Belöningssystem: Ett användbart verktyg för att ändra ditt barns beteende

Att använda ett belöningssystem är en effektiv metod för att lära barn nya vanor och förändra beteenden. Idag kommer vi att berätta mer om det här verktyget och hur du kan använda det i ditt hem.
Belöningssystem: Ett användbart verktyg för att ändra ditt barns beteende
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 11 juli, 2019

Ett belöningssystem är något psykologer rekommenderar för att stimulera förändringar i barns beteende. I skolan använder lärare ofta denna metod för att skapa goda vanor och beteenden och bli av med negativa. När det används på rätt sätt kan ett belöningssystem vara en mycket effektiv teknik.

Metoden bygger på att man inrättar ett belöningssystem med en psykologisk grund i positiv förstärkning. När barnets beteende uppfyller förväntningarna som du fokuserar på får han eller hon poäng. Barnet kan senare byta in dessa poäng mot priser.

Hur man använder ett belöningssystem

Syftet med ett belöningssystem är att stimulera och skapa önskvärda beteenden. Det innefattar ofta de beteenden som barnet har en tendens att ha ett naturligt motstånd mot.

Vanligtvis använder föräldrar ett belöningssystem för att främja intresse för vissa aktiviteter som barnet inte finner intressanta. Tekniken är också användbar för att reglera socialt olämpligt beteende. Tanken är att barnet ska associera målet eller beteendet med något positivt.

mamma och barn städar under sängen

Hur man praktiskt använder sig av ett belöningssystem i hemmet

1. Förberedelser

Först och främst måste du planera och tänka ut systemet. Du måste förbereda vissa material, eftersom systemet fungerar bäst om det är synligt. Barn tänker konkret av naturen och behöver se sina framsteg för att det ska fungera.

Välj och skapa era polletter. För mindre barn är guldstjärnor, smiley-ansikten och klistermärken attraktiva alternativ. För äldre barn kan du använda kuponger eller siffror som du kan skriva upp på ett papper, en whiteboard eller på deras elektroniska enheter.

Du ska också skapa ett diagram där du registrerar ditt barns framsteg. Diagrammet – indelat i kolumner för varje dag i veckan – visar de symboler som ditt barn har vunnit, förlorat och använt upp för att få en belöning. Sätt upp diagrammet på ett ställe där det är lätt att se både för dig och ditt barn.

2. Belöningar

Fastställ vilka belöningar ditt barn kommer att få när han eller hon tjänat in ett visst antal polletter. Det är viktigt att du bestämmer detta på förhand. Belöningen ska vara något som verkligen kommer att motivera ditt barn.

Det kan till exempel vara ett leksak som ditt barn vill ha, ett besök på en nöjespark, att gå på bio eller på en resturang, skärmtid etc. Du kan också fråga ditt barn vad han eller hon tycker att priset ska vara.

3. Grundläggande definitioner

Innan ni börjar måste du förklara några viktiga begrepp för ditt barn. Först måste ditt barn förstå målbeteendet och hur man känner igen det. För det andra behöver ditt barn känna till villkoren för hur man använder polletter för att få belöningarna. Alla regler måste vara klara och konkreta.

När du skapar ert belöningssystem, se till att ta hänsyn till ditt barns ålder. Mindre barn behöver betydligt mer kortsiktiga mål, vilket betyder att de kan vinna priser för ett mindre antal polletter.

Om det är för svårt att tjäna ihop till ett pris leder det lätt till att de förlorar intresset. Samtidigt kan man ge äldre barn större utmaningar och för dem kan det gärna ta ett större antal polletter för att de ska få ett pris.

“Syftet med ett belöningssystem är att stimulera och skapa önskvärda beteenden”

Villkor som ska beaktas vid utformningen av ett belöningssystem

  • Fokusera på det positiva. Ibland gör föräldrarna misstaget att lägga fokus på de negativa beteenden som de vill förändra. Till exempel kan de säga, “Lämna inte dina leksaker överallt på golvet.” Men det är mycket effektivare att fokusera på de positiva åtgärderna du vill se. Hitta sätt att uppmuntra positiva beteenden som är oförenliga med negativet. Till exempel “Lägg undan dina leksaker på sina platser när du har lekt färdigt med dem.”
  • Skapa realistiska mål. Det är viktigt att de förväntningar du ställer på ditt barn är realistiska och möjliga för honom eller henne att uppnå. Kom ihåg att det finns vissa saker som ditt barn inte kommer att kunna förändra över en natt. Till exempel, om du försöker bli av med ditt barns raseriutbrott. Om han eller hon är van vid att ha 5 eller 6 utbrott om dagen kan man inte förvänta sig att barnet kommer att ha noll utbrott redan nästa dag. Du banar bara vägen för misslyckande och frustration för ditt barn.
    kvinna sitter vid laptop med kalender
    Ett mer realistiskt mål skulle vara att successivt minska frekvensen av ditt barns utbrott. När ditt barn har större förmåga att kontrollera sina impulser kan du prata om att bli av med utbrotten helt och hållet.

Här är några fler nycklar till framgång när du använder belöningssystem:

  • Var konsekvent. När du väl har etablerat ett system måste du vara konsekvent och hålla dig till det. Annars kommer du inte att få de resultat du vill ha. Det är ert uppdrag som föräldrar.
  • Ha olika belöningar beroende på antalet polletter som barnet har samlat ihop. Föräldrar och barn kan diskutera och komma överens vilka belöningar som är passande. Vissa mindre priser kan vara enklare att tjäna ihop. Men om ditt barn vill ha en större belöning måste han eller hon göra en större insats och jobba hårdare. Större belöningar kräver större förändringar.
  • Bjud in ditt barn att delta i att förbereda systemet. Ditt barn kan rita diagrammet, välja och designa polletter etc. Det här gör att ditt barn känner sig mer involverad i processen från början till slut.
  • Ett belöningssystem är inte tänkt att vara för evigt. Det är snarare en tillfällig åtgärd för att få till en önskad förändring. När ditt barn når målet bör du i lugn takt ändra på systemet. Du kan till exempel göra det genom att öka antalet polletter som behövs för att kunna få en belöning. Du kan också välja att sätta upp nya mål.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.