Effektiva sätt att hantera ditt barns ilska

Effektiva sätt att hantera ditt barns ilska
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 19 november, 2018

I den här artikeln kommer vi att ge dig några tips på hur du bäst hanterar ditt barns ilska.

Barn kan ibland känna sig överväldigade eller frustrerade. Att inte veta hur man hanterar dessa känslor kan få dem att explodera i vredesutbrott.

Majoriteten av barn lider av temperamentsutbrott och vredesutbrott från tidig ålder. Vid tillfällen kan det få dem att uppföra sig aggressivt.

Att identifiera barns ilska är inte särskilt svårt. Ibland tar vi detta beteende som normalt utan att förstå att det kan skapa senare problem.

Här finns några tydliga tecken på när ett enkelt utbrott kan bli mer än en demonstration av ilska.

Hur du identifierar dina barns ilska:

  • De kanske skapar problem i skolan.
  • Deras ilska eller aggression kan skapa problem i familjen.
  • Deras beteende är en fara för dem själva och människor runtomkring dem.
  • Om deras utbrott vara länge kan det bli en konstant försvarsmekanism.
  • Om deras aggression kommer till en punkt där de inte längre kan kontrollera sig själva.
  • Deras beteende stör deras personlighet och hindrar dem från att etablera relationer med andra. De kan även bli uteslutna från aktiviteter som spel och födelsedagar.
Arg flicka

Ilska och lidande

Det har bevisats att ett barns ilska många gånger är ett tecken på lidande. Deras ilska och aggressivitet är försvarsmekanismer från världen och från dem själva.

Första steget i att förstå ett barns ilska är att förstå anledningarna och förhållandena bakom varför barnet beter sig på det viset. Det finns många saker som kan trigga den här känslan. Här är några exempel:

Attention deficit hyperactivity disorder

Fler och fler barn visar symtom på ADHD. Det är barn som är impulsiva och hyperaktiva och som har speciella svårigheter när det kommer till att kontrollera sitt beteende.

“Mer än 50% av barnen som har ADHD visar på utmanande beteende och känslomässiga utfall.

-Vasco Lopes, klinisk psykolog

Att ha dessa symtom behöver dock inte innebära att barnen har ADHD. Det är bra att ställa en diagnos om man misstänker det. Om man har för stort överseende med dem kan det leda till notoriskt och aggressivt beteende.

Ångest

De flesta rebelliska och arga barnen lider av svår ångest som inte har blivit identifierad.

Detta beteende handlar rätt och slätt om kamouflering. Det visar på deras svårighet att hantera stressiga situationer. Det tydligaste tecknet på ångest är när de försöker springa sin väg på grund av den stora rädslan som uppfyller dem.

Trauma eller försumlighet

Resultat av dåligt beteende i skolan eller hemma.

“När barn som har svårigheter inte känner sig säkra hemma, kan de uppvisa hotande beteende i skolan.”

-Dr. Nancy Rappaport, Professor vid Harvard Medical School.

Svårigheter med sensorisk uppfattning

Vissa barn har svårare att behandla sensorisk information av sin omgivande miljö. Om du tror att ditt barn är speciellt känsligt eller omvänt, knappt reagerar på stimulans, kan detta vara ett tecken på svår ångest som gått obemärkt förbi. 

De kan till exempel överreagera på temperaturer eller texturer. Det är viktigt att lösa detta för att kunna hindra problemet från att bli kroniskt.

Autism

Barn som befinner sig i spektrumet för autism kan mycket väl lida av känslomässiga kriser.

Kanske de envisas med en rutin som får dem att känna sig bekvämare. Den här störningen kan påverka barnets förmåga att kommunicera och uttrycka sina känslor.

Arg pappa

Hur hjälper jag mitt barn?

Föräldrarna är naturligt sett de första som kan forma barnens beteenden. Följande är tips på hur du hanterar dina barns ilska:

  • Hjälp dem att känna empati med världen.
  • Få dem att förstå att du kan tillåta alla sorters känslor, fast inte alla sorters beteenden. Detta innebär att de får bli arga, men att de inte bör ta ut sin ilska på omgivningen.
  • Lär dem grunden till hur man hanterar stress. Att utöva fysisk aktivitet, att läsa, att tänka på positiva saker, kan alla verka avslappnande.
  • Lär dem att andas djupt när de blir upprörda.

Sammanfattningsvis bör det sägas att ilska inte bara har att göra med sättet på vilket barnet uppfostras. Vi behöver hjälpa dem att kontrollera sina impulser så att vi kan undvika större problem i framtiden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.