Känner du till tidpunkten när bebisar börjar se?

Känner du till tidpunkten när bebisar börjar se?

Senaste uppdateringen: 07 april, 2019

Har du någonsin undrat när bebisar börjar se saker med sina stora ögon? Du har säkerligen undrat detta flera gånger när du ser på din lilla bebis. Om så är fallet så är du nog intresserad av att veta när bebisar börjar se saker runt omkring dem.

Vår syn spelar en stor roll på hur vi människor uppfattar omvärlden. Synen börjar utvecklas när vi föds och går igenom flera faser. Vi kommer att förklara i detalj hur bebisar börjar se.

När de föds så är det karakteristiskt hos barn att hålla ögonen öppna nästan hela tiden. Det är vanligt att tro att spädbarn försöker utforska den nya världen runt dem, men det är fel. I verkligheten så ser de i stort sett ingenting.

Trots att deras ögon är vidöppna när de föds så kan bebisar inte se någonting. Liksom de andra sinnena så kommer deras syn att utvecklas gradvis och de måste vänja sig vid den lite i taget.

Vad bebisar börjar se den första månaden

Nyfödda barn kan märka av olika kontraster och förändringar i belysningen. De kan t.ex. uppfatta blinkande ljus eller märka av när man tänder ljuset i mörkt rum, då aktiveras reflexen som gör att pupillerna stängs för att inte blinda dem.

När dagarna går så börjar de urskilja figurerna vagt. Mödrarnas ansikten kommer vara en av de första sakerna bebisar börjar se. Utöver vad de ser med sina ögon kommer de att kunna känna av modern med hjälp av beröring, lukt, hennes värme och röst.

När spädbarnen är ungefär två veckor gamla kan de se objekt ca 25 cm bort rätt tydligt. På så vis kan de observera mamman under amning.

Det kommer dock ta runt en till två månader för spädbarn att kunna fokusera bra. På samma sätt så kan de inte se på ett avstånd längre än 30 cm utan att vara korsögda.

blå ögon

Så, när börjar bebisar se på allvar?

Från ungefär andra månaden i bebisars liv så har de kontroll över sin syn, vilket gör det möjligt för dem att fixera blicken på en punkt och se den bättre. I detta stadium kommer de att märka ett speciellt intresse för ljusa färger och saker som lyser.

Innan så kunde de inte skilja på liknande färger utan snarare noterade de kontrasterna mellan till exempel svart och vitt. Under den tredje månaden utvecklas också deras sortiment av färger.

Från den tredje månaden är bebisars syn tillräckligt utvecklad för att märka av fler detaljer, t.ex. knappar på ett plagg eller speciella egenskaper på sina leksaker.

Senare när de är fyra månader gamla kommer barnen till den sista sträckan. Vid denna tidpunkt så utvecklar de gradvis följande förmågor:

  • Följa ansikten och föremål med ögonen
  • Urskilja färger med större precision
  • Se mer i allmänhet
  • Leta efter saker med sina ögon

När de är ungefär sju månader gamla når barnen slutligen sin fulla utveckling när det kommer till synen. Naturligtvis så är det här individuellt för alla bebisar, var och en har sin egen utvecklingstid.

Synen beror inte bara på ögonen

Liksom många andra mänskliga processer beror synen på ”centralen” som hanterar allt vi gör: hjärnan.

Även om barns ögon bildas från den 26:e graviditetsveckan så är deras hjärna inte tillräckligt utvecklad för att bearbeta denna information.

Du måste förstå barnens tillväxt som en helhet, inte bara separata delar. Allt eftersom deras ögon blir fullt utvecklade kommer deras nervsystem att lära sig att upprätta nödvändiga samband för att tolka signalerna.

Dessa förbättringar kan främst noteras i själva koordinationen av ögonrörelsen. Därefter kommer de också att göra bilderna mycket skarpare likaså deras förmåga att tolka dem.

Å andra sidan blir rörelserna i deras rygg- och nackmuskler starkare. Det gör att de kan blicka mot olika ställen.

Det är normalt att de börjar fokusera på sin miljö eftersom de nu kan utforska det när de vill. Detta sker vanligen när de är 10 veckor gamla.

blåögd bebis

Tips för att ta hand om barnets syn

  • Utsätt det inte för solljus under en längre tidsperiod.
  • Utför ögonkontrollerna som barnläkaren föreslår.
  • Efter amning i första sex månaderna bör du se till att införa hälsosamma och näringsrika livsmedel.
  • Klipp dess naglar och se till att det inte skadar sig med sina händer eller att det stoppar föremål i ögonen.

Allteftersom deras ögon blir fullt utvecklade kommer deras nervsystem att lära sig att upprätta nödvändiga samband för att tolka signalerna.

Med hjälp av dessa grundläggande tips kommer du att främja barnets hälsa, vilket gör det möjligt för honom eller henne att undvika problem i framtiden. Från det ögonblicket som barn börjar se så måste vi behandla deras syn för vad den är – ett av människans viktigaste sinnen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.