Undernäring och näringsbrist under barndomen

Lär dig hur du upptäcker och förebygger undernäring och näringsbrist under barndomen, liksom hur man hanterar problemet i tid.
Undernäring och näringsbrist under barndomen
Marta Guzmán

Skriven och verifierad av nutritionisten Marta Guzmán.

Senaste uppdateringen: 05 augusti, 2019

I dagens samhälle är kampen mot undernäring och näringsbrist under barndomen fortfarande viktig eftersom det påverkar livet för miljontals barn runt om i världen. Detta gäller särskilt i fattiga länder och i hem med begränsade resurser.

Det finns dock många myter om undernäring och näringsbrist. Det beror på en kunskapsbrist bland folk i allmänhet.

Tyvärr finns det flera missuppfattningar och fördomar beträffande undernäring och näringsbrist.

Felaktiga uppfattningar om undernäring och näringsbrist under barndomen

Många tror att vara smal är det främsta kännetecknet på undernäring och näringsbrist för ett barn. Men hur smalt ett barn är förutspår inte om han eller hon lider av näringsbrist.

Faktum är att även barn som är överviktiga kan lida av näringsbrist. Så medan det finns en viss korrelation mellan undernäring och låg vikt i de flesta fall är det definitivt inte en regel.

undernäring och näringsbrist under barndomen: pojke tittar uppgivet på sin mat
När ett barns vikt och muskelmassa inte korrelerar som de ska med barnets höjd och ålder kan det vara en indikation på fall av undernäring och näringsbrist.

Vad är undernäring och näringsbrist under barndomen?

Undernäring och näringsbrist uppstår när människokroppen inte tar upp tillräckligt med näringsämnen. Det är ett problem i många länder och regioner med extrem fattigdom. I dessa områden har många inte ekonomiska medel att tillgodose sitt eget och sin familjs näringsbehov.

Viktminskning är inte det enda symptomet på undernäring, och det är inte heller ett villkor för att ställa diagnosen. Det är emellertid något vi behöver titta på när vi tar hand om våra barns hälsa.

Undernäring som sjukdom är kroppens svar på brist på näringsämnen som är nödvändiga för dess optimala funktion vid vitala processer. En hälsosam kost behöver inte bara ha att göra med kvantitet.

Till exempel kan en person konsumera stora mängder mat men samtidigt inte få i sig tillräckligt med protein. I detta fall kan barnets vikt mycket väl vara inom eller till och med över ett normalt intervall. Dock kan han eller hon fortfarande drabbas av symptom på undernäring som anemi.

Orsaker till undernäring och näringsbrist under barndomen

När externa, icke-genetiska faktorer som extrem fattigdom och svält inte är närvarande kan andra faktorer ligga bakom problemet.

Nedan följer en lista över andra möjligheter som kan leda till undernäring under barndomen:

 • Otillräcklig kost: En obalanserad diet som saknat vissa livsmedel som ger kroppen viktiga näringsämnen kan leda till undernäring.
 • Ätstörningar: Anorexi och bulimi kan förekomma i ung ålder, till och med under barndomen.
 • Mag- och tarmsjukdomar: Dessa sjukdomar hindrar korrekt absorption av näringsämnen som finns i livsmedel.
 • Metaboliska sjukdomar: Dessa sjukdomar involverar onormal funktion av de processer som metaboliserar och använder näringsämnen.

När ska jag oroa mig över mitt barns vikt?

Endast en läkare kan avgöra om ditt barns vikt är otillräcklig och upptäcka en eventuell brist på näring. Ditt barns läkare kommer att utvärdera den rätta kroppsvikten för ditt barns höjd och ålder.

Vissa fall av undernäring och näringsbrist kan ge mycket tydliga symptom. De flesta fall är emellertid mindre tydliga med avseende på deras ursprung. Eventuella misstankar om undernäring kan endast bekräftas av en läkare.

Symtom att hålla utkik efter:

 • Huvudvärk
 • Svaghet
 • Yrsel
 • Andnöd
 • Apati
  undernäring och näringsbrist under barndomen: flicka håller sig för pannan

Hur kan jag veta om mitt barn lider av undernäring?

Det bästa sättet att avgöra om ett av dina barn lider av undernäring och näringsbrist är att ta honom eller henne till sina regelbundna kontroller på BVC. En läkare kan genom att genomföra kliniska tester utvärdera ditt barns övergripande hälsa i detalj.

Läkaren kommer också att kunna upptäcka ursprunget till ditt barns symptom. Kom ihåg att anemi, diabetes, hypertyreoidism och andra tillstånd kan vara de bakomliggande orsakerna till undernäringen.

Vikten av att upptäcka näringsbrist och undernäring

Under barndomen spelar näring en grundläggande roll för att barnets kropp ska utvecklas ordentligt.

Om tillståndet får fortgå obehandlat kan det leda till kronisk undernäring. Detta är särskilt allvarligt hos barn eftersom det påverkar den normala utvecklingen av viktiga aspekter av människokroppen.

Det resulterar i ännu fler kroniska problem. Dessa inkluderar fysiska problem i samband med tillväxt och utveckling. Samtidigt medför det mentala problem för barnets optimala intelligens.

Därför är det inte bara barnets hälsa som är i fara vid undernäring och näringsbrist. Det kan också begränsa barnets akademiska prestation och hans eller hennes framtida hälsa och lycka som vuxen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Moskowitz, L., & Weiselberg, E. (2017). Anorexia Nervosa/Atypical Anorexia Nervosa. Current problems in pediatric and adolescent health care47(4), 70–84. https://doi.org/10.1016/j.cppeds.2017.02.003.
 • Amador, M., Bacallao, J., Hermelo, M., Fernández-Regalado, R., & Tolon, C. (1976). Indice energiá/proteína: su utilidad en el diagnóstico de distintas formas de mala nutrición [Energy/protein index: its use in the diagnosis of different forms of malnutrition]. Revista cubana de medicina tropical28(3), 127–132.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.