Höga oxytocinnivåer hos nyblivna föräldrar

Höga oxytocinnivåer är något som ofta kan kopplas till bandet mellan nyblivna mödrar deras barn. Men vad gäller för nyblivna fäder? Du ska också få lite information som kanske överraskar dig.
Höga oxytocinnivåer hos nyblivna föräldrar
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

I dagens artikel ska vi titta närmare på huruvida ankomsten av ett barn leder till höga oxytocinnivåer hos nyblivna föräldrar. Oxytocin är kärleks- och lyckohormonet. Därför är det ganska naturligt att nyblivna mödrar upplever en ökning av sina oxytocinnivåer när de håller sitt nyfödda barn.

Faktum är att den största frisättningen av oxytocin sker under förlossning och amning. Detta beror på att det verkar som ett ångestdämpande medel som främjar ett emotionellt och affektivt band mellan mamman och hennes barn.

Men gäller det då inte båda föräldrarna? Kan inte pappor också uppleva en ökning av oxytocinnivåerna när deras barn föds? I den här artikeln ska vi besvara dessa intressanta frågor.

“När du blir förälder inser du att kärlek kan vara för evigt”.

-Anonym-

Oxytocinnivåer hos nyblivna föräldrar.

Förändringar hos föräldrarna efter barnets födelse

Föräldrar blir omedelbart kära i sina nyfödda barn; det är detta som är kärlek vid första ögonkastet. Och ämnet oxytocin är kopplat till denna känsla. Idag vet vi att detta hormon är direkt relaterat till den koppling föräldrar har med sina barn, och även romantiska kopplingar hos nyförälskade.

“Födseln är den enda blinddejten där du vet att du kommer att möta ditt livs kärlek”.

-Anonym-

Det har gjorts många undersökningar om detta ämne, men de flesta fokuserar på hormonella, fysiska och neurologiska förändringar hos mödrar, under graviditeten och efter födseln. Men idag förekommer även studier över de förändringar som fäder också upplever under denna fas.

En studie utförd vid Yale University (USA) och Bar-Ilan University (Israel) ledd av psykologen och neurologen Ruth Feldman, visar att när deras barn föds, upplever fäder en liknande aktivitet i hjärnan som mödrar.

Höga oxytocinnivåer hos nyblivna föräldrar

Enligt Ruth Feldmans undersökning upplever alltså många nyblivna fäder en ökning av oxytocinnivån på samma vis som mödrar.

Detta är dock inte något som händer med alla fäder. Faktum är att det bara förekommer hos de fäder som är känslomässigt involverade i sina barns uppväxt, förutsatt att deras roll är som den främsta vårdgivaren. I många länder är det dock mycket vanligare nuförtiden än det var förr.

Oxytocin hos fäder.

Eftersom mödrar är biologiskt förberedda att svara på sina barns krav, utsöndrar deras hjärnor av en naturlig anledning stora mängder av detta “kärlekshormon”. Men också fäder kan uppleva detta. Men som vi nämnde så sker detta huvudsakligen så länge de upprätthåller fysisk och emotionell kontakt med sitt barn.

“Föräldraskap bygger på förhållandet mellan barn och deras föräldrar under deras första levnadsår. Kärleken som en mamma känner för sina barn är en återspegling av den kärlek hon fick när hon var barn. Den kärlek som en far känner för sina barn är en återspegling av den kärlek han fick när han var barn. Vi lär oss att älska under barndomen “.

-John Bowlby-

Om oxytocinnivåer och de emotionella banden mellan nyblivna föräldrar och deras barn

Detta är viktigt att det skapas starka och sunda band mellan föräldrar och deras barn. För att uppnå detta är det mycket viktigt att krama, pussa, vara uppmärksam på och ha fysisk kontakt med dina barn. Det handlar om att du måste du visa dina barn hur mycket du bryr dig om dem, och de behöver veta att din kärlek är ovillkorlig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Feldman, R. (2012). Oxytocin and social affiliation in humans. Hormones and behavior61(3), 380-391.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.