Fyra effektiva metoder för barnuppfostran

Fyra effektiva metoder för barnuppfostran
Marisol Rendón Manrique

Skriven och verifierad av förskolepedagogen Marisol Rendón Manrique.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att uppfostra ett barn behöver inte vara synonymt med vrede och klagomål. Tvärtom – hälsosamma vanor och en bra attityd kan generera utmärkta resultat. Det är viktigt att man lär sig och tillämpar effektiva metoder för barnuppfostran.

Till exempel, att uppmärksamma när dina barn har lyckats med någonting, i stort som i smått, får dem att känna sig stolta och kapabla.

Du kan ha en positiv inverkan på dina barns självbild varje dag. Ditt tonläge, kroppsspråk och ansiktsuttryck arbetar tillsammans för att skapa den här bilden.

Alla de här faktorerna, liksom dina ord, handlingar och attityder, påverkar dina barns utveckling vad gäller självkänsla och personlighet.

Tillåt dina barn att göra saker själva. Självständighet är en av de bästa gåvorna som du kan ge till ett barn eller en tonåring.

Vi försöker ofta underlätta för våra barn genom att göra saker åt dem. Och i ärlighetens namn blir det ibland enklare för oss som föräldrar när vi gör saker åt dem.

Men i längden, om vi tillåter att våra barn gör saker själva, så utvecklar det deras karaktär.

“Du behöver inte vara dina barns primära vårdgivare för att ha primär inverkan på deras liv. Det du gör för dem bakom kulisserna på ditt eget unika sätt, är det som blir avgörande i det långa loppet.”

–Miya Yamanouchi–

Effektiva metoder för barnuppfostran: fyra pelare för att undervisa dina barn

1. Odla deras förmågor och talanger

Varje barn har specifika talanger att utforska. De här förmågorna visar sig både i skolan och hemma, så det är viktigt att vara uppmärksam.

Bjud in dina barn till att utforska olika aktiviteter som stimulerar dem och hjälper dem att upptäcka sina intressen.

2. Applådera och erkänn deras insatser

Studier har visat att när personer lyckas med någonting så påverkar det deras beteende. Uppmärksamma de ögonblick då dina barn gör en stor ansträngning för att lyckas med en uppgift.

Känslan av fullbordande kommer att ge dina barn modet att ta sig an utmaningar när de växer upp.

En familj som vilar tillsammans i sängen.

3. Försök att etablera en rutin

Det är bra att etablera det som en rutin att familjemedlemmarna äter sina måltider tillsammans. Gemensamma måltider är en viktig del av dina barns utveckling och näringsintag, men de gynnar också interaktionen.

Konversationer och diskussioner som uppstår runt bordet låter era barn ta till sig familjens värderingar. Om barn känner att deras familj lyssnar på dem och ger dem stöd, så kommer de att upprepa det här beteendet i vilken miljö som helst.

4. Sätt gränser och var konsekvent med disciplinen

Disciplin är nödvändigt i varje hem. Genom den lär sig barnen vilka beteenden som är acceptabla och vilka som inte är det.

Det här kommer inte bara hjälpa dem att anpassa sig när de är unga, utan också hjälpa dem att bli ansvarstagande vuxna i framtiden.

Barn tenderar att testa gränserna många gånger, så det är viktigt att vara konsekvent. Hushållsregler hjälper barn att lära sig kontrollera sig själva och utveckla en tolerans för frustration.

Effektiva metoder för barnuppfostran: Tips för hur man kan praktisera dem

Hur kan du tillämpa effektiva metoder för barnuppfostran i din vardag?

 • Ge dina små möjlighet att hitta lösningar på sina konflikter. Känslorna som de upplever när de har ett problem – och löser det – kommer att göra dem mer motståndskraftiga.
 • Avsätt tid till att leka med dina barn. Boka in specifika tider för att ha kul med familjen. Låt barnen välja aktiviteter och bara ha roligt tillsammans.
 • Skapa unika minnen som räcker länge. Dina barn kommer inte alltid att minnas det du har sagt till dem. Men de kommer alltid att omhulda positiva upplevelser och familjetraditioner.
 • Lär dina barn att bry sig om miljön. Den här punkten går bortom det som bara gäller er familjs välbefinnande. Det är viktigt att lära barnen att bry sig om planeten. Lär dem att älska den och se den som sitt hem.
 • Tala alltid sanning. Om du vill uppfostra ärliga barn, så är det bästa sättet att föregå med gott exempel.
Effektiva metoder för barnuppfostran vid matbordet
 • Låt dina barn umgås med alla sina släktingar. Föräldrarna är såklart kärnan i familjen. Men ett barn som interagerar med mostrar, fastrar, morbröder och farbröder, far- och morföräldrar och kusiner, lär sig att leva i samhället.
 • Lär dina små att vara ansvarstagande medborgare. Visa dem hur man fungerar i samhället. Du kan involvera dem i sysslor som att betala räkningar, och lära dem att lyda trafikregler.
 • Betona vikten av bra värderingar. Varje situation som du möter är en möjlighet att visa prov på positiva värderingar. Visa dina barn hur man är ärlig, respektfull och generös med andra och med sig själv.
 • Var generös med tillgivenhet. Kramar, pussar och komplimanger är gratis, och de kommer att göra dina barn väldigt lyckliga. Det finns ingen bättre känsla än att veta att man är älskad.
 • Bry dig om din familjs fysiska och mentala hälsa. Den här sista rekommendationen har att göra med att ta hand om sig själv. Att hålla sig själv i optimal kondition skapar en känsla av välbefinnande varje morgon.

Dina barn kommer inte alltid att minnas det du har sagt till dem. Men de kommer alltid att omhulda positiva upplevelser och familjetraditioner.

Slutord

Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara förälder, och det finns inget standardrecept som passar alla när det gäller att uppfostra ett barn.

Att skaffa sig effektiva metoder för barnuppfostran i familjen och att överföra bra värderingar, kommer att göra uppfostran till en lycklig och harmonisk erfarenhet för alla.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bowlby, J. (1986). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata.
  • Bowlby, J. (1995). Teoría del apego. Lebovici, Weil-HalpernF.
  • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
  • Marrone, M., Diamond, N., Juri, L., & Bleichmar, H. (2001). La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática.
  • Moneta, M. (2003). El Apego. Aspectos clínicos y psicobiológicos de la díada madre-hijo. Santiago: Cuatro Vientos.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.