica. Anales de Pediatría Continuada11(2), 110-116.https://www.elsevier.es/es-revista-anales-pediatria-continuada-51-articulo-impedanciometria-intraluminal-multicanal-esofagica-indicaciones-S1696281813701264

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.