Varför det är viktigt med högläsning med barnen varje dag

Att läsa högt för dina barn är viktigt från en tidig ålder eftersom detta är en vana som ger många fördelar för deras övergripande utveckling.
Varför det är viktigt med högläsning med barnen varje dag
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Läsning är en av de viktigaste aktiviteterna i ett barns liv eftersom detta bygger upp deras sinnen. Den bästa gåvan du kan ge till dina barn är att börja med högläsning med barnen redan från tidig ålder. Även innan de börjar förstå vad du läser eller själva kan läsa ens ett ord, är detta en väldigt viktig vana att införliva med dina barn.

Allteftersom dina barn växer upp, kan du mer och mer börja ta parten som lyssnare själv när de läser för dig, och uttalar orden och förstår meningen i texten. Det finns många fördelar med högläsning med barnen som kanske inte alltid känns så uppenbara när det är dags för kvällssagan. Men det är viktigare än man kan tro.

När dina barn är gamla nog att läsa själva, betyder detta inte att du ska sluta upp med att läsa för dem. Fördelarna finns både i att läsa för och lyssna på den andra. Till exempel kan ni läsa tillsammans eller turas om med att läsa. Ditt barn kanske har förberett något att läsa i skolan som han kan läsa för dig igen på kvällen, eller så kan du läsa det för honom.

Varför är det så viktigt med högläsning med barnen?

Nedan följer några fördelar av att du läser högt med barnen. Så om du inte redan har införlivat denna vana i era liv, kan du börja nu. Bättre sent än aldrig!

Högläsning med barnen ökar deras ordförråd

Högläsning med barnen ökar deras ordförråd

Vilken typ av bok ni än väljer att läsa kommer den att hjälpa till att öka dina barns ordförrådSom ett resultat utökas deras språk, även om du kanske inte märker detta direkt. Detta ger dem en intellektuell fördel och hjälper dem att göra bättra ifrån sig i skolan och i livet.

Språkmönster skapas vid högläsning med barnen

Barn lär sig tala främst genom att lyssna på hur deras föräldrar använder språket. Så när du läser för dina barn kan de höra den korrekta strukturen på språket och lyssna på grammatiken, och naturligt börja imitera detta.

Barn lär sig inte om verb, prepositioner, konjunktioner eller adverb ut ur tomma luften. Däremot ger läsning dem ett ordförråd som lär dem att känna igen språkkomponenterna när de sedan ska lära sig dessa i skolan. De kommer inte bara att ha en större personlig ordbok, utan också goda förmågor för meningsbyggnad och grammatik.

Tankeförmåga

När barn läser eller lyssnar på berättelser, är tankarna i full gång. Detta är ett utmärkt tillfälle att ställa frågor till dem för att utveckla deras kritiska tänkande. Du kan ta några minuter varje dag under din högläsning med barnen, där du antingen läser eller lyssnar, och sedan ställa dem olika typer av frågor om berättelsen ni nyss läst.

Detta kan hjälpa dem att lära sig att analysera och uttrycka sina åsikter inom olika ämnen. Samtidigt får de fundera ut olika lösningar på problemen som dyker upp i berättelsen ni håller på att läsa. Genom att ställa frågor kommer barnen att börja lyssna och analysera innehållet i berättelsen i stället för att bara lyssna passivt.

“Ju mer du läser, desto mer lär du dig. Ju mer du lär dig, desto fler platser kommer du att besöka.”

– Dr. Seuss –

 

Högläsning med barnen lär dem att läsa själva

Det allra bästa sättet att uppmuntra barn att läsa är att läsa för dem. Barn lär sig från sina föräldrar före de börjar lära sig från någon annan. Om de ser att du läser, kommer de att vilja imitera dig och också läsa.

Högläsning förbättrar barnens skrivförmåga

Att läsa förbättrar språkförmågan vilket i sin tur förbättrar skrivförmågan. Det lär dem inte bara korrekt meningsstruktur och att kunna använda språket på rätt sätt, utan deras utökade ordförråd hjälper dem dessutom med kreativt skrivande.

Läsning stimulerar fantasin. Därför kommer barnens egna skrivande att spraka till liv när deras fantasi får liv genom deras berättelser.

En intim stund med högläsning

Tiden ni spenderar tillsammans är värdefull. Efter en lång dag med skola, träning, läxor och andra aktiviteter är läsning ett säkert sätt att varva ner och få en stund med oavbruten kvalitetstid med dina barn. När ni sätter er tillsammans i en tyst och lugn vrå i hemmet, där inga störningsmoment finns, blir detta en intim stund där ni känner samhörighet med varandra.

 

att läsa lär barnen problemlösning

Alla bra berättelser innehåller aspekter med problemlösning. Karaktärerna hamnar i alla möjliga sorters situationer och letar efter lösningar för att lösa sina problem.

Barn har redan varit med om en viss mån problemlösning i sina egna liv. Men genom att läsa får de nya erfarenheter där de ser hur andra löser sina problem i sina vardagliga utmaningar. Som ett resultat utvecklas deras förmåga att analysera olika situationer och veta hur man handlar korrekt.

Be dina barn att komma på lösningar på karaktärernas problem innan ni kommer till slutet av berättelsen. På så vis stimulerar du deras problemlösningsförmåga.

Analysera besluten som karaktärerna i berättelserna kommer fram till och diskutera om barnen håller med. De kanske till och med har sina egna alternativ för hur berättelsen ska sluta. Livet är fyllt med utmaningar och att läsa är ett fantastiskt sätt att lära sig hur man kan klara av dem.

Högläsning med barnen lär dem att koncentrera sig

När barn får lyssna på berättelser ökar det deras förmåga att fokusera på vad de lyssnar på. När de fängslas av detaljerna i en berättelse försöker de lyssna mer aktivt, vilket med tiden ökar deras uppmärksamhetsförmåga. Ju intressantare och mer fängslande en bok är för ett barn, desto mer fokuserat kommer det att vara under läsningen.

Att läsa kan öka barns övergripande uppmärksamhetsförmåga. Detta sträcker med andra ord sig även ut över andra områden, och kan således göra att de får bättre resultat i skolan och när de utför olika aktiviteter. Till skillnad från att titta på en skärm, vilket påverkar hjärnan negativt, kan läsning tvärtom stimulera koncentrationen. Barn behöver lyssna och läsa och få reflektera över vad de läser eller lyssnar på.

Som du kan se så finns det många fördelar att sätta av en stund för högläsning med barnen en stund varje dag. Dessa fördelar gäller övergripande för barnens liv, och bidrar till att utveckla dem både på ett personligt plan och på ett intellektuellt.

“Så snälla, åh, snälla, vi bönar, vi ber, släng ut tv:n och häng i stället upp en trevlig bokhylla på väggen.”


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bilbao, A. (2015) El cerebro del niño explicado a los padres. Editorial: Plataforma Actual.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.