Hur man upptäcker laktosintolerans hos bebisar

Hur man upptäcker laktosintolerans hos bebisar

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att vara uppmärksam på olika symptom är det bästa sättet att upptäcka laktosintolerans hos bebisar. Vi ska här dela med oss av vilka symptom som kännetecknar det.

Akut diarré är ett tecken på intolerans hos bebisar, och från förskoleåldern och framåt är magont och en uppsvälld mage de främsta symptomen.

Enligt Dr. Sylvia Cruchet är intolerans en av huvudanledningarna till att folk besöker gastroenterologer. Hon är specialist inom gastroenterologi och pediatrisk näring.

Laktosintolerans hos bebisar kännetecknas av diarré, uppsvälld mage, magsmärtor, kolik och irritation.

Barn under 2 års ålder kan även få avföring med en syrlig lukt som ibland luktar vinäger.

Enligt Cruchet är den viktigaste faktorn förekomsten av diarré i koppling till intaget av laktos.

Det är också viktigt att man studerar relationen mellan borttagandet av laktos och den minskade förekomsten av diarré.

Laktosintolerans hos bebisar och dess symptom

Vad är laktos?

Laktos är den främsta sockerarten i mjölk. Enligt experter i ämnet är den främsta orsaken till laktosintolerans tarmarnas oförmåga att smälta ämnet och omvandla det till glukos och galaktos.

Oförmågan kommer från en brist på ett enzym (protein) som kallas laktas. Laktasproduktionen uppstår i tunntarmen.

En artikel som publicerades av Dr. Cruchet hävdar att 80% av världens befolkning lider av laktosintolerans i större eller mindre utsträckning. Många har symptom som påminner om IBS.

Hon poängterar även att laktosintolerans är en form av skadlig reaktion på mat. Laktosintolerans är 5-10 gånger vanligare än allergiska reaktioner.

För mycket laktos

Laktos förekommer i bröstmjölk hos däggdjur från slutet av graviditeten.

Laktos är huvudkällan till kolhydrater för både för tidigt födda och nyfödda barn. Bröstmjölk innehåller runt 7% laktos, och det är ganska mycket jämfört med andra däggdjur. Komjölk innehåller exempelvis endast 4% laktos.

Det finns olika typer av laktosintolerans hos bebisar:

  • Medfödd (kongenital) laktosintolerans
  • Primär laktosintolerans

Medfödd laktosintolerans är väldigt ovanligt och antagligen genetiskt. Symptomen börjar vid födseln.

Ett symptom som kan identifiera medfödd intolerans är diarré som uppstår när barnet börjar inta bröstmjölk. Detsamma gäller för komjölk eller andra produkter som innehåller laktos.

Dessa barn är oftast vid god hälsa och har en bra aptit, men ganska snart börjar de visa tecken på uttorkning och acidos.

Om man inte förser barnet med lämplig behandling kan det leda till sekundär näringsbrist. Enligt Dr. Cuchet förbättras symptomen om man upphör med laktosintaget.

Primär laktosintolerans beror å andra sidan på en normal minskning av enzymlaktatet i tarmarnas slemhinna.

Intoleransen uppstår efter att barnet har slutat inta bröstmjölk. En stor del av den mänskliga befolkningen lider av det.

Laktosintolerans kan oftare uppstå bland befolkningar som lever i dåliga sanitära förhållanden. Det beror på upprepade gastrointestinala infektioner och undernäring.

Bebis med mjukisdjur

Att diagnostisera laktosintolerans

Enligt Dr. Sylvia Cruchet diagnostiseras laktosintolerans hos bebisar för det mesta genom pH-värdet och substanserna i avföringen.

Diagnostikmetoden är speciellt användbar för nyfödda, men blir mindre pålitlig i vuxenlivet.

Man kan även göra ett utandningstest. Barnet måste dock vara tillräckligt gammalt för att kunna blåsa genom tuben.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Infante, D. (2008, August). Intolerancia a la lactosa: en quién y por qué. In Anales de Pediatría (Vol. 69, No. 2, pp. 103-105). Elsevier Doyma.
  • Larracilla-Alegre, J., García-Melgar, M., & Carranco, J. V. (2014). Intolerancia a la lactosa. Generalidades sobre el diagnóstico y tratamiento. Salud Pública de México, 26(2), 163-169. http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/553
  • La Orden Izquierdo, E., Carabaño Aguado, I., & Pelayo García, F. J. (2011). Situación actual de la intolerancia a la lactosa en la infancia. Pediatría Atención Primaria, 13(50), 271-278.
  • Rodríguez Martínez, D., & Pérez Méndez, L. F. (2006). Intolerancia a la lactosa. Revista Española de Enfermedades Digestivas, 98(2), 143-143. http://scielo.isciii.es/pdf/diges/v98n2/paciente.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.