Öka ditt barns intelligens med Wits-metoden

Öka ditt barns intelligens med Wits-metoden
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Ditt barns intelligens kan stärkas på många olika sätt. En modell har utvecklats av NASA och den är känd som Wits-metoden.

Detta system för inlärning är ett lekfullt verktyg för barn. Det har visat sig öka deras uppmärksamhet, koncentration och minne.

Wits-metoden är baserad på neural återkoppling och feedback som kan registrera barnets hjärnaktivitet, koncentration och uppmärksamhet under utförandet av vissa övningar.

På grund av denna neurala feedback kan systemet upptäcka när barnet koncentrerar sig. Det kan också upptäcka när hon börjar förlora fokus.

Wits-metoden anses vara ett lekfullt verktyg som kan öka ditt barns hjärnkapacitet. Detta kan vara användbart i situationer även utanför klassrummet som när man ska fatta beslut och lösa problem. Det kan också bidra till att förbättra barnets sociala färdigheter.

Låt Wits-metoden hjälpa ditt barns att uppfylla sin intelligens till sin potential

Wits-metoden: barn leker med robot av kartong

Wits-metoden hjälper till att förbättra minnet

Wits-metoden är ett beprövat system som främjar träningen av hjärnan. Det förbättrar också förmågor som uppmärksamhet, koncentration och minne.

Det är en aktivitet som styrs av forskare och utbildade tekniker. De utvärderar, korrigerar och föreslår det slags arbete som barngruppen ska genomföra. Att basera sin verksamhet på neural feedback är det bästa sättet att komplettera de uppgifter som programvaran föreslår.

Den använder ny och lovande teknik. Wits bygger på programvara för att strukturera träningen av hjärnan. Det gör det också till en lekfull aktivitet.

NASA genomförde en studie på skolelever med Wits-metoden under ett helt skolår. Studien fann att efter 10 månaders träning under halvtimme-sessioner uppnådde eleverna en förbättring inom de fem områdena  som blev analyserade: uppmärksamhet, koncentration, minne, motoriska färdigheter och sociala färdigheter.

Enligt studien var uppmärksamhet och minne de förmågor som blev mest förbättrade av Wits-metoden. Eleverna uppmärksamhet blev i genomsnitt 37,47% bättre. Deras minne förbättrades med 35,91%.

Elevernas motorfärdigheter och sociala färdigheter ökade med mellan 21% och 33% i genomsnitt. Motorfärdigheter består av visuell perception, rumslig strukturering och samordning.

Wits-metoden: barn leker med pappersbollar och fläkt

Lärare av elever som har genomgått Wits träning överens om att metoden hjälpte deras barn att koncentrera sig mer. Det hjälpte dem också att fokusera längre och ta itu med uppgifter snabbt.

Kortsiktiga förmåner

  • Ökat minne och koncentration.
  • Ökad problemlösande förmåga och förmåga att fatta beslut.
  • Korrigering av assimilering och beteendeproblem.

Långsiktiga förmåner

  • Upprättande av adekvata studievanor.
  • Förbättrad prestation i skolan.
  • Minskade rastlöshet och impulsivitet.
  • Ökad självkänsla.
  • Eliminering av ångest och stress.
  • Ökad kreativitet.
  • Ökad social kompetens.

Även för astronauter

Detta träningssystem bygger på en teknik som blir använd för att träna astronauter. Astronauterna genomgår träningen eftersom deras jobb kräver hög koncentration och uppmärksamhet.

Denna metod har redan blivit introducerad även för allmänheten. Det testas för närvarande i länder som Spanien.

Wits-metoden är i stor utsträckning till för att förbättra barnets koncentration, uppmärksamhet och minne. Metoden är baserad på träning av hjärnan genomförd under 10 månader med halvtimmeslånga sessioner.

Studier visar att låg- och mellanstadieelever kunde förbättra sina analytiska, kognitiva och kreativa förmågor. Lärare som genomförde denna träningsmetod har sett att deras barn är mindre distraherade i klassrummet.

De utför också de aktiviteter som de blivit tilldelade snabbare än de gjorde innan man började använda sig av metoden.

Denna metod är lämplig för alla i åldern 5 till 95. Därför måste du bara vara intresserad och lita på experterna.

Du ser hur mycket deras kapacitet kommer att öka. Det bästa med Wits-metoden är att det inte finns några poäng och det finns inget slutprov. Det är bara rolig daglig träning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.