Första hjälpen på små barn - tips till föräldrar

Grundläggande första hjälpen är mycket viktig kunskap för föräldrar med små barn. Beredskap för en olycka bör vara ett krav för alla föräldrar så att de kan hjälpa sina barn i en nödsituation.
Första hjälpen på små barn - tips till föräldrar

Senaste uppdateringen: 08 juli, 2020

En av de viktigaste sakerna du kan göra som ny förälder är att lära dig grundläggande första hjälpen på små barn.

För det mesta är barn inne i sin egen värld och då uppmärksammar de ännu mindre de saker runt omkring dem som kan vara farliga. Deras lekar kan avslutas abrupt av ett fall eller ett skärsår, och situationen kan snabbt spåra ur.

Att veta hur man använder första hjälpen på rätt sätt på ett mindre barn gör att du som vuxen kan lösa situationen på bästa sätt samt se till att skadorna minimeras. Med andra ord kan du fortfarande få ett lyckligt slut även efter en olycka.

Om ditt barn råkar ut för en olycka är det viktig att du håller dig lugn, tänker klart och agerar snabbt och klokt.

Hur man administrerar första hjälpen på små barn

Barn råkar tyvärr ofta ut för olyckor som resulterar i t.ex. bulor, blåmärken, fallskador, frakturer, drunkning, skärsår och skrubbsår, brännskador och insekts- eller djurbett. Några av dessa kan bli mer allvarliga om du inte vidtar lämpliga åtgärder i tid.

Bulor och blåmärken

Dessa är mycket vanliga bland barn och vanligtvis inte särskilt allvarliga. Med det sagt är det ändå bra att hålla ett öga på det drabbade området i ungefär 24 timmar och applicera is och en antiinflammatorisk salva för att minska eventuell svullnad.

Flicka har ramlat av sin cykel

Fallskador – första hjälpen på små barn

Att falla från olika höjder är ditt barns största fiende. Om ditt barn faller är första steget att lugna honom eller henne och kyla ned skadan med lite is inlindad i en duk. Om det inte finns några öppna sår, stryk på ett antiseptiskt medel och vira in området med en enkel linda.

Brutna ben – frakturer

Om du tror att ditt barn kan ha brutit ett ben är det ett par saker du kan kontrollera. Om den skadade kroppsdelen har lite till ingen rörlighet, om svullnad uppstår och om barnet upplever smärta vid beröring har han eller hon troligtvis brutit ett ben. Du bör agera snabbt och lugnt. Applicera omedelbart is i en duk för att minska svullnad och smärta.

Det är viktigt att stabilisera den skadade kroppsdelen genom att spjäla den med något. Du behöver ingen speciell utrustning, använd bara det du har till hands. Robusta pinnar eller en hoprullad tidning och några tygstycken fungerar bra. Ta sedan ditt barn till läkaren så snart som möjligt.

Drunkning

Om du är på ett vattenland eller vid en pool och ditt barn faller i vattnet måste du agera så snabbt som möjligt. Få upp barnet ur vattnet omedelbart och lägg barnet på rygg för att på så sätt öppna upp luftvägarna och ge möjlighet för syre att cirkulera.

När barnet har lugnat ned sig, sätt det upp långsamt och börja torka kläderna. Det hjälper barnet att känna sig tryggt och fridfullt och barnets hjärtfrekvens går tillbaka till det normala.

Kvävning

Om ditt barn kvävs, lägg henne eller honom över knät, med ansiktet nedåt och ge barnet hårda slag mot ryggen tills blockeringen har rensats i luftvägarna.

Skärskador

Barn kan skära sig i nästan alla situationer. Medan en skärskada sällan är särskilt allvarlig kan synen av blod skrämma barnet.

Om ditt barn får ett skärsår, skölj först såret ordentligt med rikligt med rent vatten för att undvika infektion. Om blödningen inte slutar, tvätta det igen med mycket vatten. Torka huden försiktigt och täck över det med en torr och ren trasa utan att röra vid såret.

Brännskador

Behandling av brännskador bör göras snabbt och mycket noggrant. Det första du bör göra är att hålla det skadade området i kallt vatten i minst 5 minuter. Ju värre brännskada, desto längre ska du ha kroppsdelen i vattnet. Du kan använda en behållare med vatten, men rinnande vatten är bäst. Vidrör inte huden.

Experter rekommenderar inte att lägga någon form av salva på såret utan att först prata med en läkare. Täck istället över det drabbade området med en ren, fuktig trasa och åk till närmaste sjukhus.

Första hjälpen-låda

Djur- och insektsbett

Det första du ska göra vid ett insektsbett är att kontrollera om det fortfarande sitter en gadd kvar i såret. Ta i så fall bort den med en pincett. Tvätta sedan huden väl kring bettet. Om ditt barn svullnar upp och får feber är det viktigt att ringa en läkare så snart som möjligt.

Om ett djur biter ditt barn, rengör såret med mycket vatten och sätt press på det i cirka 5 minuter. Torka till sist med en ren handduk.

Det är oerhört viktigt att identifiera vilket djur som har bitit ditt barn. Beroende på vad det är för djur kan ditt barn behöva vaccin, stelkrampsspruta eller motgift, vilket är vanligare i andra länder än Sverige då det kan röra sig om en giftorm eller dylikt.

Första hjälpen-låda för att behandla små barn

Det är viktigt att alltid ha en första hjälpen-låda, särskilt om du ska spendera tid utomhus. Din första hjälpen-låda bör innehålla följande:

Om du måste ge första hjälpen till ett barn är målet att behandla skadan så snabbt som möjligt. Lika viktigt är det att den vuxna håller sig lugn och därigenom får barnet att känna sig tryggt och älskat och att barnet får hjälp att ta sig igenom den skrämmande upplevelsen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.