Barn som går i sömnen: Ett vanligt fenomen

Utmattning, stress, ångest, feber och förändringar i den dagliga rutinen kan ofta orsaka sömnproblem. Barn som går i sömnen är vanligt förekommande.
Barn som går i sömnen: Ett vanligt fenomen
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 07 januari, 2020

Barn som går i sömnen börjar oftast med det mellan 4 och 6 års ålder, och det förekommer oftare hos pojkar än hos flickor. Det försvinner oftast under tonåren, men det finns vissa undantag.

Ett barn med somnambulism går inte som en zombie med utsträcka armar, som folk ofta tror. Personen går, sitter, tar på sig, pratar, öppnar lådor och lämnar även hemmet medan han eller hon fortfarande sover.

Vissa forskare har kopplat detta till att nervsystemet ännu inte är fullt utvecklat, men det har inte blivit bevisat. Det står dock klart att det inte är kopplat till emotionella eller mentala problem. Den enda risken som finns med sömngång är eventuella olyckor som barnet kan råka ut för.

Barn som går i sömnen: När händer det och hur länge varar det?

När barn går i sömnen imiterar de ofta saker de har gjort under dagen. Några vanliga handlingar innefattar att ta upp väskan för att gå till skolan eller öppna kylen för ett glas mjölk. När barnet har gjort detta kan det återvända till sängen eller fortsätta sova någon annanstans.

Barn med nalle.

Sömngång uppstår under icke-REM-sömnen, dvs djupsömn. Detta är när hjärnans aktivitet är långsammare och muskelrörelserna minskar. Det är anledningen till varför folk som går i sömnen har ett känslolöst ansiktsuttryck.

Dessa episoder kan vara i bara några sekunder eller i upp till 60 minuter. När ett barn går i sömnen beter det sig som en robot. Barnet mumlar och det enda kommando som det kanske svarar på är att gå tillbaka till rummet. Det underliga är att barnet inte kommer att komma ihåg sina nattliga äventyr efter att ha vaknat.

Vad orsakar sömngång?

För barn som går i sömnen är sömnbrist och utmattning vanliga orsaker, men det finns även ärftliga faktorer, anfall och stimulansmedel som koffein.

Det som händer under sömngång är att hjärnan sover, men kroppen är vaken. Personen utför därför vissa kroppsrörelser utan att hjärnan ingriper. Det finns dock inga specifika diagnostiska studier man kan ta hjälp av med detta problem.

“Att man går i sömnen kan vara en omedveten imitation av de handlingar som utförts under dagen.”

Vilken behandling finns det för barn som går i sömnen?

Att ett barn går i sömnen har oftast inte några negativa konsekvenser, och det försvinner oftast av sig självt. Det kan dock vara värt att förbättra barnets sömn. Det kan också vara bra att ta till förebyggande säkerhetsåtgärder för att se till att barnet inte faller eller råkar ut för andra olyckor.

Om barnet når tonåren och fortsätter gå i sömnen kan man behöva uppsöka en specialist som kan föreslå farmakologiska behandlingar, träning eller terapier baserade på forskning kring insomnia. Tänk på att rökning och alkoholism kan bidra till detta problem.

Barn som sover.

Förslag på hur man hanterar barn som går i sömnen

Det rekommenderas att man inte väcker barnet under de första 5-15 minuterna. Om du gör detta kan du orsaka en panikattack eller ångest. Led hellre barnet tillbaka till rummet så att han eller hon inte skadar sig.

Några förebyggande åtgärder:

  • Ta bort möbler och hinder så att barnet inte skadar sig.
  • Stäng fönster och dörrar. Lämna om möjligt nycklarna på platser där barnet inte når dem.
  • Ge inte barnet medicin om er läkare inte har rekommenderat detta. Att gå i sömnen innebär inte att barnet har en sjukdom.
  • Goda sömnvanor. Hjälp barnet med andnings- och avslappningstekniker, speciellt innan sängdags.
  • Undvik mat som gör att barnet inte kan sova.
  • Förklara för barnet vad sömngång är så att han eller hon inte blir rädd och så att barnet kan kontrollera sitt beteende i framtiden.

Det är ganska vanligt att barn går i sömnen, och det är inte farligt. Det händer då och då, och de flesta barn kommer över det med lite hjälp.

Om det börjar hända för ofta kan ett alternativ vara att notera när det förekommer och försöka väcka barnet 15 minuter innan. Du bryter då barnets sömncykel i hopp om att läget ska förändras. Det viktigaste är dock att man håller sig lugn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.