Hur man åtgärdar barns beteendeproblem

Som förälder är det vanligt att känna sig frustrerad över barns beteendeproblem. Det finns många sätt att korrigera dem, med tonvikt på kommunikation. Ta reda på hur det går till i den här artikeln!
Hur man åtgärdar barns beteendeproblem
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Barns beteendeproblem kan skapa allvarliga konflikter i hemmet, särskilt när föräldrarna inte vet hur de ska hantera dem, eller inte kan av någon anledning (trötthet, stress, ångest, etc.). Barnen kan då fastna i en spiral av dåligt beteende där båda oavsiktligt hamnar i ett tillstånd av kontinuerlig konflikt. Faktum är att barnens ständiga klagande kan få fram det värsta hos föräldrarna, det kan få dem att skrika och helt tappa lugnet.

Men vi som föräldrar bör vara införstådda med en sak: Barnen kommer inte att ändra sina negativa vanor över en natt. Det krävs konstant arbete för att kunna uppnå detta. Föräldrarna måste framför allt ha tålamod och vara goda förebilder så att de kan forma sina barns beteenden. Men hur kan man gå tillväga?

Ge dig inte in i en maktkamp

Det är viktigt att undvika att hamna i en maktkamp med sina barn. Oavsett vad som händer måste du veta hur du ska välja dina strider eftersom det finns några som inte är värda att gå in i och andra som inte ens är nödvändiga. Ibland behöver du inte argumentera med dina barn, och de behöver inte hantera sin frustration eller ilska just då.

För att undvika att hamna i en onödig och kontraproduktiv maktkamp och för att förebygga skrik, gap och utbrott är en möjlighet den att ge dina barn möjligheten att delta i beslut. Detta sker genom några alternativ som du väljer utan vidare diskussion. På så sätt ges de valmöjligheter och kan känna att de har en viss kontroll över vad som händer. Men verkligheten är den att det är du som väljer de bästa alternativen.

En flicka som får ett raserianfall och kastar sina gosedjur.

Reagera inte, men ignorera inte heller

Det första du måste göra innan du reagerar är att avgöra vad det är som du anses ha gjort för fel. Många föräldrar reagerar felaktigt på barns beteendeproblem (ofta överdrivet) utan att veta varför det inträffar i första hand.

Om beteendet sker i syfte att dra till sig uppmärksamhet är det bäst att inte reagera med kraft, men heller inte att ignorera det helt, eftersom att ignorera det betyder att du tillåter det. Barn måste omdirigeras så att de vet vad som förväntas av dem och hur de ska bete sig i specifika situationer.

När barn missköter sig drar de oftast till sig sina föräldrars uppmärksamhet på ett negativt sätt, något som även förstärker dem negativt. Som ett resultat kan de göra det om och om igen bara för att de får sina föräldrars uppmärksamhet. I denna mening måste föräldrar vara uppmärksamma på barn när de förbättrar sitt beteende och inte endast reagera när barn beter sig illa.

Var positiv

Att ha en positiv inställning i livet är avgörande för att överföra en god energi till barn. Ibland sker det oundvikligen raserianfall och självklart även krockar mellan syskon, men att gå in i en negativitetsspiral kommer bara att leda till fler problem i omgivningen.

Det är därför du måste ha en positiv inställning till alla konflikter för att överföra denna goda stämning till dina små. Om det behövs är en idé att lämna rummet i några sekunder, ta ett djupt andetag och räkna till 10, så att du kan lugna dina nerver och kunna möta problemet igen.

Sätt inte etikett på dina barn

Du bör undvika att sätta etikett på dina barn genom att säga saker som: “Du är så stygg”, “du är så jobbig” eller andra etiketter med negativa konnotationer. Dessa blir enkelt självuppfyllande profetior för genom att sätta etiketter på dina barn kommer de att tro på vad du säger om dem och agera därefter.

Ett barn som håller sin förälders hand och blåser bubblor.

Om du vill formge ditt barn på något sätt och vill undvika beteendeproblem, se då till att göra det på ett positivt sätt under stunder av gott uppförande, på det sätter stärker du dem på ett positivt sätt: “Jag älskar när du uppför dig så här, du är så duktig”, “jag är stolt över dig, du är väldigt snäll”, “tack för att du gav mig handdukarna, du är väldigt hjälpsam” är några exempel.

Var flexibel och medveten

Samtidigt måste du vara medveten om varför ditt barn beter sig så här för att veta varför dessa beteendeproblem uppstår och för att leta efter grunden till beteendet. Ibland kan de vara känslomässiga problem som de inte vet hur de ska uttrycka på annat sätt. Du bör också se till att du inte är för strikt med dina regler och att positiv disciplin brukas i hemmet med regler som är flexibla efter omständigheterna.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.