Fördelar med byggleksaker i klassrummet

Barn i alla åldrar uppskattar alltid byggleksaker i klassrummet. Inte bara är de mycket roliga utan de är också pedagogiska och lär barnen många värdefulla konceptuella färdigheter.
Fördelar med byggleksaker i klassrummet
Azucena Fernández

Skriven och verifierad av läraren Azucena Fernández.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Barn älskar när det finns byggleksaker i klassrummet. De skapar och använder sin fantasi genom att sätta ihop bitar och ta isär dem igen. Användningen av dessa leksaker i klassrummet lär barnen hur man löser problem och att börja om när det behövs.

Trots att svårighetsgraden och uppgifternas karaktär kan förändras gillar barn i nästan alla åldrar att arbeta med byggleksaker och att experimentera med nya material. Barn som är bara ett år gammla gillar att ordna klossar och till och med tonåringar kan tillbringa timmar helt absorberade i den här typen av aktivitet. Och för dem är det bara en “lek”.

Dessutom kan byggleksaker hjälpa barn att utveckla ett antal färdigheter. Vi kommer att belysa några av dessa här nedan.

Att leka med byggleksaker utvecklar finmotoriska färdigheter

Finmotoriska färdigheter är förmågan att använda de små musklerna i händer, handleder och fingrar. Vi använder dessa färdigheter för att plocka upp och manipulera saker eller skriva, bland mycket annat.

Yvonne Caldera är en specialist inom mänsklig utveckling och familjeforskning. Tillsammans med sina kollegor utförde hon en studie som har varit mycket signifikant.

De observerade 51 barn i förskoleåldern när de började leka med byggleksaker och de upptäckte ett mönster. De såg att de barn som visade ett större intresse för att bygga saker skapade mer sofistikerade strukturer.

Dessa barn visade även upp en bättre spatial förmåga och rumsuppfattning när de tog standardiserade tester.

Att leka med byggleksaker ger en bättre rumsuppfattning

Samma mönster har rapporterats i andra studier av bland annat Oostermeijer år 2014. Det verkar som att barn med mer avancerade rumsuppfattningsförmågor är mycket motiverade att bygga med byggleksaker i klassrummet. Dessutom finns det goda skäl att tro att byggleksaker påverkar barns utveckling positivt.

En experimentell studie visade nyligen effekterna av konstruktiv lek med en blockleksak; den typ av lek där barn bygger en struktur från en modell eller från en uppsättning instruktioner.

En grupp med 8-åriga barn deltog i studien. De genomförde 5 sessioner med strukturerad lek med blockleksaker som varade i ca 30 minuter per gång. Därefter visade alla barn en förbättring i mental och kognitiv flexibilitet.

Vidare visade skanningar av hjärnan förändringar i hur de behandlade spatial information. Barn i en kontrollgrupp visade inte dessa förändringar (Newman, 2016).

Strukturerad lek med byggleksaker i klassrummet kan förbättra kognitiv flexibilitet

Kognitiv flexibilitet är förmågan att snabbt ändra fokus från en relevant stimulans till en annan. Därför är det mycket viktigt för ett barns kognitiva utveckling.

Sara Schmitt (Perdue University) och hennes kollegor genomförde en studie under 2018 om strukturerad lek med byggklossar. För detta valde de slumpmässigt ett klassrum med barn.

Under de första sessionerna var uppgifterna relativt enkla. Barnen fick till exempel instruktionen att “bygga ett torn”. När barnen blev mer bekanta med materialen blev de ombedda att utföra mer komplicerade uppgifter. Till exempel “kopiera strukturen som du ser på bilden.”

I slutet av studien visade barnen som deltagit i dessa leksessioner förbättringar i sin kognitiva flexibilitet.

Stimulering av barns kreativa förmåga att lösa problem

Det finns två sätt att lösa problem:

  1. Konvergent tänkande: problemet har bara en rätt lösning.
  2. Divergent tänkande: det finns många sätt att lösa problemet på.

Barn kan sätta ihop block (eller bitar) på olika sätt, så att leka med byggleksaker kan vara en divergent uppgift. Divergenta lekar med byggleksaker kan förbereda barn på att tänka kreativt.

Doktor Debra Pepler (en psykolog från York University) och Doctor Hildy Ross (psykolog från University of Waterloo) genomförde ett experiment 1981. De presenterade förskolebarn med två typer av lekmaterial:

  • Vissa barn fick konvergenta lekmaterial (pusselbitar).
  • Andra fick divergenta lekmaterial (klossformade kuddar).
  • Alla barn fick tid att leka.
  • Därefter testade de deras förmåga att lösa problem.

Resultaten visade att barn som hade lekt med klossarna (den divergenta byggleksaken) var bättre på att hantera divergenta problem. Dessutom visade de mer kreativitet för att lösa problem.

Samarbetande konstruktiv lek hjälper barn att förbättra sina sociala färdigheter

Studier visar att barn blir mer sociala när de arbetar i grupp. De förbättrar också sin känslomässiga och sociala intelligens med hjälp av kooperativ konstruktiv lek med sina klasskamrater och vänner.

Det har visat sig att barn med autism som deltar i gruppsessioner med konstruktiv lek visar förbättringar i sina sociala förmågor jämfört med barn som fått samma träning i socialt språkbruk (doktor Lauren Owen, University of Sheffield, 2008).

Annan forskning om barn med normal social utveckling tyder på samma trend. Barn som arbetar med samarbetsprojekt med dessa leksaker utvecklas snabbare än sina kamrater i detta område.

byggleksaker i klassrummet: flicka bygger med kapla

Utveckla tekniska färdigheter med konstruktiv lek i klassrummet

Det är lätt att se hur byggleksaker kan lära barn viktiga läxor om arkitektur och teknik. En byggare som bygger strukturer i liten skala måste följa samma fysiklagar som för en struktur i full skala.

När det gäller objektens fysiska egenskaper föreslår studier att eleverna lär sig bäst när de kan experimentera på egen hand. På samma sätt ger byggleksaker barn ett utmärkt tillfälle att lära sig och utveckla sin intuitiva förståelse av mekaniska krafter.

Med hänsyn till allt detta kan vi säga att byggleksaker är en utmärkt investering för klassrummet. LEGO är populärt, men man kan också söka efter andra som är användbara och tilltalande för barn.

Till exempel rekommenderas KEVA Contraptions Plank Set. KAPLA är också mycket bra för barn från 3 års ålder och upp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Rodríguez, G., & Patricia, C. (2016). Juegos de construcción en el desarrollo lógico matemático de los niños y niñas de 4 y 5 años de la Escuela Pablo Muñoz Vega, del Distrito Metropolitano de Quito, periodo 2015-2016 (Bachelor’s thesis, Quito: UCE). http://200.12.169.19/handle/25000/12043
  • Piedra Japón, C. A. (2016). Utilización de los juegos de construcción para potenciar la creatividad de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad del nivel inicial II de la escuela José Miguel Burneo Burneo de la ciudad de Loja periodo 2014-2015(Bachelor’s thesis). https://dspace.unl.edu.ec/handle/123456789/11091
  • López Mendez, J. S. (2015). Juegos de construcción para reforzar la coordinación viso-motriz de los niños y niñas de nivel inicial 1 de la escuela de educación básica los Ositos Graciosos del Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, año lectivo 2015-2016 (Bachelor’s thesis, La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2015.). https://repositorio.upse.edu.ec/xmlui/handle/46000/3674

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.