Vad är så speciellt med Montessorimöbler?

Montessorimöbler är en annan aspekt inom undervisningsmetoden som utformats av Maria Montessori, och dess främsta mål är att främja autonomi.
Vad är så speciellt med Montessorimöbler?

Senaste uppdateringen: 18 april, 2023

Montessoripedagogik återspeglar en respektfull föräldrastil som försöker låta barn spela huvudrollerna i sitt eget lärande. I det här fallet definieras inte utforskning och upptäckt av standardiserade milstolpar. Montessorimetoden tar snarare hänsyn till varje individs speciella takt. Det tillämpas både i skolan och hemma och kräver en miljö som passar barnens behov. Med det i åtanke vill vi i följande artikel berätta mer om Montessorimöbler.

När det kommer till detta pedagogiska förhållningssätt är det viktigt att välja rätt möbler för lärorummen. Även om det kan verka vara ett litet och obetydligt beslut så har designen av möblerna som finns runt barnen en betydande inverkan på deras utveckling. Montessorimöbler är ett intressant sätt att förbättra barnens autonomi och dessutom förbättra deras välbefinnande.

Principerna för Montessorimetoden

Innan vi pratar specifikt om Montessorimöbler är det viktigt att känna till de grundläggande principerna för denna undervisningsmetod som utarbetats av den italienska doktorn och utbildaren Maria Montessori . Fem av de viktigaste pelarna inom denna pedagogik är följande:

  1. Spontana upptäckter: Barn skaffar sig kunskap från de upptäckter de gör genom sina lekfulla upplevelser, sina förnimmelser och sinnen.
  2. Vuxna som guider: Till skillnad från andra pedagogiska metoder så föreslår Montessori att man inte längre ser vuxna som auktoritära och idealiserade figurer utan ser dem som observatörer och guider.
  3. Positiv utbildning: Bestraffningar och hot ersätts av positiv förstärkning.
  4. Samarbete: Klassrummen består av barn i olika åldrar, vilket underlättar samarbete i lärandet.
  5. Förberedd miljö: Utrymmena ska underlätta barns tillväxt och autonoma utveckling.
Ett förskolebarn tar böcker från en hylla.
Montessorimöblernas former, storlekar och material är designade för att ge barn frihet, vilket bidrar till en hälsosam fysisk och kognitiv utveckling.

Montessorimöbler?

Förutom att vara vackra är Montessorimöblerna funktionella. Estetiken är mjuk och minimalistisk medan designen är fokuserad på att barn ska kunna använda den självständigt, utan ingripande eller övervakning av någon vuxen.

Det betyder att ett barnrum eller ett skolklassrum som är möblerat med Montessorihyllor, -stolar, -bord eller -sängar representerar ett säkert och bekvämt utrymme för barn. Det som är intressant här är att möblerna anpassar sig efter barnens behov och inte tvärtom.

Allt är inom räckhåll för de små

En av de viktigaste fördelarna med Montessorimöbler är att barn kan använda dem på egen hand och därmed känna sig mer självsäkra. De kan till exempel ta boken de är intresserade av från sitt bibliotek utan att kräva hjälp av en vuxen, sitta bekvämt i sin lilla stol och till och med hänga av och på kläder ur garderoben.

”Barns största instinkt är just att frigöra sig från den vuxna.”

– Maria Montessori –

De bidrar till välmående

Det faktum att barn inser att de är kapabla att utföra små rutinuppgifter självständigt gör dem lyckligare. Det gör oss alla glada att känna tilltro till vår egen förmåga! På så sätt ökar barns självkänsla avsevärt med möbler som inte genererar frustration eller känslor av inkompetens.

En lärare som sitter vid ett litet bord med förskolebarn som leker med Montessorileksaker.
Montessorimöbler erbjuder sinnesro för föräldrar och lärare eftersom de inte behöver vara ständigt på beredskap om att ett barn ska råka ut för en olycka.

De uppmuntrar frihet

Vi vet att barn är naturligt nyfikna och utforskare. Världen är en plats att upptäcka och allt är ett potentiellt fynd. Utbildningsmetoden Montessori är ett utmärkt verktyg som låter barn utföra små aktiviteter med total frihet. Det är en konstruktion med ledstänger och trappsteg så att de kan borsta tänderna utan hjälp eller hjälpa till med kökssysslor, bland annat.

De är säkra

Eftersom de är skapade speciellt för barn, är Montessorimöbler gjorda av säkra material som är behagliga att ta på. I allmänhet är de gjorda av trä, och hörnen eller spetsarna är rundade för att förhindra olyckor.

På grund av den anpassade höjden på varje möbel reduceras risken för att falla eller skadas till ett minimum, eftersom barn inte behöver klättra för att nå ett föremål av intresse. Samtidigt kan barn öppna och stänga dörrarna utan att skada sig.

Montessorimöbler hjälper till att skapa utrymmen för tillväxt och uttryck

Generellt sett är att välja Montessorimöbler för klassrum och hem en åtgärd som i hög grad gynnar barns sunda tillväxt. Dessutom underlättar det kreativiteten och förbättrar bildandet av god självkänsla. Det är också en källa till fysisk och kognitiv stimulans.

Samtidigt ger denna möbel större trygghet för föräldrar eller lärare, eftersom de inte behöver oroa sig för att barn ska skada sig. Detta leder till mindre efterfrågan från dem och gör att vuxna får mer tid för sina egna uppgifter och aktiviteter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Britton, L. (2000) Montessori Play and Learn. The Random House Group, Londres.
  • Poussin, C. (2017). Montessori explicado a los padres. Plataforma editorial: Barcelona.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.