Bör barn ta tupplurar? Här är för- och nackdelarna!

Bör barn ta tupplurar? Här är för- och nackdelarna!
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 04 april, 2019

För föräldrar är det bra att känna till för- och nackdelarna med att ta tupplurar som barn. Att ta en vilostund under dagen är en tradition i många familjer och samhällen.

Barnen vill dock ofta inte ta någon tupplur, eftersom de ser det som ett avbrott i vad som kunde ha varit en tid för lek.

Generellt så är det här en sak som varierar ganska mycket beroende på varje familjs vanor. Om föräldrarna till exempel har för vana att vila en stund efter lunch, så imiterar barnen oftast det beteendet.

I andra fall, speciellt i familjer som inte brukar ta tupplur, så brukar barnen ofta avvisa idén om att vila mitt på dagen.

Vilket är då mest att rekommendera? Nedan kommer vi att gå igenom några av för- och nackdelarna med att ta tupplurar.

Fördelar med att ta tupplurar

1. De laddar batterierna

Det här är ju det självklara som alla kan förstå. Men det är också sant. Barn är rastlösa, lättsinniga och energiska av naturen. Naturligtvis behöver de i något läge fylla på den här energin, som avtar under dagens lopp.

Barn uttömmer sina resurser, inte bara genom att springa och leka, utan också genom att tänka.

Barndomen är en tid för kognitiv inlärning, och det här kräver också mycket energi. Därför behövs vila, och att ta en tupplur är ett bra sätt att tillfredsställa det här behovet.

2. De mår bättre psykiskt

Bland fördelarna med att barn tar en tupplur, finns många som är relaterade till deras sinnestillstånd. Den här korta pausen hjälper de små att bli mer avspända och att minska deras oro.

Det är också så att om de är mindre utmattade på kvällen, så kommer de att sova utan att drabbas av de nervösa perioderna av överdriven trötthet. Därför kommer de att sova bättre på natten.

Det finns flera fördelar med att barn tar en tupplur.

3. Att ta tupplurar stärker deras minne och inlärning

När vi sover pågår en serie komplexa neurologiska processer i hjärnan, vilka ansvarar för att “processa” information som vi har tagit in tidigare.

Hos barn är detta ännu mer nödvändigt och viktigt, eftersom de är i ett stadium där deras sinne “formas” utifrån flera faktorer, såsom deras miljö och deras genetiska förutsättningar.

4. Förbättrar deras resultat

En nästan oundviklig konsekvens av allt ovanstående är det faktum att om barn tar tupplurar så har det en mycket positiv effekt på deras skolarbete, idrott, och andra aktiviteter.

Det är enkelt: vid sidan av att de har ett ljusare sinne, så kommer de också att ha mer energi och positivitet inför varje situation. Den ekvationen ger knappast något dåligt resultat.

Nackdelar med ta tupplurar

1. Väldigt kontraproduktivt om de sover för mycket

Allting är dåligt om det går till överdrift, och tupplurar är inget undantag. Enligt vad som har publicerats under senare år, så har tupplurar som är längre än 30 minuter – en siffra som kan ökas något för barn – en negativ inverkan på nattsömnen.

På det här sättet kan sömnstörningar som sömnlöshet, narkolepsi och annat uppstå. Därför är rådet att man begränsar tiden för de här vilostunderna på dagtid.

2. Att ta tupplurar kan orsaka huvudvärk

Så kallad hypnisk huvudvärk drabbar huvudsakligen äldre personer, men det kan även finnas barn som är genetiskt predisponerade för att drabbas av det. Dess intensitet är vanligtvis måttlig, men tillräcklig för att upphäva alla de normala fördelarna med den här typen av vila. 

Barn uttömmer sina resurser, inte bara genom att springa och leka, utan också genom att tänka.

3. Det kan gynna spridningen av vissa luftvägssjukdomar

Till exempel, de som drabbats av KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är förbjudna att vila dagtid. 

Anledningen är att en muskelavslappning, som riskerar att motverka den normala andningen, skulle kunna inträffa. Konsekvenserna av det skulle bli dålig syresättning av blodet, konstant trötthet och andningssvårigheter.

Detta är dock inte en riskfaktor som inkluderar alla barn. Tvärtom – det handlar om specifika fall, som ändå ska tas med i beräkningen.

Ett barn tar en tupplur.

Tips angående barns vila

Slutligen vill vi peka på några rekommendationer när det gäller att etablera vanan hos barn att ta en tupplur:

  • Tvinga dem inte: det kommer inte att göra någon nytta om du pressar dem att göra det. För att de ska kunna vila, så måste de själva vilja göra det.
  • Skapa den rätta miljön: om ditt barn tar en vilostund medans du, din partner eller andra barn för oväsen i hemmet, så är det osannolikt att hon kommer att somna. Du måste skapa en lugn miljö.
  • Gör det till en vana: det brukar ju heta att människor är vanedjur. Om barnet kommer in i vanan att ta en tupplur vid en viss tid varje dag, så kommer det att bli lättare för dem efterhand.

Sammanfattningsvis så kommer beslutet att fattas av föräldrarna och barnen själva. Huvudsaken är att man gör det som är bäst för barnets välbefinnande.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.