5 effektiva tips för en stressfri barndom

5 effektiva tips för en stressfri barndom
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 15 november, 2018

Bebisar kommer inte till världen med en instruktionsmanual. Detta är varför varje steg av deras utveckling kan skapa särskilda osäkerhetsmoment för föräldrarna. Lär dig hur en stressfri barndom kan hjälpa dig att undvika stora problem.

Under de senaste åren har vi observerat att barn är mer stressade under sin utveckling. Detta kan påverka deras personlighet och åsikten som barnen har om sig själva.

Därför är det väldigt viktigt att stötta dem under deras uppväxt och tillåta dem att ha en avslappnad barndom. Detta är grunden till att skapa en självständig vuxen som tror på sig själv och kan möta världen.

5 effektiva tips för att erbjuda en stressfri barndom

Att se ett lyckligt barn är varje förälders dröm. För att göra detta måste du förstå hur barn skapar sin personlighet genom att utforska sakerna runtomkring dem.

Du måste också observera deras reaktioner på omgivningen medan de lär sig av sina upptäckter.

Att vara medveten om detta kommer att hjälpa dig att fastställa nyckelelementen till att skapa en rofylld barndom. En utan stress och full av glädje.

Skriv ner dessa 5 riktlinjer och välj dem som passar dig och din situation bäst.

Ge dem skydd och sällskap

Från ögonblicket dina barn föds är ditt sällskap och kontakt effektiva tekniker som framkallar avslappning. Med andra ord fungerar skydd och sällskap som känslomässig regulator.

För att förstärka detta kan du även kramas, pussas och hålla ögonkontakt med dem. Få dem att känna sig älskade.

Kärlek och tillgivenhet producerar reaktioner i kroppen som reducerar stress. Det hjälper också till att skapa en generell känsla av välmående.

Stimulera dem genom att tillåta dem att interagera med ett varierat utbud av människor

Barns tillväxt bör ackompanjeras av utvecklandet av deras sociala relationer. De bör kunna uttrycka sina känslor till sina far- och morbröder, fastrar och mostrar, far- och morföräldrar och syskon.

Genom sitt sociala samspel kommer de vara förmögna att skapa ett skyddsnät som kommer hjälpa dem att undvika stressiga och frustrerande situationer.

Det kommer också att hjälpa dem att utveckla motståndskraft, förmågan att överkomma svåra situationer utan att lida av det.

Mor och son

Lär dem att sätta gränser

Att lära dina barn att känna igen och respektera gränser är ett av de bästa tipsen för att de ska få en stressfri barndom.

Att veta hur långt de kan gå, vilka som är deras styrkor och när de blir trötta, kommer hjälpa dem att undvika irritation, nervositet och frustration.

När någonting inte kan uppnås kan du lära dem avslappningstekniker. Här är några exempel:

 • Ta en varm dusch
 • Lyssna på musik, skriva, läsa, titta på TV, rita, dansa
 • Springa, gå eller cykla
 • Gå ut med hunden

Genom att ge dem hjälpmedel som behövs för att kunna slappna av, kommer vi kunna hjälpa dem kanalisera frustrationer som uppstår i det dagliga livet.

Visa empati

En av de första sakerna som föräldrar glömmer är att vi var barn en gång i tiden. För att kunna förespråka en stressfri barndom är det viktigt att alla människor runt barnen förstår hur det känns att vara barn.

Vi måste lära oss att se världen från deras synvinkel. Detta innebär att vi inte bör förminska deras bedrifter, frustrationer och upptäckter.

Om du är oförmögen att se saker ur dina barns synvinkel, kan de uppleva det som om deras problem är oviktiga. Detta är speciellt viktigt när det gäller människor som barnet söker stöd och godkännande från.

Far och dotter

Undvik att vara överbeskyddande

Överbeskyddade barn utvecklar inte autonomi. De kan också ha svårigheter att visa sina bedrifter.

Därför måste vi stimulera deras förmågor genom att etablera vissa normer och vettiga regler som kan vara flexibla när det behövs.

Om vi intar den här attityden kan vi hjälpa barnen att bli optimistiska personer med gott självförtroende. De kommer att se problem som utmaningar att överkomma och därigenom bli bättre människor.

För att kunna ha en stressfri barndom är det essentiellt att alla som är involverade i barnens liv förstår hur det känns att vara barn.

Konsekvenser av stress hos barn

Om du inte erbjuder en miljö för en stressfri barndom kan de utveckla en hög nivå av stress. Konsekvenserna av det är som följer:

 • Psykologiska och neurologiska störningar.
 • Högre risk för ångestsyndrom. Detta kan i sin tur leda till drogmissbruk och sjukdomar som schizofreni.
 • Utveckling av sjukdomar som fetma, högt blodtryck, diabetes, luftvägssjukdomar och autoimmuna sjukdomar.

Kort sagt, en stressfri barndom formar lyckliga vuxna. För att uppnå detta är det också bra att börja redan under graviditeten genom att ta hand om dig själv på bästa sätt. Undvik stressiga situationer, lev ett lugnt liv och rör på dig.

Du bör också inkludera dina barn i dina aktiviteter. Krama dem varje dag och tala om för dem hur mycket du älskar dem. Ge dem självförtroende och de kommer att vara de lyckligaste barnen som finns.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Corraliza, J. A. y Collazo, S. (2011).“La naturaleza cercana como moderadora del estrés infantil”, Psicothema,Vol. 23, no 2, págs. 221-226.
  • Orlandini A. (1999). El estrés, qué es y cómo evitarlo.México: FCE.
  • Pérez, V. M. O. (1912). El estrés en la infancia: estudio de una muestra de escolares de la zona sur de Madrid capital. Revista Iberoamericana de Educación, (59/2). http://revistarayuela.ednica.org.mx/sites/default/files/5305Mnez-Otero.pdf
  • Trianes, M. V. (2002). Estrés en la infancia. Madrid: Narcea.
  • Trianes Torres, M. V., Mena, M. J. B., Fernández-Baena, F. J., Escobar Espejo, M., & Maldonado Montero, E. F. (2012). Evaluación y tratamiento del estrés cotidiano en la infancia. Papeles del psicólogo, 33(1).
  • Vega Valero, C. Z., González Betanzos, F., Anguiano Serrano, S., Nava Quiroz, C., & Soria Trujano, R. (2009). Habilidades sociales y estrés infantil. Journal of Behavior, Health & Social Issues, 1(1).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.