Lär barnet att visa omtanke - 7 tips

I den här artikeln hittar du hjälpsamma rekommendationer för hur du hjälper ditt barn att visa omtanke.
Lär barnet att visa omtanke - 7 tips
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

En av de viktigaste anledningarna till varför det är viktigt att lära barn att visa omtanke är så att de själva blir mottagliga för ömhet och empati från andra människor i framtiden.

Det finns ingen anledning att oroa sig om ditt barn inte är lika empatiskt eller kärleksfullt som andra, det betyder inte att han eller hon är bättre eller sämre på något sätt. Det barnet behöver bara mer hjälp och tid till att bli mer omtänksam. I det fallet är det upp till oss att vara tålmodiga.

På ett personligt plan måste vi komma ihåg att kärlek och empati är ett beteende som har stort betydande på flera sätt i livet.

Önskar du att ditt barn var mer omtänksam gentemot övriga familjemedlemmar? Vi har samlat ihop några rekommendationer som kan hjälpa ditt barn att bli mer empatiskt.

7  rekommendationer som kan hjälpa ditt barn att visa omtanke

1. Spendera så mycket tid som möjligt tillsammans

Om du vill att ditt barn ska vara kärleksfullt, basera då er relation på kärlek. Barn lär sig att relatera till andra genom hur de själva blir behandlade, vilket betyder att om ditt barn känner sig älskat och uppskattat kommer det bli mer mottagligt för att lära sig.

Om du tar hand om era fysiska och känslomässiga behov kommer er hemmamiljö vara trygg och stabil. På så sätt blir det lättare att visa omtanke gentemot andra.

Många föräldrar ser till exempel till att planera aktiviteter med sina barn som båda har glädje av, som att läsa en bok. Ett annat alternativ är att göra lördagar till familjedag, med gemensamma aktiviteter.

mamma och dotter

2. Föräldrar måste vara goda förebilder

En stor del i att lära barn att visa omtanke ligger i att lära från exempel. Därför är det viktigt att du som förälder agerar god förebild, speciellt i konfliktsituationer.

Kom ihåg att ingen är perfekt, och det är viktigt att du jobbar med dig själv för att utvecklas i en hälsosam riktning och kunna skapa en sund miljö.

Ett bra sätt att vara en god förebild är att bidra med någon form utan välgörenhet. Genom att hjälpa andra kommer ditt barn förstå vikten av att bidra och hjälpa andra människor för att skapa en bättre miljö.

3. Lär barnet ärlighet och ödmjukhet

Undvik att brista ut i negativa känslor när ditt barn begår ett misstag. När du skäller blir barnet rädd och det kan lämna avtryck. Försök istället att ha en dialog. Fråga vad som hände, och hur han eller hon tror att någon blivit påverkad av det. Lär barnet att be om ursäkt.

Förklara hur man ska göra för att undvika liknande misstag i framtiden. Var ärlig och ödmjuk. Ingen är som sagt perfekt, men vi kan bättra oss om vi ger varandra positivt stöd och uppmuntran.

4. Gör enkla aktiviteter och övningar

Det är viktigt att koppla av och stressa ner för att få lugn och ro. Utöva någon sport ni båda tycker om, eller varför inte bara ta en promenad? Det kommer hjälpa dig att orka ge ditt barn den extra uppmärksamhet som det behöver.

5. Lär barnet vikten av att visa intresse för andra

Det är nyttigt för barn att lära sig vikten av att ta hand om andra, och fullfölja sin plikt som medmänniska. De måste alltid göra det som är rätt, oavsett hur svårt det är, och lära sig att respektera andra även om det är svårt att bete sig ordentligt.

Förutom att prata med ditt barns lärare om betygen är det också bra att ta reda på hur barnet utvecklas socialt. Ett föräldramöte är en utmärkt plats att lära sig hur barnet agerar gentemot klasskamraterna.

Uppmuntra barnet till att försöka lösa problem med klasskamrater på egen hand, och förhindra att de ger upp på första försöket. Guida barnet igenom konflikten istället för att lösa den åt dem.

6. Ge barnet möjlighet att vara kärleksfull

Lär barnet vikten av att alltid visa tacksamhet och ödmjukhet gentemot andra. Då blir de gradvis mer generösa och omtänksamma som människor. Och de växer också upp som lyckligare och hälsosammare individer.

pappa och dotter

Om möjligt, hjälp barnet att fullfölja sina ansvarsområden. Ett barn som på rutin utför sina sysslor kommer inte ha några problem i framtiden med att ta sig an nya ansvarsområden.

Det är extremt viktigt att kommunicera med sitt barn. Försök att komma nära och prata om vardagliga saker; det utvecklar och stimulerar barnets sociala förmåga. Du kan till exempel prata med barnet om rätt och fel. Och glöm inte att ge barnet utrymme för att uttrycka sina åsikter och idéer.

Det är också väldigt viktigt att du vet hur du ska lära barnet att uttrycka tacksamhet i vardagliga situationer. Uppmuntra barnet att säga uppriktigt “tack”, och att visa andra gester av tacksamhet.

 7. Uppmuntra barnet att bidra till förändring

Barn är alltid intresserade av att lösa problem som de kan relatera till. Det är därför viktigt att lära dem hur de löser även svåra problem i kniviga situationer. Tänk på att du som förälder kan hjälpa barnet när det ställs inför ett dilemma och stärka barnets egna förmåga.

Om du märker att barnet är intresserad av ett visst ändamål, hjälp barnet att bli engagerad och motiverad till att bli en del av det. Uppmuntra barnet till att stödja initiativ och hitta lösningar till problem. Uppmuntra inte bara till att hjälpa andra, utan också till att samarbeta. Det kommer göra barnet mer omtänksamt och ödmjukt.

Genom att följa dessa rekommendationer kommer du märka en positiv förbättring hos ditt barn. Med små steg kommer du kunna hjälpa ditt barn att bli mer ödmjuk och omtänksam. Barnet kommer kunna uttrycka sig bättre och öppna upp gentemot andra. Det handlar inte om att förändra barnets personlighet, utan om att ge barnet möjligheten att uttrycka sig med omtanke för att kunna leva ett lyckligare liv.

 Det inte behöver vara konfrontativt eller besvärligt att hjälpa barnet visa omtanke. Det är faktiskt motsatsen. Att träna på sin empatiska förmåga är värdefullt och viktigt för självinsikten och den personliga utvecklingen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.