Fördelar med rytmisk gymnastik för barn

Rytmisk gymnastik är en övning för hela kroppen. Visa barnen några videoklipp med denna sport och fråga dem om de vill pröva. De kanske hittar sin nya passion i livet!
Fördelar med rytmisk gymnastik för barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 07 april, 2019

Rytmisk gymnastik är en kombination av dans och balett där det även ingår akrobatik och användandet av ribbor, bollar och hula-hoppringar.

Även om många människor tvivlar på utövandet av rytmisk gymnastik i tidig ålder finns det många fördelar med denna aktivitet.

Det kanske inte är en av sporterna som du tänker på i första hand när du väljer sport för ditt barn, men du borde ha rytmisk gymnastik som ett alternativ.

Generellt sett bör barnen vara minst sex år gamla för att delta i rytmisk gymnastik. Om de börjar delta tidigare kan de ha svårt med de grundläggande rörelserna som krävs för sporten.

Vid sex års ålder börjar rumsuppfattningen utvecklas hos barn och de har också fått bättre kontroll över sin kropp.

Rytmisk gymnastik är en aktivitet som passar både pojkar och flickor även om den mestadels utövas av kvinnor världen över. Man kan träna individuellt eller kollektivt – antingen i par,  som trio eller i grupp om fyra eller fem.

Fördelar med rytmisk gymnastik för barn

Rytmisk gymnastik är en krävande sport och den har följande fördelar för barn:

1. Rytmisk gymnastik ökar konditionen och vigheten

Om du har sett rörelserna som utövas vid rytmisk gymnastik så vet du vad vi menar. Övningarna kräver svåra rörelser som testar barnens vighet och hindrar densamma från att avta med åren.

Styrkan som krävs för att utöva denna sport gör musklerna starkare. Den rytmiska gymnastiken ser också till att förbränna kalorier och öka ämnesomsättningen, matlusten och behovet av vila.

flicka utövar gymnastik

2. Kopplar barn till kroppen och omgivningen

Förutom de fysiska egenskaperna läggs stor vikt på det konstnärliga utförandet. Barnen är fullt medvetna om rörelserna de utför och känner sig hemmastadda och på rätt plats i rätt tidpunkt.

Det konstnärliga utförandet förbättrar barnens kroppshållning och balans. Genom att träna balansen och förbättra kroppshållningen minskar risken för skador.

3. Ökar koncentrationen

Det är inte bara barnens fysik som förbättras med rytmisk gymnastik. Det är en sport som kräver planering i förtid och barnet kan inte försumma detta.

Planeringen leder till att både minne och uppmärksamhet förbättras. Det är utan tvekan en sport där du använder hela kroppen.

Före sex års ålder har barn svårt med de grundläggande rörelserna som krävs för denna sport. Vid sex års ålder börjar rumsuppfattningen utvecklas hos barn.

4. Förbättrar koordinationen

Musiken spelar en viktig roll i den rytmiska gymnastiken och barnen kommer att befinna sig i en situation som kräver att de koordinerar sina rörelser i takt till musiken.

5. Förbättrar livskvalitén

Fördelarna med rytmisk gymnastik, som vi beskrivit i texten ovan, kommer att få barnen på bättre humör. Förutom att barnen är aktiva hjälper träningen också dem att förbättra sitt kroppsmedvetande och få bättre självkänsla.   

Barnen kommer att samarbeta med kamrater och lärare. De kommer att lära sig att värdesätta teamwork, ömsesidigt stöd och roliga gruppaktiviteter.

gymnast

Kritik mot rytmisk gymnastik

Förutom fördelarna måste vi också ta i beaktande de motargument som vissa personer har mot rytmisk gymnastik. Även om den generella regeln hänvisar till att barn börjar med gymnastiken först efter fyra års ålder anser många att det fortfarande är för tidigt.

Den viktigaste diskussionen har att göra med kraven som sporten har på de yngre barnen. Detta omfattar både de fysiska kraven med svåra och riskfyllda rörelser men även den mentala delen: barnen ska komma ihåg och koordinera svåra steg.

Gymnastiken har också förknippats med fysiska problem såsom försenad mens. Studier som har utförts på elitidrottare de senaste årtiondena har bekräftat dessa besvär hos rytmiska elitgymnaster. Förskjuten mens är en av många skador som drabbar idrottare.

Att tävla och stå inför en jury kan vara svårt, och ännu svårare kan det naturligtvis vara om de inte får de antal poäng eller reaktion som de önskat.

Naturligtvis beror allt på vad som krävs av barnen som utövar sporten. I denna och andra fysiska aktiviteter under barndomen bör tonvikten läggas på utveckling av barnets kompetens genom lek.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.