7 gyllene regler för att få dina barn att lyda dig

Många föräldrar är desperata efter att deras barn ska lyda, men kärlek och tillgivenhet är effektivare än order och rädsla.
7 gyllene regler för att få dina barn att lyda dig
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det finns tillfällen då föräldrar blir uppgivna för att de inte vet hur de ska få sina barn att lyda.

Föräldrar söker ofta hjälp från specialister för att ge dem riktlinjer eller råd om hur de ska få sina barn att lyda och att notis om de order de tilldelas. Men verkligheten är att barn inte behöver order fört att lyda, de behöver bara bli införstådda samt känna sig värdefulla.

Uppgiften att administrera disciplin i hemmet kan vara frustrerande och till och med obehaglig, men det är en avgörande del av föräldraskapet. Från en ålder av 18 till 24 månader är det möjligt för barn känna igen, förstå och respektera föräldrarnas auktoritet.

Att få barn att lyda uppnås genom visdom, urskillning och kreativitet. Du behöver administrera disciplin, men inom en atmosfär av kärlek och omsorg. Nyckeln är att barn måste förstå att alla beteenden har konsekvenser, både negativa och positiva. De måste förstå att olika typer av beteenden ger olika resultat. Vissa är trevliga och vissa är inte så trevliga.

En pre-teen flicka på en fest.

1. Använd deras timeouter för att vara vid deras sida

Timeouter består inte av att lämna ditt barn ensamt i ett rum för att det ska tänka på vad som gjordes fel. Om du använder timeouter på det sättet kommer du bara att få ditt barn att känna sig övergivet, och att dess känslor inte är viktiga. När dina barn inte lyder dig kan du använda timeouter som en konsekvens, men du måste vara vid deras sida så att de förstår vad deras negativa beteende har varit, vad som är lämpligt, vad konsekvensen kommer att bli, och även så att du kan vägleda dem till att lugna ner sig om det skulle behövas.

2. Modellera beteendet du vill se hos dina barn

Det är mycket viktigt att du hjälper dem genom att modellera det beteende du vill att de ska lära sig. Om du vill att dina barn ska vara trevliga, då måste du också vara trevlig. Om du vill att ditt barn inte ska vara aggressivt mot sitt syskon, då måste du undvika att vara aggressivt mot barnet, mot andra eller mot dig själv.

3. Uppmärksamma bra beteenden

Att ge uppmärksamhet till bra beteenden är ett sätt att ge dem vikt, så att barnen känner att det de gör bra värderas.

Du behöver inte direkt belöna dina barn (något som främjar själviskhet om det erbjuds i överskott), men ett bra sätt att göra detta är att belöna de små med positiva familjeupplevelser när de har betett sig bra. Du kan upprätta ett poängsystem, eller låta dina barn fylla en glasburk med små kulor, när burken är full kan de välja vilken aktivitet ni ska göra som familj, som att gå till stranden, eller gå till parken och äta glass.

Ett barn som är väldigt argt i skolan.

4. Fråga dig själv om det är något fel

Det är möjligt att om ditt barn beter sig för olydigt beror det på att det är något fel och de försöker få dig att uppmärksamma det. Du kanske borde bedöma om de är välnärda, om de har fått tillräckligt med vila, om deras schema är för stressigt, om det uppstår en situation i familjen som orsakar dem känslomässigt obehag, och så vidare. På så sätt kan du få insyn i vad som försiggår, och hur det går att lösa. Det är också nödvändigt att inse att små barn har känslomässiga konflikter som är värda att lösa innan man förväntar sig att de blint lyder dina order. När de mår känslomässigt bra kan deras beteende bli dramatiskt förbättrat.

5. Berätta för dem vad du förväntar dig av dem

Många gånger är barn olydiga (utan att de vet att de är olydiga) helt enkelt för att de inte vet exakt vad som förväntas av dem. Barn behöver information om sitt beteende och om vad som är okej och vad som inte är det.

Om det är något som de inte gör korrekt, då bör du göra klart för dem vad den korrekta attityden är och de negativa konsekvenserna de behöver möta om de inte gör rätt (samt de positiva konsekvenserna om de gör det). Vid många tillfällen är naturliga konsekvenser också ett bra sätt för dem att lära sig vad som är bäst för dem, och på grundval av denna erfarenhet kanske de kommer att lyda dig nästa gång.

6. Hitta tid att ta hand om dem

Avsätt en tid, cirka 20 minuter, för att ägna dig helt åt ditt barn. Låt oss kalla det “positiv uppmärksamhet”. Under den tiden leker ni, eller ännu bättre, du låter dem involvera dig i deras lek, du interagerar, ställer frågor och intresserar dig på allvar för vad de gör. När barn leker gör de det på största allvar.

7. Positiv uppmärksamhet när de fullgör sina uppgifter

Låt oss nu lägga samma uppmärksamhet när de lyder en order eller följer instruktioner. Få dem inte att känna att du övervakar eller kontrollerar, tvärtom, få dem att känna att du värdesätter deras ansträngning och engagemang för att göra saker så gott de kan.

Att alltid uppmuntra dem till förbättring, att introducera varianter, att vara kreativ, inom de gränser som uppgiften sätter. Order och uppgifter förmedlar värderingar; de kan inte vara rent nyckfulla eller meningslösa element från din sida. De måste reflektera och visa det stöd som familjemedlemmar är skyldiga varandra, och i denna mening är det den viktigaste och mest värdefulla uppgiften att uppfylla dem väl.

I den meningen, uppmuntra dem. Vid vissa tillfällen under dagen kan du betona de order som de inte ofta lyder eller som de inte gillar, men som är en del av vad de måste göra för sitt eget bästa. Till exempel att lägga undan sina skor, ordna skolmaterial, plocka upp smutsiga kläder, lägga leksakerna på sin plats. När de gör dessa saker, gratulera dem och ge dem erkännande för deras hårda arbete.

Avvisa inte dessa åtgärder. Var i grund och botten realistisk med dina förväntningar och erkänn varje grad av förbättring. Det du tror är litet kan ha en enorm dimension för ditt barn.

Inför små hushållssysslor i deras rutin och tacka dem rikligt. De ska känna att allt de gör är viktigt och positivt bidrar till dynamiken i hemmet.

Tänk samtidigt på att ge order med en fast och direkt ton. Ingen tvetydighet eller partiskhet.

Överför dessa tekniker till offentliga utrymmen

César Soutullo Esperón rekommenderar:

  • Ge positiv uppmärksamhet och beröm gott beteende.
  • Beröm dem när de gör bra ifrån sig.
  • Ge effektiva order.
  • Belöna dem med poäng och använd timeouter när det behövs.

Ditt barn måste känna till den plan eller det schema som de har för att de ska kunna följa dem, o ch såklart, glöm inte att belöna dem ibland med saker som kan roa dem , som målarböcker och kritor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.