Enkopres hos barn - orsaker och lösningar

Enkopres hos barn - orsaker och lösningar
Ana Couñago

Granskad och godkänd av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Enkopres är en störning som ibland kan passera obemärkt hos små barn, alternativt misstas för dålig uppfostran.

Många föräldrar har aldrig hört talas om det och har ingen aning om att det är relativt vanligt under barndomen.

Vad är enkopres?

Enkopres innebär avföringsinkontinens. Den här störningen uppstår när ett barn som redan är pottränat förlorar kontrollen över sin ändtarm.

Rent ut sagt förlorar barnen kontrollen över när och var de bajsar.

Varför är det svårt att upptäcka?

Enkopres kan misstas för en dålig vana eller dåligt uppförande. Familjen kan tro att barnets enkopres är ett sätt att sätta sig på tvären, speciellt om barnet har beteendeproblem eller ofta utmanar sina föräldrar.

Om barnet leker och inte har tid att gå till toaletten kan familjen tro att det har försökt hålla sig för länge.

Om det inte behandlas i tid kan enkopres dock trigga bestående psykologiska effekter.

Hur du avgör om ditt barn har enkopres

Föräldrar kan anta att deras barn lider av enkopres när det inträffar flera episoder på en enda vecka.

Vad orsakar enkopres?

Enkopres kan ha många olika orsaker men de vanligaste är förstoppning och diarré.

Förstoppning

Förstoppning är en av de huvudsakliga problemen som kan leda till enkopres hos barn.

När barn är förstoppade innebär det att de har en stor massa av hård avföring i tarmen, vilket gör det svårt att gå på toa.

Trots detta fortsätter matsmältningssystemet att arbeta och flytande eller mjuk avföring kan läcka runt den hårda massan som har fastnat.

Diarré

Å andra sidan, barn kan också leda av avföringsinkontinens om de har diarré. Eftersom de inte är förmögna att kontrollera sin ändtarm kan det inträffa utan att de ens märker det.

Vad du bör göra om ditt barn har enkopres

Det första du bör göra är att ta ditt barn till doktorn. Barn som lider av detta eller avföringsinkontinens bör genomgå en fullständig medicinsk undersökning.

Detta är också bra så att din doktor kan utesluta andra sjukdomar, såsom neurologiska störningar eller problem med ryggraden.

Doktorn kommer också att kunna avgöra ifall inkontinensen beror på förstoppning eller diarré.

En annan faktor är att doktorn kanske kan adressera vissa emotionella problem. Om så är fallet bör ditt barn träffa en psykolog eller psykiater.

Vad finns det för andra effekter?

Barn på toa

Avföringsinkontinens under barndomen kan påverka hur barn socialiserar. Barn som har svårt att kontrollera sin ändtarm kan ofta undvika att leka med andra barn.

De är rädda för att det ska inträffa en olycka framför deras vänner. De kan klandra sig själva och känna skam över sina kroppar.

När det inte behandlas ordentligt kan det här problemet leda till kronisk förstoppning, vissa typer av urinvägsinfektioner, magproblem och brist på aptit.

Kan enkopres försvinna av sig självt?

Det är viktigt att tala med ditt barn. Hjälp det att upprätta en rutin för att gå på toaletten och acceptera att det är något normalt och att det inte finns någon anledning till ångest. Enkopres kan försvinna av sig självt.

Om avföringsinkontinensen beror på förstoppning eller diarré, kan problemet ofta försvinna när den underliggande sjukdomen har klarats upp.

Vad mer kan jag göra för att hjälpa?

Barn som lider av enkopres behöver stöd från sin familj.

Det är viktigt att utbilda barnen om hur man går på toaletten. När och hur de bör gå. Enbart att få dem att sitta på toaletten ett par gånger om dagen kan hjälpa.

Tala med dem om problemet även om det är ett pinsamt ämne. Det kommer inte att hjälpa om du tvättar deras smutsiga kläder i smyg eller låtsas som om ingen har märkt problemet.

Kläder på tork

Få aldrig barnet att skämmas och gör aldrig bort det framför andra för dess olyckor. Det kommer bara att göra saken värre. Detta är inte ett problem som är lätt att hantera i barndomen. Det finns ingen anledning att skapa ett livslångt trauma.

Likaså, straff eller kritik kan stå i vägen för den fysiska eller psykologiska behandlingen barnet får.

En negativ reaktion gör det mindre troligt att ditt barn kommer till dig eller andra familjemedlemmar för att dela sin oro eller sina känslor.

Om ditt barn lider av enkopres, se till att berömma det när det går på toaletten i rätt tid och inte gör ifrån sig i underkläderna. Kom ihåg, det är inte lätt för barnet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.