Oral immunterapi för barn med jordnötsallergi

Oral immunterapi för barn med jordnötsallergi är en alternativ behandling för att minska allvarliga risker som anafylaxi.
Oral immunterapi för barn med jordnötsallergi

Senaste uppdateringen: 29 oktober, 2023

Jordnötsallergi är inte bara en av de vanligaste allergierna hos barn, den är också en av de mest fruktade. Det finns en hög risk för andningsstopp och död, vilket gör att barnets hela familj ser till att till varje pris undvika kontakt med jordnötter. Men visste du att det finns specialister som arbetar för att lösa denna farliga allergi? Detta gör de genom att undersöka oral immunterapi för barn med jordnötsallergi.

En nyligen genomförd studie visar på lovande framsteg i ett botemedel mot jordnötsallergi, vilket förbättrar livskvaliteten för barn och deras familjer.

Läs vidare för att lära dig mer om denna studie på småbarn, och lär dig vad som är viktigt att övervaka och huruvida det är lämpligt eller inte för alla barn.

En studie med uppmuntrande resultat

Den konventionella behandlingen av jordnötsallergi är att undvika livsmedlet och att hantera symtomen när de uppträder. Den här strategin är dock inte lika praktisk när det gäller små barn, eftersom det är svårare för dem att undvika eventuell jordnötskontamination i de miljöer de ofta besöker.

Undvikande tar dock inte bort risken för en anafylaktisk reaktion. Barnen är således fortfarande väldigt sårbara även i vardagliga miljöer.

Detta är varför man undersöker en annan effektiv strategi för behandling av jordnötsallergi, kallad oral immunterapi (OIT). Denna går ut på att administrera små mängder jordnötsprotein till allergiska barn. Det slutliga målet är att desensibilisera deras immunsystem för när de är i närheten av jordnötter.

Ett barn med jordnötsallergi.

Vad innebar studien?

Sollers kanadensiska team väckte hopp när de 2010 publicerade resultaten av sitt arbete i The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. Syftet med denna studie var att utvärdera effekten av oral immunterapi för barn i förskoleåldern i deras naturliga miljö.

Utvärderingen involverade 117 barn mellan 9 månader och upp till 6 år som visade minst en positiv reaktion på jordnötter eller som, baserat på blodprov, hade en misstänkt jordnötsallergi.

Dessa barn besökte testkliniken 8 till 11 gånger och fick en dos på 300 milligram (1 jordnöt) för att underlätta desensibilisering vid varje besök.

Denna dos bibehölls i 1 år och efter denna tid testade experterna att ge en kumulativ dos på 4 000 milligram (13 jordnötter) jordnötsprotein för att se hur de reagerade.

Vad blev resultatet av studien?

Det viktigaste resultatet av denna studie var att 78,6 % av alla studerade barn kunde konsumera 4 000 milligram jordnötsprotein utan att reagera. De som reagerade hade milda till måttliga symtom. Endast en deltagare behövde akutbehandling.

Dessutom kunde 98 % av de studerade barnen tolerera en dos lika med eller större än 1 000 milligram (3 jordnötter). Detta ansåg experterna vara tillräckligt för att betrakta barnen som skyddade mot oavsiktlig exponering i deras dagliga liv.

Dessa resultat ledde också till slutsatsen att oral immunterapi kan desensibilisera förskolebarn med jordnötsallergi. Därför kan man betrakta detta som en alternativ terapi till de nuvarande rekommendationerna för att undvika jordnötter.

Betyder då detta att problemet är löst, eftersom vi verkar ha hittat ett botemedel mot jordnötsallergi? Nja, det finns fortfarande några saker att tänka på.

Vad ska vi se upp med vid oral immunterapi?

När vi tillsammans med en läkare bestämmer huruvida det är lämpligt att tillämpa denna terapi för våra barn, måste vi granska de “bra” och de “mindre bra” aspekterna med terapin.

Det som är bra med oral immunterapi är att det kan eliminera risken för en allvarlig allergisk reaktion från oavsiktlig konsumtion av jordnötter hos våra barn.

Dessutom kan det förbättra livskvaliteten för barnet och familjen genom att det gör att de kan delta i sociala aktiviteter som tidigare kunde orsaka rädsla på grund av risken för oavsiktligt jordnötsintag.

Vad är “mindre bra” med oral immunterapi?

Detta är en typ av behandling som kräver mycket disciplin och engagemang från deltagarna och familjemedlemmarna. Till exempel är täta besök hos sjukvården och en vilja att ta den rekommenderade dosen en del av behandlingens framgång. Det är värt att nämna att denna metod inte kan utföras hemma. Terapin kräver professionell övervakning på en ordentligt förberedd plats, till exempel ett sjukhus.

En artikel i tidskriften Allergy and Asthma Proceedings 2021 klargör att tillämpningen av behandlingen kan generera oro hos barnet eller familjemedlemmarna på grund av rädsla för allvarliga reaktioner.

Samtidigt tydliggör en artikel i tidskriften BMJ Journals 2020 att en av biverkningarna av oral immunterapi är förekomsten av akuta allergiska reaktioner relaterade till de mängder som ska administreras.

För bästa resultat måste familjemedlemmarna vara trygga med behandlingen. Med en avhängighet på detta har USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) godkänt ett vaccin mot jordnötsallergi. Vi ska berätta mer om detta nedan.

Ett barn som får ett vaccin.

FDA:s vaccin mot jordnötsallergi

Behandlingen för jordnötsallergi tog ett steg igen 2020, när FDA godkände det första vaccinet för denna allergi, känt som Palforzia. I likhet med oral immunterapi (P-OIT) använder Palforzia små doser av jordnötsprotein för att gradvis desensibilisera patientens immunsystem.

Det ges till barn och ungdomar i åldrarna 4-17 med en bekräftad diagnos av jordnötsallergi. Men även om det är en lovande utveckling, behövs mer forskning för att fastställa dess långsiktiga effektivitet jämfört med P-OIT.

Är OIT bara för jordnötter?

Nej, oral immunterapi utreds även för andra födoämnesallergier. Till exempel pågår just nu studier om komjölk, ägg och veteprotein. Hittills har man endast hittat terapeutiska effekter för äggprotein. Detta enligt en artikel publicerad i World Allergy Organization Journal 2020.

Kan man tillämpa oral immunterapi på barn som är med jordnötsallergi?

Innan du agerar bör du rådfråga en allergispecialist och en barnläkare. Dessa hjälper dig att bestämma när och hur du kan tillämpa oral immunterapi. Terapin beror sedan på deras rekommendationer.

Än så länge är det ett bra alternativ för att minska riskerna för anafylaxi och andra allvarliga symtom, eftersom det hjälper till att desensibilisera immunförsvaret och förbättra livskvaliteten för våra barn. Kom ihåg att du behöver professionell vägledning för bästa resultat!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.