25 goda seder för barn (del 1)

Goda seder som barn bör känna till kan med gott resultat präntas in redan under de tidigaste åren, när de säger sina första ord är det dags att börja.
25 goda seder för barn (del 1)
Marisol Rendón Manrique

Skriven och verifierad av förskolepedagogen Marisol Rendón Manrique.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Goda seder för barn kan läras in via goda förebilder redan under de första levnadsåren. Så snart de säger sina första ord är det dags att lära dem hur de bör reagera under specifika omständigheter.

Följande är några av de beteenden som de flesta föräldrar vill se hos sina barn, men kom ihåg att detta är beteenden som de imiterar från dig. Istället för att berätta för dem vilka handlingar som förväntas av dem, visa dem genom att agera som en god förebild för hur de bör agera under varje scenario.

Skäl att lära dina barn ett korrekt uppförande

Goda seder består av socialt förespråkade vanor som passar för de sammanhang och situationer man stöter på i samhället där man lever. Om du lägger lite ansträngning på att ingjuta dessa vanor under de första åren, då kommer de i princip att bli automatiska allteftersom.

  • Goda seder stimulerar social utveckling. När ett barn lär sig goda seder i unga år relaterar de mycket lättare till både barn och vuxna. Sociala färdigheter är verktyg som barn behöver för att framgångsrikt ta sig ut i världen.
  • Barn lär sig genom att imitera förebilder. Genom att upprepa dina artiga handlingar kommer barnen att bli medvetna om människor som kan tillföra positiva saker i deras liv, så undvik oförskämt eller vulgärt beteende när du är framför dem och tillämpa var och en av de handlingar som du vill att de själva ska utföra.
  • Artighet är inte en medfödd dygd hos barn, det krävs övning och kontinuerliga påminnelser. Ett barn med gott uppförande kan vara mer disciplinerat och ha mer tolerans för förslag som andra människor kommer med vilket kan påverka deras liv med en positiv klang.
En liten flicka hjälper sin pappa att sopa köket.

Goda seder för barn att känna till

1. Närhelst du ska be någon om en tjänst, fråga någon om tiden eller köpa något i butiken är det viktigt att använda någon variant av verb som ”ursäkta” eller adjektiv som ”snäll” eller ”vänlig”.

2. När du tar emot en gåva eller något som efterfrågas från en annan person är det viktigt att säga tack.

3. När två eller flera personer pratar (oavsett om de är vuxna eller barn), vänta tills de är klara innan du deltar i konversationen. Den enda anledningen att avbryta en annan persons samtal är om det föreligger en nödsituation.

4. När du behöver uppmärksamhet från en annan person är det inte korrekt att få det genom att skrika eller dra i personens kläder. Det mest korrekta sättet att tilltala en annan person är med hjälp av artiga ord, som ”ursäkta”.

5. När det finns tvivel angående det korrekta sättet att utföra en viss åtgärd, då bör du be om tillstånd eller be en vuxen om vägledning. Detta kommer att förhindra onödiga korrigeringar.

6. Som förälder; håll negativa kommentarer om andra människor för dig själv, särskilt när dina barn är närvarande. Om du undviker den här typen av beteende kommer du att förhindra barn från att yttra pinsamma kommentarer i sociala situationer. Dessutom lär du dem att fokusera på andras positiva egenskaper istället för deras brister.

7. Undvik att yttra nedsättande kommentarer om andra människors fysiska egenskaper; håll dig till komplimanger eller positiva åsikter som återspeglar artighet. Tolerans och respekt för olikheter är två egenskaper som vi bör utveckla hos våra barn från det att de är små.

shutterstock_295230923

8. Informera barnet om att; när du befinner dig i en social situation och en person som står nära familjen ställer en fråga, då bör du alltid ge ett svar. Även om barnen är blyga bör de kunna hantera sig själva på ett lämpligt sätt i kommunikativa sammanhang.

9. Om du låter barnen gå hem till sina vänner, lär dem att de ska respektera de regler som föräldrarna där har bestämt, att de ska vara tacksamma för uppmärksamheten de får samt hjälpa värdarna att städa utrymmena och föremålen de används under deras lektid.

10. En stängd dörr är ett tecken på att en eller flera personer behöver sekretess, så du bör knacka på dörren och alltid vänta på svar innan du går in i ett rum för att inte tränga dig in i situationer som inte berör dig.

Kom ihåg att goda seder inte är något man lär sig över en natt. För att få dina barn att omsätta dem i praktiken måste du stimulera dem dagligen samt introducera dem lite i sänder, och alltid med hänsyn till deras ålder och förutsättningar. Kolla i den andra delen av den här artikeln för andra goda seder som barn bör känna till.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.