9 typer av uppmärksamhet du ska förstärka hos barn

Det är viktigt att analysera vilka typer av uppmärksamhet våra barn har svårigheter med för att ge dem rätt stöd. Fortsätt läsa för att ta reda på vilka dessa är.
9 typer av uppmärksamhet du ska förstärka hos barn
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det kan oroa föräldrar att ha barn som mycket lätt blir distraherade, eftersom deras brist på uppmärksamhet hindrar dem från att fokusera på vissa uppgifter. Detta kan leda till att de presterar dåligt i skolan, eftersom de har svårt att vara uppmärksamma och hålla fokus på sitt skolarbete. I följande artikel ska vi titta på vilka olika typer av uppmärksamhet som finns.

Vi ska också gå in på vad du som förälder bör arbeta med om ditt barn verkar vara frånvarande eller mycket lätt blir distraherat. Missa inte den här artikeln!

Olika typer av uppmärksamhet att identifiera hos barn

En av de svåraste funktionerna som vår hjärna kan utföra är uppmärksamhetsprocessen. Nedan ska vi titta på de olika typerna av uppmärksamhet som finns och hur de kan kombineras. Genom att känna till detta kan vi hjälpa individuella barn beroende på vilket område de behöver det mest stöd i.

Delad uppmärksamhet

När vi pratar om delad uppmärksamhet hänvisar vi till hjärnans förmåga att vara medveten om flera stimuli eller uppgifter samtidigt och därmed svara på olika krav från omgivningen. Till exempel att skriva av det som står på tavlan samtidigt som du lyssnar på läraren.

typer av uppmärksamhet: uttråkad pojke vid köksbord

Växlande uppmärksamhet

Växlande, eller alternerande, uppmärksamhet avser den kapacitet vi har att byta fokus för vår uppmärksamhet från en uppgift eller stimuli till en annan. Och att dessutom göra detta på ett smidigt och lätt sätt. Ta som exempel att någon ringer dig när du sitter och utför en uppgift för att fråga dig något. Du tar samtalet och när du är färdig fortsätter du med dina uppgifter med lätthet.

Selektiv uppmärksamhet

Även kallad fokuserad uppmärksamhet. Detta är när vi kan fokusera vår uppmärksamhet på en exakt uppgift eller stimuli, även när andra miljöstimuli är närvarande. Till exempel läsa en berättelse på en bullrig plats.

Kontinuerlig uppmärksamhet

Kontinuerlig uppmärksamhet är förmågan att upprätthålla vår uppmärksamhet över en lite längre tidsperiod. När du till exempel studerar, håller du under en längre tid uppmärksamheten riktad på materialet och dina anteckningar.

Hur fungerar vår uppmärksamhet?

De olika typerna av uppmärksamhet som nämns ovan berättar inte hela historien. Det finns fler typer som kan kombineras med andra typer av uppmärksamhet:

  • Visuell och auditiv uppmärksamhet: Specifikt när vi tar hänsyn till den sensoriska modaliteten.
  • Öppen uppmärksamhet: Når vi fokuserar på källan för vår uppmärksamhet.
  • Dold uppmärksamhet: Vi utför en uppgift, men vår uppmärksamhet riktar sig mot något annat. Dessa två typer av uppmärksamhet förekommer mest i motoriska områden.
  • Frivillig: Vi riktar medvetet vår uppmärksamhet mot något.
  • Ofrivillig: Vi riktar inte medvetet vår uppmärksamhet. Dessa sista två typerna av uppmärksamhet kan vi kategorisera om vi fokuserar på personens attityd.

Nu när vi har tagit upp några av de typer av uppmärksamhet som kan förekomma och hur de kan kombineras, bör vi också notera att förmågan att vara uppmärksam utvecklas när barn växer upp. Dessutom beror uppmärksamheten också på andra faktorer som motivation, miljö, hur barnet arbetar etc.

Typer av uppmärksamhet du bör förstärka hos barn som mycket blir lätt distraherade

Vi har nu tittat på några olika typer av uppmärksamhet, för det är inte så lätt att prata om uppmärksamhet om vi inte vet vilken typ vi hänvisar till. I vanliga fall, när föräldrar oroar sig för sina mycket lätt distraherade barn, fokuserar vi främst på deras kontinuerliga och selektiva uppmärksamhet, utan att inse att de andra typerna av uppmärksamhet också är viktiga, som till exempel växlande uppmärksamhet.

Låt oss titta på ett exempel: Det är inte effektivt att fokusera på en text om vi inte kan läsa den och jobba med texten samtidigt. Vi bör hjälpa barnet att träna på att förbättra denna brist på flexibilitet. Om vi inte övar upp denna förmåga kan det ställa till problem när barnet vill utföra mer komplexa uppgifter, som att skriva en uppsats.

En annan typ av uppmärksamhet som är mycket viktig, förutom kontinuerlig och selektiv uppmärksamhet, är delad uppmärksamhet, eftersom denna typ är nödvändig i många situationer i vårt dagliga liv. Utan delad uppmärksamhet skulle vi inte kunna hälla upp ett glas mjölk och rosta bröd samtidigt.

typer av uppmärksamhet: flicka gör läxor

Av denna anledning är alla typer av uppmärksamhet viktiga. Vi måste ta hänsyn till dem alla när vi försöker hjälpa barn som lätt distraheras. Det är sant att kontinuerlig och selektiv uppmärksamhet är lättast att identifiera för föräldrar som är oroliga för deras barns oförmåga att fokusera. Men sanningen är emellertid att vi behöver arbeta med alla typer.

Om att jobba med olika typer av uppmärksamhet…

Som vi kan se i denna artikel finns det många typer av uppmärksamhet. Hos mycket lätt distraherade barn är det viktigt att upptäcka vilken typ av uppmärksamhet de verkligen har svårt att arbeta med och förstärka den eller dem.

Med den information vi nu har kan vi lättare identifiera våra barns uppmärksamhetsproblem. Detta hjälper oss att kunna förstärka specifika förmågor med olika aktiviteter.

Det är också viktigt att inse ifall vårt barn behöver mer hjälp än vi kan ge dem. Vi kan då kontakta en specialist inom området. Denna specialist kan vägleda oss om hur vi gör för att ta itu med problemet och förbättra situationen för vårt barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Estévez-González, A., García-Sánchez, C., & Junqué, C. (1997). La atención: una compleja función cerebral. Revista de neurología, 25(148), 1989-1997.
  • Soprano, A. M. (2009). Cómo evaluar la atención y las funciones ejecutivas en los niños y adolescentes. Paidós.
  • Villarroig Claramonte, L. (2018). La atención: principales rasgos, tipos y estudio.
  • Sánchez, A., & Pérez, H. (2008). Tipos de atención. Atención en el niño.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.