Att leva med barn är utmattande för kvinnor men inte män, enligt studie

Att leva med barn är utmattande för kvinnor men inte män, enligt studie
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att leva med barn kan vara komplicerat, eller åtminstone tröttsamt. Det verkar emellertid inte som att alla åtar sig föräldraskapet på samma sätt. Nyligen gjordes en studie som visar att det är utmattande för kvinnor att leva med barn, men männen upplever inte detsamma.

Uppdraget att ta hand om barn uppfattas inte likadant av föräldrarna. Inverkan på kvinnan och mannen skiljer sig åt. Detta har konstaterats genom forskning och olika telefonundersökningar.

Studien utfördes av American Academy of Neurology tillsammans med University of South Georgia, och nära 6000 personer deltog. Vad blev slutsatsen? Jo, att barn kan förstöra ens sovschema och att det främst påverkar just kvinnor.

Studie om att leva med barn ledde till kontroverser

I studien deltog både män och kvinnor. De fick frågan hur många timmar de sover med vetskapen om att 8 timmar var idealiskt och att mindre än 6 timmar var otillräckligt. De fick också frågan om hur många dagar de varit trötta under den senaste månaden.

Svaret kompletterades med grundläggande sociodemografisk information: ålder, inkomst, civilstånd, kroppsmasseindex (BMI), träningsvanor, arbetsstatus och antalet barn.

Sömn är viktigt

Det senare betraktades som eventuellt kopplat till sömnbrist. Resultatet kom emellertid att bli kontroversiellt över hela världen.

Bland de vuxna kvinnorna som deltog i studien var barn i hemmet den enda faktorn associerad med sömn. Sannolikheten för minskad vilotid och sömnbrist ökar med 50% per barn i hemmet.

En man som inte vet hur man är en bra pappa är inte en äkta man.

-Maria Puzo, författare

Således har forskningen visat att det finns en koppling mellan att leva med barn och mängden sömn som kvinnor får. På samma sätt har det ett starkt inflytande på hur ofta de känner sig trötta. Mödrarna sa att de kände sig trötta ungefär 15 dagar varje månad, en siffra som minskade om kvinnan inte hade barn.

Tvärtom upptäckte de att pappor inte påverkades på samma sätt av att ha barn. Men enligt forskarna Tara Haelle och Emily Willingham är den nuvarande verkligheten något annorlunda. Mammor sover mer än pappor eftersom de återställer förlorad sömn under dagen medan papporna arbetar.

Att sova bra eller att inte sova bra, det är frågan

Enligt studien handlar det inte om vem som sover mer eller mindre. Frågan handlar om sömnkvaliteten. Vem som sover bättre är därför den viktigaste frågan att ställa. Bristen på data som hänvisar till metoden för denna kontroversiella studie kan inte förbises.

Enligt en studie publicerad av Armando kan mammor sova längre. En liten detalj är dock att de vilar på ett mer fragmenterat sätt. Trots det växande intresset för faderligt engagemang är biologiska skäl det som gör kvinnan mer benägen att gå upp på natten.

Sovande familj

Det är ju den sista aspekten, den biologiska, som skulle vara meningsfull i slutsatsen av studien. Det skulle förklara varför mammor känner sig mer trötta än andra kvinnor som sover samma antal timmar.

Att vakna ofta ger inte en bra sömnkvalitet. När det upprepas flera gånger varje natt får mammor inte den sömn de behöver. Således finns det alltså ingen möjlighet för dem att känna sig utvilade.

Eftersom varje hem är sitt eget universum och varje familj är en värld vill vi veta din åsikt. Vad tycker du om den här studien? Dela med dig om vad du har att säga!

Studien kommer onekligen att tas upp många gånger igen ganska länge.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.