Skäl till att sluta säga till barn att "vara duktiga"

Att säga till barn att de ska "vara duktiga" är ett otydligt sätt att be dem att bete sig lämpligt för tillfället.
Skäl till att sluta säga till barn att "vara duktiga"

Senaste uppdateringen: 01 april, 2022

Att “ni ska vara duktiga” är en av de fraser som småbarnsföräldrar upprepar allt som oftast. Många av dem använder det med sina barn under alla möjliga olika omständigheter. Alltid med avsikten att få dem att agera på ett sätt som är lämpligt just för det tillfället.

Både mammor och pappor vill det bästa för sina barn. Dock förväntar vi oss att de ska vara på topphumör oavsett var de befinner sig. Men tar vi verkligen hänsyn till deras ålder när vi skapar dessa förväntningar på deras beteende ?

Utöver detta måste vi ta hänsyn till att för barn kan det vara komplicerat att förstå uttryck som dessa. Uttrycket gäller under så många sammanhang att det som sammanfattas inom dessa två ord inte blir tillräckligt tydligt . Om du vill veta hur du kommunicerar bättre med ditt barn och kan uttrycka vad du förväntar dig när det gäller deras beteende, då ber vi dig läsa den här artikeln.

En mamma som håller upp ett finger och skäller på sin son.

Att “vara duktiga” är en oklar instruktion

I många fall tilltalar vi våra barn med det klassiska: “uppför er nu” eller “ni måste vara duktiga ikväll”. Vi tenderar även att lägga till villkor som kan innebära ett slags straff eller en belöning som: om du inte uppför dig kommer det inte bli någon TV ikväll“, eller om du är duktig får du äta godis“.

Oavsett vilket kan det vara svårt för ett barn att urskilja de gränser eller indikationer som vi försöker sätta . Att veta rätt från fel blir suddigt när varje situation motiverar ett specifikt beteende . Det vill säga att gå på barnkalas är inte detsamma som att gå på ett läkarbesök, inte heller är ett barns beteende hemma förväntat att vara detsamma som i skolan.

Så innan vi säger till dem att “vara duktiga” måste vi komma ihåg att varje evenemang kräver en speciell attityd. Men det finns en annan faktor: du måste vara medveten om i vilka skeden av livet barnen befinner sig . Sanningen är att vad som för oss är dåligt beteende kan för dem många gånger vara den enda formen genom vilken de kan uttrycka vad de känner .

En liten flicka som sitter på en soffa och ser skyldig ut när hennes mamma tittar på henne med händerna på höfterna.

Vad du ska göra istället för att be dina barn att “vara duktiga”

Först och främst är det bästa du kan göra det att sluta be dina barn att “vara duktiga” och ersätta den typiska frasen med en specifik förklaring utifrån vad som är motiverat för varje tillfälle.

Med andra ord bör du vara tydligare och mer förklarande angående det scenario som dina barn kommer att hamna i, anledningen till att de kommer att vara där och vad de behöver göra eller inte göra i det sammanhanget.

För det andra kan du ge ditt barn en rad förslag på vad som skulle vara bättre att göra i vissa situationer . Detta kommer att påskynda kommunikationen, stärka ditt band och relationen med ditt barn blir mer transparent och positiv.

Slutligen bör du komma ihåg att använda en lugn och tydlig röst när du uttrycker allt detta . På så sätt kommer dina barn att känna sig säkrare och tryggare i det du säger.

Hur man pratar med sitt barn

Här är ett par exempel på vad du kan säga till ditt barn när du vill att det ska bete sig på ett visst sätt :

  • “Vi ska besöka din moster. Jag vill att du ska vara försiktig med vilka prydnadssaker du försöker röra vid. Tänk på att de är väldigt viktiga för henne och att det är bäst att inte göra sönder något. Jag kommer ge dig några anteckningsböcker och några kritor att rita med om du är uttråkad.”
  • “Nu ska vi gå till skolan. Kom ihåg att vara uppmärksam på vad din lärarinna säger och att inte avbryta henne. Det är bäst att vänta tills det är dags rast med att prata med dina vänner.”

Som du kan se kan man relativt enkelt vara tydlig med sina förväntningar och vägleda barnen i deras sociala utveckling. Undvik att bara säga att de ska “vara duktiga”, utan ge ditt barn kortfattade och enkla, men specifika, instruktioner angående förväntat beteende .


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Nelsen, J,. (2007) Cómo educar con firmeza y cariño. Editorial: Medici
  • Farkas, C. (2014). Gestos que hablan: Aprendiendo a comunicarse con nuestros niños. Ediciones UC.
  • Vila Mendiburu, I. (2000). Enseñar a convivir, enseñar a comunicarse. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.