Fördelar med taekwondo för barn

Fördelar med taekwondo för barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 15 februari, 2019

I den här artikeln kommer vi ta upp olika sociala, fysiska och psykologiska fördelar med taekwondo för barn. Denna disciplin kräver uthållighet, och lär ut grundläggande värderingar.

Till skillnad från vad många tror så är det inte en våldsam eller aggressiv sport. Det krävs inte heller mycket styrka för att praktisera den.

Som med många andra sporter utvecklar denna koreanska kampsport kroppens fysiska förmågor.

Taekwondo är också en väldigt teknisk disciplin som lär barn att kontrollera kroppen. Det ger en komplett fysisk och mental träning.

Vad är taekwondo?

Denna kampsport baserar sin filosofi på artighet, integritet och självkontroll.

Taekwondo är en tusen år gammal kampsport från Korea. Den använder olika tekniker med hjälp av händerna, fötterna, armbågarna, knytnävarna och även knäna. Den involverar även personligt självförsvar.

Det finns även andra fördelar med taekwondo. Utöver de fysiska och tekniska färdigheter som tagits upp ovan, representerar taekwondo en hel filosofi baserad på principer som artighet, integritet och självkontroll.

Det är en av de mest välkända och spridda kampsporterna. Det uppskattas att över 30 miljoner människor praktiserar taekwondo i över 144 länder.

Taekwondo har blivit en olympisk sport. Den började som uppvisningssport i Seoul 1998. De första olympiska tävlingarna hölls vid spelen i Sydney 2000.

Utrustning som behövs för att praktisera taekwondo

För att praktisera denna sport behöver man en Dobok. Denna dräkt består av ett par byxor och en jacka. Det är även viktigt att man har på sig en Ti, ett bälte som indikerar personens grad.

Pojkar som tränar taekwondo.

Vid sparring använder man polypropen-handskar och benskydd. Det krävs dessutom munskydd och suspensoar.

Beroende på vilken nivå man befinner sig på kan man också ha på sig en hjälm, bröstskydd, hakskydd och underarmsskydd.

Fördelar med taekwondo

Taekwondo för med sig många fysiska fördelar, men även olika färdigheter som främjar barnens uppfostran.

Denna sport kan bli till en livsstil för dem som praktiserar den. Den är ett instrument för att uppnå fysisk och mental balans.

Taekwondons mål är att förbättra människans färdigheter och att hjälpa barn att utveckla värdefulla vanor och lärdomar för livet.

Fysiska fördelar

  • Förbättrar muskelstyrkan och den kardiovaskulära uthålligheten.
  • Ökar elasticiteten, smidigheten och flexibiliteten.
  • Främjar koordinationen och balansen.
  • Ger dig en större kontroll över din kropp. Då detta uppnås genom grundläggande rörelser men på en teknisk nivå så kommer detta förbereda barnen för mer avancerade aktiviteter i framtiden.

Psykologiska och sociala fördelar med taekwondo för barn

Taekwondo främjar även barnens karaktär. De som har höga energinivåer kommer bli mer medvetna om sina kroppar och sin omgivning.

Även de blygaste och mest introverta barnen kommer få mer självförtroende, bättre självkänsla och större initiativförmåga.

  • Förbättrar koncentrationen och disciplinen.
  • Genom att bemästra kroppen kommer de få bättre självkänsla och självförtroende. De kommer även att lära sig att interagera mer effektivt med sin omkringliggande miljö.
  • De lär sig viktiga värderingar som ärlighet, lojalitet, teamwork och respekt.
  • Det är en möjlighet att lära barnen om kulturer. Genom taekwondo får barnen ta del av traditioner och tankesätt som skiljer sig från deras egna. De lär sig dessutom tolerans och solidaritet.
Fördelar med taekwondo

Några taekwondo-tips

Denna disciplin skapades ursprungligen för strid, men det är inte en aggressiv sport. Taekwondons grundläggande träning är baserad på självförsvar och inte attack.

Målet med denna sport är även att de som praktiserar den ska känna mental frid. Det är dessutom ett bra sätt att behandla barn med ADHD.

Den ideala tidpunkten att börja med denna sport är vid 4 års ålder. Det är bäst att börja tidigt eftersom taekwondo är fördelaktigt i det långa loppet.

Förändringarna kommer inte uppstå direkt, utan det krävs tid, träning och uthållighet för att bemästra teknikerna och förbättras.

Det är därför viktigt att föräldrarna hjälper till. De måste påminna barnen om deras värderingar, ansvar och uppgifter samt uppmuntra dem och ge dem stöd.

Det viktigaste är att barnen uppskattar aktiviteten och att de anstränger sig under träningen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.