Fördelar med sociala medier för tonåringar

Att använda sociala medier på rätt sätt kan vara riktigt positivt för ungdomar när det gäller att utveckla deras kreativitet och sociala färdigheter. Idag ska vi prata om fördelarna med sociala medier för tonåringar.
Fördelar med sociala medier för tonåringar
Natalia Cobos Serrano

Skriven och verifierad av socialpedagogen Natalia Cobos Serrano.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Normalt när ämnet sociala nätverk och tonåringar diskuteras så finns det en tendens att lyfta fram de risker som de utsätts för då de spenderar tid online. Naturligtvis är det sant att denna demografiska grupp är särskilt utsatt för risker då det kommer till att dela med sig av information på internet. Det är dock viktigt att även ta hänsyn till fördelarna med sociala medier för tonåringar, så som de ser ut i deras personliga och sociala liv.

Vad är betydelsen för sociala medier för tonåringar?

Instagram, TikTok, Tumblr, Facebook, Snapchat, och så vidare. Det här är några av de sociala nätverk som mest används av tonåringar idag för att kommunicera med andra. Samtidigt använder de dem som ett sätt att vara närvarande och aktiva i världen.

Faktum är att sociala medier för tonåringar är mycket mer än en plattform eller ett sätt att ansluta till sina vänner. De kan interagera med människor från hela världen och bygga vänskapsband med andra som delar deras intressen. Dessutom är medierna ett sätt att definiera eller bekräfta sin identitet.

Fördelar med sociala medier för tonåringar

Som det spanska ungdomsinstitutet (INJUVE) rapporterar, spelar sociala nätverk en mycket viktigare roll än vad man ofta tror i utvecklingen och utformningen av ungdomars identitet.

Faktum är att profilerna som skapas på sociala nätverk utgör en övning i introspektion. Unga människor observerar, diskuterar och delar sina tankar och känslor med andra. Detta hjälper dem att forma vilka de är och vilken plats de har i världen.

Vilka är fördelarna med sociala medier för tonåringar?

Det råder ingen tvekan om att en av de positiva aspekterna som sociala nätverk erbjuder ungdomar är individens chans till sociala utveckling.

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry indikerar att bland de potentiella fördelarna med sociala nätverk finns förmågan att hålla kontakten med vänner eller träffa nya vänner med gemensamma intressen.

De kan alltså gynna sociala band genom att underlätta skapandet och konsolideringen av vänner. Dessutom kan vi hitta fördelar med sociala nätverk för ungdomar inom andra områden än just vänskap:

  • Vidgad världsbild. Sociala nätverk driver tonåringar att komma ut ur bubblan och sätta bägge fötterna på marken, så att säga. Detta eftersom de inte bara utsätts för olika sätt att tänka utan också för de otaliga verkligheterna som upplevs runt om i världen.
  • Utvecklandet av interpersonella färdigheter. Ungdomar lär sig att kommunicera och skapa relationer utanför deras omedelbara sociala krets.
  • Främjad kreativitet. Tonåringar har tillgång till ett brett utbud av webbplatser, applikationer och resurser inom olika områden. Där kan de utveckla sin kreativitet och till och med få feedback på sitt arbete.
Fördelar med sociala medier för tonåringar
  • Gynnat emotionellt och mentalt välbefinnande. Att kunna uttrycka sig och dela sina känslor med likasinnade hjälper tonåringar att känna sig förstådda och att hitta stöd.
  • Ökad digital kompetens. Det faktum att tonåringar utforskar och surfar på internet dagligen hjälper till med att utveckla deras digitala färdigheter. Detta innebär i sin tur att de är bättre förberedda för att undvika risker och faror online.

Ansvarsfull användning av nätverk

Med detta sagt är föräldrarnas roll i deras barns användning av sociala nätverk viktig, särskilt för att utbilda dem om ansvarsfull och hälsosam internetanvändning. Om ungdomar inte lär sig att använda sociala nätverk ordentligt är det mycket troligt att de inte kommer att kunna dra nytta av dess positiva aspekter.

Slutligen är det tydligt att sociala nätverk spelar en avgörande roll för dagens tonåringar. Som vi har konstaterat varierar fördelarna som sociala nätverk kan erbjuda ungdomar mycket. Den viktigaste av dessa är dock utvecklingen av sociala och kommunikativa färdigheter. Detta är kort sagt nyckeln till det sociala och personliga välbefinnandet för alla tonåringar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.