Varför känner mammor mer stress än pappor?

Varför känner mammor mer stress än pappor?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 30 augusti, 2018

Självklart är alla föräldrar och hushåll olika, och hur vissa hanterar stress är annorlunda än andra. Studier visar dock att pappor i allmänhet inte lider av samma typ av stress som mammor gör när det gäller att ta hand om sina barn.

Vetenskapliga resultat tyder på att kvinnor tenderar att vara mer missnöjda med sitt föräldraansvar än män. Varför är det så? Känner du igen dig?

Föräldraskap innebär en rad ansträngande åtaganden. Rutiner, skyldigheter och brist på personlig tid kan bli överväldigande. Det verkar vara mycket mer komplicerat för kvinnor än för män.

Vi tror att det har att göra med många kvinnors behov av perfektion och brist på hjälp från sina partners.

Vad händer när två personer med samma rutin är i otakt? I en sådan situation kommer en person sannolikt att i slutänden göra det mesta av arbetet. När en mamma observerar att hennes partner inte hjälper henne eller gör saker ordentligt kan det bli stressigt.

De flesta pappor behöver heller inte ta hand om sina barn under långa perioder i sträck. Det är vanligtvis ganska tillfälligt och det leder inte till stress.

De vet att när mamma kommer tillbaka får han överlämna ansvaret. Det fungerar emellertid inte åt andra hållet. Om mamma är upptagen med barnen och pappa kommer blir hon inte befriad från sina uppgifter.

stressad mamma med barn

Vad säger vetenskapen om mammors stress?

University of Cornell, USA, genomförde en studie ihop med Minnesota Population Center. Studien analyserade den tid som både män och kvinnor brukar ta hand om sina barn. Studien räckte för att påpeka de milsvida skillnaderna.

Enligt forskningsresultaten spenderar kvinnor inte bara mer tid på föräldraskap, utan det är också en mer ansträngande process. Om det var lätt och helt tillfredsställande skulle det inte ha en särskilt negativ inverkan på ens nerver.

Men i fall som dessa upptäcktes att kvinnor var betydligt mer stressade och mindre glada än män.

Forskarna studerade 12 000 fall. Föräldrarnas känslor studerades i enlighet med hur de använde sin tid. Studien genomfördes under en treårsperiod.

Indikatorerna som studerades var hur lång tid och vilka uppgifter som utfördes av mammor respektive pappor. De tog också hänsyn till miljön som föräldrarna befann sig i.

Eftersom majoriteten av föräldraansvaret läggs på modern minskar tiden de får njuta av sina barn. Mödrar fick inte tid att vara ensamma med sig själva. Pappor tenderar att få fritid oftare än mammor.

Mammor njuter mindre av tiden med sina barn

Låt oss analysera följande situation: en pappa kommer hem efter en hård dags arbete. Under tiden förbereder mamman middagen och barnen tittar på tv.

Vad gör pappan? Ofta väljer han att ta chansen att vila eller sitta ett tag med barnen.

Mamman har emellertid inte tid för det. Hon måste fortsätta matlagning, sedan servera och städa upp i köket. När de är färdiga har hon redan ackumulerat stress från alla hushållsarbeten, barnens läxor och hennes eget arbete.

Tyvärr, efter allt detta, kan hon inte utnyttja kvalitetstid varken med sina barn eller med sin partner.

Sådana här situationer kan upprepas i olika grad. Till exempel, när en pappa måste ta hand om sitt barn kommer han sannolikt att ta med dem på bio, köpa glass eller bara leka med dem på lekplatsen.

Mammor kan inte göra så; de måste fortsätta jobba för att göra de andra familjemedlemmarna nöjda.

stressad mamma med två småbarn

När mammor är med sina barn är de vanligtvis ensamma. När pappor är med sina barn är de mer benägna att vara med andra vuxna i närheten som kan erbjuda stöd. Det hjälper oss att förstå varför pappor är mindre stressade med sina barn.

Ann Meier, Sociolog

Det är också vanligt för mammor att be sina partners att ta barnen till parken medan hon tvättar kläder eller städar huset. Precis som alltid offrar vi oss själva för vår familj och vi blir olyckliga med något som verkligen borde ge oss mycket nöje.

Att vara mamma gör oss inte olyckliga, det är sättet vi utövar moderskap – de krav som läggs på våra axlar.

Behovet att vi måste se till att familjen inte saknar något är vad som äter upp vår tid – den tid vi kunde njuta av med dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.