Intressanta fördelar med att barn kryper

Intressanta fördelar med att barn kryper
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 11 januari, 2019

I dagens artikel kommer vi att diskutera de fördelar som finns med att barn kryper. När vi ser våra barn bli starkare och börja få förtroende för sina rörelser, börjar vi märka att de vill röra sig på golvet själva. Det är då vi börjar längta efter att de ska lära sig krypa.

I vissa fall måste dock föräldrarna vänta på att detta ska ske, detta eftersom deras barn inte vill börja krypa ännu.

Krypning är en viktig del av barnets motorik. Detta är viktigt för att barnet ska kunna skapa det förtroende och den styrka som krävs för att sedan kunna lära sig gå.

Trots detta finns det ingen standardålder för när barn lär sig krypa. Alla barn är olika och lär sig i sin egen takt.

Det kan finnas många olika anledningar till att barn inte kryper. Standardåldern för att barn ska börja krypa är mellan sju och nio månader.

Alla barn går dock inte igenom krypningsstadiet. Vissa barn börjar inte krypa förrän efter att de har lärt sig gå.

Oroa dig inte om ditt barn inte kryper än; det är dock viktigt att följa upp vad som är anledningen till detta.

Om barnet verkar ha andra problem förutom att krypa, till exempel med sina ben eller sin motorik i allmänhet, skulle det vara bra att söka upp en barnläkare.

Stimulansens betydelse för att lära barn krypa

Som vi tidigare nämnde, även om det inte finns något problem med barnets hälsa, är det normalt att vissa barn inte börjar krypa just när detta förväntas. Specialister säger att stimulans från föräldrarna i detta skede kan påverka krypningen märkbart.

Barn kryper

När de blir sex månader gamla börjar de flesta barn att visa tecken på självständighet. De blir rastlösa, reser sig upp och blir mer aktiva.

Det är i detta skede som de oftast börjar krypa eftersom deras motorik börjar vara redo för denna rörelse.

Barn kryper eftersom de vill flytta på sig men inte vet hur man går än. Det kommer från deras önskan om att ta sig till ett visst område som verkar intressant.

Ett barn som inte är motiverat till att börja krypa kommer heller aldrig att göra det. Om inte ditt barn kryper av egen vilja så behöver det lite hjälp. Det behöver känna sig tryggt på ett fast underlag.

Krypning är det första sättet att röra sig utan en vuxens hjälp, men vuxna ger inte alltid barn möjligheten att försöka röra sig själva.

Brist på stimulering och bra träningsförhållanden kan hindra ditt barn från att lära sig att krypa. Det kan också vara så att föräldrarna uppmuntrar sina barn till att istället för att först krypa. Föräldrar kan hjälpa barn att ta små steg genom att erbjuda sina händer som stöd.

Fördelar med att barn kryper innan de går

Även om det är vanligt att vissa barn går utan att någonsin ha krupit, har krypning flera fördelar.

Att krypa uppmuntrar fart, förtroende och beslutsamhet. Krypning är även en del av den evolutionära mänskliga processen eftersom den kräver att båda hjärnhalvorna aktiveras.

När ditt barn kryper lär det sig att koordinera rörelserna i sin hjärna. Andra fördelar med detta är:

  • Uppmuntrar elasticitet i händer och vrister.
  • Stimulerar känseln.
Leende bebis
  • Gynnar balansen
  • Uppmuntrar förstärkningen av matsmältningssystemet
  • Fördelar för synen
  • Skapar styrka i muskuloskeletala strukturen
  • Stärker motoriska förmågan som behövs för att kunna gå
  • Stimulerar motståndet i hjärt- och kärlsystemet

Alla barn är olika och lär sig i sin takt. Det betyder alltså att du inte behöver oroa dig om det tar ett tag för ditt barn att börja krypa.

Om du ser att ditt barn ännu inte har börjat krypa, uppmuntrar vi dig till att stimulera det.

Rikta det mot en leksak, få det att följa efter dig eller ställ det i krypställning.

Du kan också få det att härma dig genom att visa hur man gör när man kryper. Låt det flytta sig var det vill, så länge det är säkert och övervakas av någon.

Oroa dig inte för mycket om ditt friska barn lär sig och utvecklas på sitt eget sätt. Din uppgift är bara att ge det den rekvisita som det behöver.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.