Varför vetenskap är viktigt för barn

Upptäck varför vetenskap är viktigt för barn, och vilka fördelar utforskandet av hur världen fungerar kan ge till dem under deras utveckling.
Varför vetenskap är viktigt för barn
Pedro González Núñez

Skriven och verifierad av barnpedagogen Pedro González Núñez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Om det inte vore för den vetenskapliga utvecklingen skulle vi idag inte kunna njuta av många av de faktorer som gynnar vårt välbefinnande. Till exempel fjärrkommunikationen som hjälpte oss så mycket under pandemin, eller behandlingsformerna som kan bota komplexa sjukdomar. Därmed är det fastställt att vetenskap är viktigt för barn och för mänskligheten i allmänhet.

Dessutom kan vi, tack vare den kunskap vi har idag, utveckla nya former av lärande. Vetenskapen går framåt och växer dag för dag, precis som hjärnan hos våra barn, och de är nyfikna av naturen.

Lyckligtvis är det lättare (och mer nödvändigt) än någonsin att föra den vetenskapliga världen närmare barnens sinnen. Faktum är att en studie utförd vid University of Ulster har fastställt att redan vid fem års ålder kan barn föreställa sig olika typer av vetenskaper, och vid sju års ålder utvecklar de en subjektiv bild av dem. Så varför inte forma deras bild till en optimistisk sådan?

Om vi drar fördel av deras naturliga benägenhet att lära så är det möjligt att utbilda barn till att bli välinformerade individer med ett välutvecklat kritiskt och logiskt tänkande. Nedan berättar vi mer om varför vetenskap är viktigt – såväl som attraktivt – för barn, och hur man främjar lärandet på ett mer underhållande sätt.

Varför är vetenskap viktigt för barn?

Intresserade barn tittar på ett vetenskapligt experiment.

Vetenskapen anses vara ett huvudelement vid bildningen av barn. Om vi uppmuntrar dem att utforska kan de lära sig mycket mer än bara vardagliga teorier.

Vetenskapen ger dem möjlighet att få en större kunskap om världen

Vetenskapen ger barn en bred bild av hur världen fungerar. Både något artificiellt (som en dator) och något naturligt (som tillväxten av ett träd) kan förklaras tack vare aktuell vetenskaplig kunskap. Den vetenskapliga kunskapsbasen är ett bra verktyg för att ta sig igenom “varför”-stadiet. Detta då varför ännu inte, av frågeställaren, särskiljs från hur.

Förbättrar problemlösningsförmåga

Genom vetenskapen får barn verktygen för att möta utmaningar och lösa problem kreativt, men med en tydlig förståelse för vad de gör.

Vetenskapliga koncept skapar möjligheter för analys, syntes, kritiskt och logiskt tänkande. Allt detta gör att de små kan undersöka mer och bättre, tänka på egen hand och dra sina egna slutsatser.

Utveckla viktiga färdigheter

Vetenskapen förklarar hur liv agerar på det materiella planet. Av denna anledning kan barnen genom att utveckla vetenskapliga färdigheter och kompetenser från barndomen bättre förstå miljön runt dem.

På så sätt blir vetenskapen grunden för observation och experiment. Och det råder ingen tvekan om att barn, medan de upptäcker sin värld, experimenterar och observerar med iver och glädje.

Stimulerar kreativiteten

Vetenskap är också kreativitet, för endast från ett innovativt tillvägagångssätt kan man gå vidare inom vetenskapsområdet.

Genom att lära sig denna disciplin kan barn hitta nya svar på sina frågor och skapa nya frågeställningar genom mer utarbetade hypoteser. Dessutom tillåter det dem att använda sig av begrepp de redan känner till, sin uppfinningsrikedom och sin originalitet för att fokusera på nya kunskapshorisonter.

Ingjuter respekt för naturen

Genom vetenskapen arbetar vi med kunskap och respekt för naturen, då jorden är vårt enda naturliga medel för att överleva och vi måste ta hand om den.

Det är viktigt att de små upptäcker hur mänsklig aktivitet förändrar ekosystemen och orsakar variationer på miljön. På så sätt kommer vi att skapa en miljömedvetenhet i dem som främjar respekt och kärlek till växt- och djurvärlden som omger dem.

Förskolebarn som undersöker naturen.

Vetenskap, ett område med en framtid för barn

Med allt detta sagt kan vi skapa olika strategier så att de minsta barnen blir förtjusta i naturvetenskap, eftersom lärandet inte nödvändigtvis behöver ske på ett formellt sätt. Faktum är att om du ser det som en hobby kan resultaten bli ännu bättre.

Som vuxna kan vi följa med dem på deras upptäcktsfärder i vardagliga sammanhang – vi behöver inte åka på sofistikerade expeditioner. I en damm, till exempel, finns det mycket liv att observera. Därmed får vi möjligheten att förklara allt vi hittar där, från vikten av mikroorganismers liv till behovet av vatten för vårt liv på denna värld.

Vetenskap är viktigt för barn eftersom det gör det möjligt för dem att förstå allt som händer omkring dem. Varför är trädens löv gröna? Hur rör sig en bil? Hur flyger fåglar? Allt detta har upptäckts tack vare den vetenskapliga metoden. Så låt oss fortsätta att investera i vetenskapsbaserad undervisning och lärande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fernández-Vidal, S. (2015). El Universo En Tus Manos. Barcelona: Editorial La Galera.
  • Silver, A. & Rushton, B. S. (2008). Primary-school children’s attitudes towards science, engineering and technology and their images of scientists and engineers. International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education; 36(1): 51-67
  • Moreno, J. La importancia de fomentar la ciencia en niñas y niños. Universidad de Costa Rica. [Internet] Disponible en: http://epm.iip.ucr.ac.cr/index.php/post=680/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.