10 barnsjukdomar som kan undvikas genom att tvätta händerna

Visste du att många barnsjukdomar kan undvikas genom att tvätta händerna? I följande artikel berättar vi vad du behöver veta.
10 barnsjukdomar som kan undvikas genom att tvätta händerna

Senaste uppdateringen: 03 juni, 2022

Många barnsjukdomar överförs ofta via smutsiga händer, så som gastroenterit och luftvägssjukdomar. År efter år representerar dessa tillstånd de främsta orsakerna till sjuklighet, skol- och arbetsfrånvaro. Som tur är finns det många barnsjukdomar som kan undvikas genom att tvätta händerna.

Med detta i åtanke kommer vi i följande artikel att berätta varför denna goda vana anses vara en av de mest effektiva metoderna för att stoppa spridningen av sjukdomar.

Barnsjukdomar som kan undvikas genom att tvätta händerna

Att främja en korrekt tvättning av händerna är en ekonomisk och effektiv åtgärd för att minska risken att bli sjuk. Detta gäller särskilt hos små barn som tenderar att stoppa föremål eller händer i munnen, och hos skolbarn som ofta är i närkontakt med andra barn och delar gemensamma föremål.

Många internationella hälsoorganisationer har lanserat kampanjer för att göra befolkningen medveten om vikten av att anamma denna hygieniska rutin på daglig basis. Varje år den 15 oktober så firas den internationella dagen för att tvätta händerna på initiativ av Världshälsoorganisationen (WHO).

Vet du vilka sjukdomar som kan undvikas genom att tvätta händerna? Vi berättar mer här nedanför.

1. Konjunktivit

Konjunktivit är en inflammation i bindhinnan, som är det tunnaste, mest genomskinliga lagret som täcker den inre ytan av ögonlocket. Tillståndet kan vara smittsamt, men kan också vara resultatet av allergier eller kemikalier. Manifestationerna varierar beroende på typ av sjukdom.

Enligt rekommendationer från Centers for Disease Control and Prevention (CDC) är god handhygien det bästa sättet att begränsa spridningen av de bakterier som orsakar konjunktivit.

Ett barn med ögoninflammation.
Konjunktivit kan vara av olika slag, men smittsamma typer är vanliga hos barn och kan undvikas genom att tvätta händerna.

2. Vattkoppor

Vattkoppor är en mycket vanlig barndomsinfektion som orsakas av varicella-zoster-viruset. Det är vanligare hos barn än hos vuxna och dess förlopp är vanligtvis milt. Men när vuxna drabbas av det kan det bli betydligt allvarligare.

Bland dess karakteristiska symtom kan vi nämna feber, som dagar senare åtföljs av hudutslag som orsakar kraftig klåda. Dessa utslag visar sig som fläckar som förvandlas till blåsor och sedan sårskorpor.

Överföringen av viruset sker genom direktkontakt mellan människor, antingen genom huden eller genom luftvägssekret. Dessa sekret förorenar även händer och andra ytor.

Du kanske är intresserad av: 10 frågor som föräldrar har om huvudlöss

3. Salmonella

Salmonella är en typ av gastroenterit och dess symtom börjar 6 till 48 timmar efter intag av mat eller vatten kontaminerat med bakterier från Salmonellagruppen.

Några av dess manifestationer är kräkningar, diarré, illamående och buksmärtor. Det kan till och med finnas tecken på huvudvärk och muskelsmärta, även om dessa inte alltid är närvarande.

4. Giardiasis

Giardiasis är en infektion i tunntarmen som orsakas av parasiter från Giardia-familjen. Åkomman uppträder vanligtvis genom illaluktande, vattnig diarré, illamående, kräkningar, buksmärtor och gaser. Till skillnad från det tidigare fallet tenderar dessa fall av gastroenterit att vara mer förlängda i tiden än bakterietyper.

Förtäring av vatten kontaminerat med parasitcystor eller direktkontakt med en person som bär dem på händerna orsakar infektion. Därför är hand- och miljöhygien nyckelfaktorer för att begränsa överföringen.

Att tvätta händerna anses vara en av de viktigaste metoderna för att minska risken för överföring av smittämnen via andningsvägarna, kontaktvägarna och fekal-orala vägar.

5. Hudinfektioner

Svinkoppor är en mycket vanlig bakteriell hudinfektion hos barn. Bakterierna som orsakar den kan förvärvas genom direktkontakt med en annan persons utslag.

