Mozarteffekten - Myt eller fakta?

Mozarteffekten - Myt eller fakta?
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Mozarteffekten är teorin att Wolfgang Amadeus Mozart komponerade musik som bidrar med olika fördelar för människor och bebisar. Men till skillnad från vad många tror påverkar inte Mozarteffekten barns intelligens.

Mozarteffekten är bara en myt: musiken har inte någon som helst påverkan på småttingarnas sinnen.

Så vilka är, enligt myten, fördelarna med att lyssna på den österrikiske kompositören och pianisten?

Varför Mozarts musik?

Wolfgang Amadeus Mozart var ett väldigt begåvat barn som började komponera när han bara vara 5 år gammal. Han var framförallt framgångsrik med violin och tangentbaserade instrument.

Under hans korta men framgångsrika liv (1756 – 1791) komponerade det musikaliska geniet över 600 högt uppskattade stycken.

Vetenskapliga studier har i många år försökt bevisa att hans skapelser har ett värde utöver det musikaliska. Det var så Mozarteffekten föddes som “vetenskaplig” teori.

Mozarteffekten och stimulansen för bebisar

Många spekulationer och undersökningar påbörjades 1991 efter publiceringen av en bok. Man slog till slut fast att Mozarts musik är unik i sitt antal slag per minut, sin höga frekvens och många andra aspekter.

Därför skulle Mozarts musik enligt studier positivt stimulera bebisars känslomässiga utveckling.

Påverkar mozarteffekten dina barn?

Mozarts stycken, speciellt den populära K4888, skulle ha terapeutiska fördelar under de första månaderna och åren av ett barns liv.

Att lyssna på Mozart sades aktivera flera områden i hjärnan, samt främja uppmuntran, glädje, positivitet och väcka musiksmaken i ung ålder.

Slutsats

Mozarteffekten blev inte bara viral, utan var även ett stort bedrägeri. Teorin skyddades av idén att något så sublimt som musik kunde påverka ett barns intelligens eller IQ.

Teorin kan ha fått hjälp av det eviga mänskliga behovet att omvandla varje ny idé till en handelsvara. Mozarteffekten fick såklart Mozarts musik att börja spelas i många hem.

Mozarteffekten – myt eller fakta?

Idén att Wolfgang Amadeus Mozarts musik eller någon annan kompositör påverkar intelligensen och koncentrationen, eller aktiverar områden i hjärnan som styr motorriken eller underlättar bebisarnas inlärningsprocess, är helt enkelt inte sann.

Barn som ler

Om du vill ha intelligenta, friska och glada barn, stärk din relation med dem. Prata med dem, sjung för dem, ta del av deras lekar.

Vi rekommenderar att du tar dina barn på en promenad för att upptäcka världen, och att du ger dem nya föremål och leksaker med ljusa färger.

Läs sagor, hitta på berättelser, håll om dem och visa att du älskar dem. Det är allt som behövs.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Campbell, D. (1999). Efecto Mozart. Ediciones Urano.
  • Ordoñez Morales, E., Sánchez Reinoso, J. S., Sánchez Maldonado, M. M., Romero Haro, C. E., & Bernal Iñiguez, J. D. (2011). Análisis del Efecto Mozart en el desarrollo intelectual de las personas adultas y niños. https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/8378
  • Mata Calderón, M. G., & Polanco Bravo, C. P. (2016). Efecto Mozart en Prematuros (Bachelor’s thesis, Universidad del Azuay). http://201.159.222.99/handle/datos/4999

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.