Hur man hjälper barn som ständigt klagar

Barn som ständigt klagar gör det för att manipulera sina föräldrar. Det är viktigt att inte ge efter, utan att istället visa både kärlek och tålamod.
Hur man hjälper barn som ständigt klagar
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 09 november, 2022

Det är normalt att barn klagar och protesterar när de inte håller med om något, känner sig obekväma eller vill uttrycka sitt missnöje över en situation. Men även om detta beteende är normalt så kan de använda det som ett sätt att manipulera sina föräldrar. De klagar helt enkelt för att få som de vill.

Problem uppstår när det inte finns någon motivering och protesten används för att undvika ansvar eller som ett sätt att spela offer inför de vuxna. Av denna anledning är det viktigt att vi känner empati med våra barn och förstår att de vid många tillfällen agerar på det här sättet eftersom de inte vet hur de kan gå tillväga på annat sätt. Det är därför vi som föräldrar bör lära dem andra sätt att hantera de saker som gör dem obekväma, stör dem eller misshagar dem.

Varför klagar barn?

I allmänhet klagar barn för att det är deras sätt att uttrycka saker som de inte känner sig bekväma med eller som de inte gillar. Dessutom utvecklas deras personligheter fortfarande och de försöker bekräfta sin identitet.

Det vi måste se upp för är att barnet inte använder klagomål som ett sätt att uttrycka något de inte vet hur man kan göra med andra ord. Till exempel, om ett barn klagar över att behöva gå till en viss plats, då måste vi ta reda på vad som händer för att få dem att känna sig obekväm just där.

Men om barnen ständigt klagar för att manipulera oss, då måste vi som föräldrar ingripa för att lära dem att uttrycka sina känslor på ett annat sätt.

En ung flicka som skriker på sin mamma i snabbköpet.
När klagomål eller raserianfall manifesteras från barns sida får vi inte ge efter för att undvika det obekväma ögonblicket, då kommer denna typ av beteende att öka.

Vad kan vi göra när barn ständigt klagar som ett sätt att manipulera?

Många barn upptäcker att klagandet är en resurs som alltid finns tillgänglig för dem och som de kan använda dagligen. Vi kan se att de använder beteendet för att manipulera oss när det åtföljs av raserianfall och då negativ uppmärksamhet påkallas av omgivningen, ibland som en form av utpressning. Dessa beteenden, om de inte korrigeras i tid, kan öka i intensitet.

Många föräldrar som står inför dessa situationer som kan uppstå offentligt, ger efter för att undvika detta obehagliga ögonblick, men detta förvärrar bara problemet och gör det kroniskt. Barnet kommer att veta att den här resursen fungerar och kommer att upprepa den när som helst för att få vad de vill ha.

Hur man hjälper barn som ständigt klagar

Om dina barn ständigt klagar utan anledning kan du dra nytta av följande tips för att hjälpa dem:

1. Ge inte efter för deras klagomål

När barnen ständigt klagar kan deras föräldrar förlora sitt tålamod och det slutar med att de går med på deras önskemål bara för att slippa lyssna på dem. I det fallet är det bäst att inte ge efter, men att prata med dem som vanligt, för att visa att detta är något som inte berör dig och att ni kommer fortsätta på den inslagna vägen. När du märker att barnet börjar prata med lugn, då kan ni förhandla fram en eventuell kompromisslösning.

2. Håll dig lugn

Även om vissa av våra barns klagomål kan få oss att tappa humöret så kommer detta inte att hjälpa oss. Ditt barn klagar och får utbrott som inkluderar gråt och skrik för att få din uppmärksamhet. Om detta händer bör du undvika att titta på dem och istället ignorera dem. Å andra sidan, om du skäller ut dem för detta beteende genererar du en negativ förstärkning, de förstår då att de har lyckats få din uppmärksamhet.

Det är därför du måste vara lugn men bestämd. Du kan till exempel säga “snälla sparka mig inte för att du gör mig illa, jag gillar det inte och det gör ont”. Om du skriker för att uttrycka din ilska så lär du ditt barn att agera på samma sätt.

3. Visa dem alltid din kärlek

När barn ständigt klagar och får raserianfall kan det även utlösa obehagliga situationer för föräldrarna. I samtliga fall bör vuxna vara nära barnen och vänta på att de ska lugna ner sig. När de gör det kan du krama dem och prata med dem om vad som har hänt. Du måste hjälpa dem att sätta ord på vad de känner och förklara för dem att det finns andra sätt att uttrycka vad som händer med dem.

En mamma som tålmodigt pratar med sin arga dotter.
Det är viktigt att visa empati för barnet, prata om vad som hände och lära dem lämpliga sätt att uttrycka sig. Ilska och skrik från vuxna bekräftar bara barnets beteende.

4. Lär dem att deras känslor är legitima, men att vissa beteenden inte är tillåtna

Barn måste fås att förstå att deras känslor är giltiga, men vad de måste göra är att hitta andra mer lämpliga sätt att uttrycka dem. Det är normalt för dem att känna frustration, ilska, vrede eller missnöje, men de måste yppa dessa på andra sätt för att inte vänja sig vid att klaga och göra sig själva till offer.

5. Visa empati och främja känslomässig hantering

Det är viktigt att vi vet hur vi kan sätta oss i våra barns skor och förstå varför de blir arga och konstant klagar. Det är bäst att prata med dem för att ta reda på hur de känner och tillsammans hitta de ord som är mest lämpliga för att uttrycka de känslor och tankar de har i det ögonblicket.

Det är viktigt att hjälpa barn som ständigt klagar

Många barn vänjer sig vid att klaga som ett sätt att manipulera eller leka offer med sina föräldrar för att uppnå sina mål. När detta händer måste vi agera så att detta beteende inte eskalerar. Vi måste förstå att barn beter sig på det här sättet eftersom de är mitt uppe i lärandet och inte vet något annat sätt genom vilket de kan gå vidare och uppnå sina mål. Det är därför vi framför allt måste visa dem kärlek och mycket tålamod.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.