6. Lunginflammation

Luftvägsinfektioner, inklusive lunginflammation, är en av de vanligaste dödsorsakerna hos barn under 5 år. Lyckligtvis finns det bevis för att tvättandet av händerna med tvål och vatten är en effektiv metod för att förhindra sjukdomen.

7. Influensa

Influensa är också vanliga tillstånd i barndomen, särskilt under årets kalla månader. Av denna anledning rekommenderar experter att du tvättar händerna väl med tvål och vatten i minst 20 sekunder för att säkerställa ett korrekt avlägsnande av bakterier.

Det är bäst att tvätta alla ytor på händer och naglar och till och med utöka tvätten till handlederna.

8. Förkylningar

Förkylningen överförs direkt eller indirekt via händerna. Detta beror på att de mycket lätt förorenas av luftvägssekret när barnen hostar, nyser eller torkar näsan.

Enligt resultaten av en studie kan handtvätt minska risken för sjukdomar i de övre luftvägarna. Genom att ta bort andningspatogener från händerna hindras de från att komma in i kroppen eller överföras till andra barn.

9. Vesikulös stomatit

Sjukdomen kallas även hand-fot-munsjukan och orsakas av ett virus i familjen Coxsackie. Ett barn som är infekterat med denna bakterie kan överföra det till andra barn genom följande sekret:

  • Droppar av saliv eller snor
  • Vätska från blåsor eller sårskorpor
  • Avföring

Smittade barn tenderar att vara mycket mer smittsamma under den första veckan av sjukdomen, så det rekommenderas att stanna hemma från skolan under denna period.

Ett barn med vesikulös stomatit.
Viruset som orsakar vesikulös stomatit smittar genom direktkontakt med luftvägssekret som svävar i luften eller finns på händerna.

10. Rotavirus

Rotavirus sprids genom fekalt material, genom hand-till-mun-kontakt och även genom kontakt med kontaminerade ytor (som smutsiga blöjor eller leksaker). Det kan till och med spridas genom luften om det innehåller infekterade salivdroppar, vilka utsöndras genom hosta eller nysningar.

När ett barn bär på viruset kan det överföra det till sina kamrater på en mängd olika sätt. Men dess spridning kan undvikas genom att tvätta händerna, särskilt efter att barnet har gått på toaletten.

Handtvätt som synonymt för hälsa

Att hålla händerna rena är en av de viktigaste vanorna inom vår vardagshygien för att undvika barnsjukdomar och minska smittriskerna.

Av denna anledning är det bra om vi utbildar våra barn från tidig ålder om vikten av att tvätta händerna ofta, och ordentligt, så att de och människorna i deras närmiljö får förbli friska.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ejemot RI, Ehiri JE, Meremikwu MM, Critchley JA. Hand washing for preventing diarrhoea. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jan 23;(1):CD004265. doi: 10.1002/14651858.CD004265.pub2. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2015;(9):CD004265. PMID: 18254044.
  • Rabie T, Curtis V. Handwashing and risk of respiratory infections: a quantitative systematic review. Trop Med Int Health. 2006 Mar;11(3):258-67. doi: 10.1111/j.1365-3156.2006.01568.x. PMID: 16553905; PMCID: PMC7169664.
  • Greenland K, Cairncross S, Cumming O, Curtis V. Can we afford to overlook hand hygiene again? Trop Med Int Health. 2013 Mar;18(3):246-9. doi: 10.1111/tmi.12055. Epub 2013 Jan 7. PMID: 23294417.
  • Aiello AE, Perez V, Coulborn RM, Davis BM, Uddin M, Monto AS. Facemasks, hand hygiene, and influenza among young adults: a randomized intervention trial. PLoS One. 2012;7(1):e29744. doi: 10.1371/journal.pone.0029744. Epub 2012 Jan 25. PMID: 22295066; PMCID: PMC3266257.
  • Vivancos V, González-Alvarez I, Bermejo M, Gonzalez-Alvarez M. Giardiasis: Characteristics, Pathogenesis and New Insights About Treatment. Curr Top Med Chem. 2018;18(15):1287-1303. doi: 10.2174/1568026618666181002095314. PMID: 30277155.
  • Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. (2021) La higiene de manos salva vidas. Disponible en: https://www.paho.org/es/noticias/17-11-2021-higiene-manos-salva-vidas

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.