Skillnader i hjärnan hos pojkar och flickor

Skillnader i hjärnan hos pojkar och flickor
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Män är från Mars och kvinnor är från Venus. Denna fras populariserades av en psykolog som gjorde karriär på skillnaderna i hjärnan hos pojkar och flickor.

Denna metafor illustrerar temat för dagens artikel: det finns skillnader i hjärnan hos pojkar och flickor som slår fast deras fysiska, psykologiska och beteendemässiga utveckling.

Till och med innan födseln har pojkar och flickor en serie hormonmässiga och genetiska skillnader som slår fast stora eller medelstora skillnader, såsom storlek, hårtyp, ögonfärg, kön, empatinivå, fysisk motorik, med mera.

Skillnader har även upptäckts i neurovetenskapliga studier som visar mönster som kan hjälpa föräldrar och lärare att veta varför pojkar och flickor agerar som de gör.

Men hjärnan är flexibel och i konstant utveckling. Så även om pojkar i princip belönats med en uppsättning färdigheter och flickor en annan kan dessa skillnader balanseras under livets gång.

Hjärnskillnader: pojkar

Studier har visat att pojkar tenderar att ta sina första steg snabbare och bättre hantera sig själva i omgivningen. Därför är de mer kompetenta när det kommer till lekar som involverar placering av block eller att bygga.

Pojkbebisars hjärnor har höga nivåer av testosteron, jämförbart med en man i 25-årsåldern. Denna höga närvaro av testosteron ansvarar för maskuliniseringen av hjärnan. Det betyder kort sagt större användning av den högra hjärnhalvan, som är kopplad till logiskt tänkande.

Louann Brizendine – som har doktorsexamen i neurobiologi, är neuropsykiatriker samt professor vid Harvard Medical School – har publicerat två böcker som förklarar skillnaderna. Hennes forskning har avslöjat att:

  • Pojkar tenderar att stimulera sig själva emotionellt snabbare än flickor. Så snart de blir upprörda har de dessutom svårt att lugna ned sig.
  • Pojkar bibehåller inte ögonkontakt och fixerar inte blicken på folks ansikten lika länge som flickor. Istället visar de mer intresse för föremål som rör sig, geometriska former, leksaker.
  • De verkar mer intresserade av tävlingsinriktade spel snarare än samarbetsmässiga spel. Därför föredrar de att spela upp låtsaskrig, fotboll eller datorspel istället för att leka skola eller andra lekar där det inte finns något “pris” eller där vinnarna och förlorarna inte tydligt definieras.
Flickor leker i gräset
  • I ett experiment roterade pojkar mentalt bilder av föremål med två sidor av hjärnområdet för rymdmässig rörelse, som ligger i parietalloben. Samtidigt använde flickor endast ett område av hjärnan för att utföra denna uppgift.
  • Under ungdomsåren får pojkar tidigare och större intresse av sex – ett ämne som verkar kräva all deras uppmärksamhet. Detta på grund av de höga testosteronnivåerna i hjärnan.
  • Under ungdomen blir pojkar inte bara uttråkade, utan uttråkade på grund av att belöningscentret i hjärnan jobbar långsammare. Det leder till att de blir mindre känsliga för stimuli.

Hjärnskillnader: flickor

Forskare från National Institute of Health genomförde en resonansstudie av 500 barn. I denna studie etablerade man att trots att pojkar och flickor i princip visade upp likvärdiga matematiska förmågor hade flickorna större förmågor när det kom till minne och språkbruk.

Flickor hade även bättre koppling mellan de båda hjärnhalvorna, vilket gör det enklare att socialisera. Av denna anledning tenderar de att säga ord tidigare än pojkar.

Studerande flicka

Studien från Harvard Medical Schools professor summerar dessa fynd från neurovetenskapen, och lägger fram att flickor:

  • Visar intresse för ögonkontakt och att titta på ansikten så snart de fötts.
  • Flickor värderar även emotionell kontakt, smekningar, att skämma bort samt uppmärksamhet från omgivningen. De valideras även av denna interaktion. Baserat på dessa stimuli kommer de tidigt i livet slå fast huruvida de är älskade, uppskattade eller bortstötta. Redan vid denna punkt ser vi emotionella skillnader i hjärnan hos pojkar och flickor.
  • Flickor har förmågan att läsa ansikten och känna igen tonlägen. Med en liten förändring i mammans röst kommer de därför veta om hon gillar eller inte gillar ett visst beteende. Pojkar föds inte med denna förmåga. När de blir tillsagda måste föräldrar därför vara mer empatiska och tydliga.
  • Eftersom hjärnbalken i hjärnan är större hos flickor än pojkar har de bättre simultanförmåga och kan axla olika ansvar utan att överväldigas.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.